Kromě neoddiskutovatelné funkce ochrany vašeho soukromého životního prostoru plní plot jak o součást architektury i funkci estetickou. Vhodně navržený plot dotváří vyznění celé stavby.

Systém SIMPLE BLOCK tvoří sedm typů tvarovek s fazetou. Systém je vhodný pro bezespárové zdění, takže odpadá pracné dodatečné zapravování spár (PRESBETON)Ještě než se do stavby plotu pustíte, navštivte příslušný stavební úřad či odbor a informujte se zde, existují-li nějaká omezení ohledně podoby plotů. Často bývá místním úřadem stanovena výška plotu, nezřídka je však také předepsán typ plotu, zejména však jen na straně do ulice. Mnohem více volnosti pak máte u bočních plotů, například k sousedům nebo k nezastavěným pozemkům. Pokud však do 30 dnů od ohlášení neobdržíte od úřadu písemnou odpověď, můžete stavbu bez obav zahájit.

Většina plotů je tvořena třemi hlavními částmi, a to základy, pilíři nebo sloupky a plotovou výplní. Před stavbou plotu byste si měli nejprve ověřit skutečné hranice vašeho pozemku, získat souhlas sousedů a provést základní výpočty. Potom vytyčíte tvar plotu přímo v terénu. Základem budou sloupky v rozích pozemku a u vrátek a od nich budeme rozměřovat další sloupky po stejných vzdálenostech (obvykle 2,5– 3 m). Základy pro sloupky se budují betonové. Nezapomeňte, že plotové výplně se mohou začít osazovat až po dokonalém zatvrdnutí sloupků v základech.

Nezapomeňte na prostupy

Zdicí kameny CRASH BLOCK jsou vibrolisované betonové bloky s rumplovaným (otlučeným) povrchem, který imituje přírodní stavební materiál (PRESBETON)Plot ohraničuje pozemek od veřejného prostoru a komunikací, což ve svém důsledku znamená, že se můžete dostat do kolize s napojením inženýrských sítí. V tomto případě je třeba vybudovat prostupy základy plotu. Jen pokud je napojení na vodu i kanalizaci vedeno pod úrovní základů plotu, této operaci se vyhnete.

Každopádně nezapomeňte na prostupy pro vedení domovního zvonku nebo čidla vjezdové brány. Pro zvonek stačí vyvést chráničku s kabelem, kterou protáhnete v místě budoucího zvonku vedle plánované branky. Co se pohybových čidel týče, v prostoru vjezdu na každé straně připravíte chráničku, kterou bude v budoucnosti protažen kabel na pohybové čidlo vedoucí od vratového motoru umístěného za plotem vedle vjezdu.

Čtěte také: Hranice pro pozemek: Jaký typ oplocení zvolit?

Zděné ploty

Ke zděnému plotu vedou dvě cesty: buď ho postavíte z nenasákavých cihel či kamenů, nebo ho zhotovíte z betonu, například formou ztraceného bednění a obložíte ho. Často se používá varianta, kdy jsou zděné sloupky a plotová výplň je dřevěná nebo z kovu. Možností, jak kombinovat materiály jednotlivých částí plotu, je celá řada. Ke slovu mohou přijít lícové cihly, betonové či vápenopískové prvky.

Hydroizolace nutná

Při stavbě plotu či zídky je nutné základní první řadu cihel položit na vodorovnou hydroizolaci. Ta je základním technologickým opatřením proti vzlínání zemní vlhkosti do jakéhokoliv zdiva (betonové, cihelné, vápenopískové) a zároveň preventivním opatřením proti zvýšené tvorbě výkvětů, případně jiných vážnějších poruch vznikajících vlivem nadměrné vlhkosti konstrukce. Vzhledem k tomu, že je potřeba propojovat zdivo se základem, je vhodné místo klasických hydroizolačních pásů použít některou z hydroizolačních stěrek, například tekutou lepenku.

Ronde Block, originální tvarovky oválného tvaru, umožňují vytvořit jak rovné, tak vlnité a zaoblené plochy. Tvarovky se spojují pomocí speciálních betonových kroužků (PRESBETON)

Mráz plotu škodí

Největším nepřítelem plotu jsou voda a mráz. Stačí, aby voda vtekla hlouběji do konstrukce a zmrzla. To může způsobit havárii v podobě nakloněného plotu, což si vyžádá odkopání značného množství zeminy a obtížnou rekonstrukci. Všechny základní nosné prvky (sloupky, podezdívky atd.) je třeba stavět na základech, uložených v nezámrzné hloubce (nejméně 800 mm, zděné sloupky a podezdívky v oblastech s chladnějším klimatem až 1 200 mm), jinak hrozí, že mrznoucí voda obsažená v zemině nadzvedne a zničí konstrukci.

Základy se zhotovují nejčastěji betonové. Lze je prokládat vhodnými kameny, čímž můžete ušetřit až 40 % betonu. Pro dodržení roviny povrchu základového betonového pasu je dobré vyznačit si značkovacím sprejem podle rotačního laseru potřebnou výšku betonu. Pak zbývá jen nalít do výkopu beton – u delšího oplocení se vyplatí objednat si mix s pumpou.

Konstrukce pro obkladové pásky

Jednou z možností, jak postavit oplocení napohled sladěné s domem z cihlového materiálu, je postavit sloupky a podezdívku z lícových cihel. Můžete také použít systém ztraceného bednění a na betonovou konstrukci nalepit cihlové obkladové pásky. Aby se vlhkost z konstrukce nedostávala do cihlových obkladů, je dobré po vybetonování natáhnout na konstrukci cementovou hydroizolační stěrku.

Plot z tažených lícových cihel klinker. Klinkery poznáte i podle typického zvonivého zvuku, odtud český název zvonivky. Minimální nasákavost se pohybuje do 6 % (WESTBRICK)

Nepřehlédněte: Nápadité zahradní ploty, zídky a zástěny

Aplikace cihlových pásků

Kvalitní provedení obkladu z cihlových obkladových pásků vyžaduje vše důkladně rozměřit. V případě pásků Terca je třeba počítat s rozměrem 215 x 65 mm, mezi pásky nezapomeňte na spáru širokou 10 mm. Na lepení se používá speciální lepidlo třídy C2TES1, které je speciálně vyvinuté pro lepení cihlových pásků.

Pro spárování pásků je vhodné použít speciální zdicí a spárovací maltu. Spárování je dobré provádět tzv. suchou metodou: směs rozmíchejte s čistou vodou ve větší nádobě, naneste na velké hladítko a pomocí spárovacího nástroje ji natlačte nejprve do vodorovných a pak také do svislých spár mezi obklady. Poté je třeba spáry proškrábnout například kouskem dřeva a celý obklad očistit smetákem.

Text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem