Výjimečný dům, výjimečné prostředí, výjimeční majitelé - tak by se dal shrnout základ, jenž dal vzniknout tomuto návrhu. Majitelé atypického domu si přáli krásnou zahradu, do které bude začleněn stávající březový hájek.

Atypický dům zaujme především oválným tvarem terasy, která navazuje na pobytovou část domu - kuchyni a obývací pokoj. Tvar této terasy se stal hlavním motivem celého návrhu - opakuje se v liniích záhonů, zakřivení zídek či tvaru vodního prvku. Zároveň však bylo žádoucí do zahrady vnést kousek „divoké", rozvolněné přírody, aby se pohledově a pocitově propojila s březovým hájkem. Umožnil to charakter výsadeb, které jsou volné, nepravidelné, s velkým zastoupením travin a připomínají rostliny v divoké přírodě.

Přání majitelů

­- vytvořit pohledově atraktivní zahradu, do které bude začleněn březový hájek, zasahující na pozemek
- jelikož je zahrada svažitá, je třeba navrhnout zídky a rovinné terasy
- zakomponovat zahradní posezení a vodní prvky a umístit jacuzzi poblíž domu

Svažitý terén

Podél zahrady je navržen vyvýšený záhon, který se postupně s klesajícím terénem zvyšuje a navazuje na opěrné zídky. Nachází se zde hlavně traviny a stálezelené keře, které budou zajišťovat clonicí funkci po celý rok.Pro zpevnění svahu poslouží suché kamenné zídky. Přístup na horní rovinu zahrady vede po mírně se svažujícím travnatém svahu, který vznikl mezi zídkami. Na konci horní roviny, jež je lemována keřovými výsadbami a linií okrasných stromů, je situováno skryté posezení. Linie zídek je v dolní rovině ještě podtržena řadou okrasných stromů s keřovou podsadbou, které kopírují zakřivení zídky.

Vodstvo a květena

Na úrovni dolní zahrady se nachází jezírko, umístěné v těsné blízkosti kamenné zídky. Z té do něj padá široký proud vody, který tak vytváří příjemný šumivý zvuk. Rostlinné kulisy tvoří vlhkomilné trvalky, okrasné traviny a panašovaná vrba. Pohled a zvukový dojem si tak majitelé budou vychutnávat nejen při pohledu z domu, ale také z posezení, které bezprostředně navazuje na jezírko a které je částečně skryto za plynule se snižující zídkou, takže výhled na jezírko je zachován, ale od domu je sezení prostorově odděleno.

Použité rostliny

Druhy vhodné k jezírku

Alchemilla mollis - kontryhel měkký
Butomus umbellatus - šmel okoličnatý
Geum rivale - kuklík potoční
Iris sibirica - kosatec sibiřský
Salix integra 'Hakuro nishiki' - vrba japonská
Polygonum affine - rdesno příbuzné
Carex grayi - ostřice Grayova
Myosotis palustris - pomněnka bahenní

Druhy pro rozvolněné výsadby

Astrantia major - jarmatka větší
Astilbe arendsii - čechrava Arendsova
Carex montana - ostřice horská
Cornus alba - svída bílá
Cornus alba 'Argenteomarginata' - svída bílá
Corylopsis pauciflora - lískovníček chudokvětý
Miscanthus sinensis - ozdobnice čínská
Scabiosa caucasica - hlaváč

Druhy pro clonicí výsadby

Buxus sempervirens - zimostráz vždyzelený
Lonicera nitida - zimolez lesklý
Festuca glauca - kostřava stříbrná
Buddleia davidii - komule Davidova
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' - skalník Dammerův
Berberis koreana - dřišťál korejský

Březový háj

Na severní straně na pozemek zasahuje březový hájek, vpravo pod zdí je přírodní jezírko s vodopádem.Na severní straně, kde na pozemek zasahuje březový háj, je částečně ponechán volný prostor, aby byl zachován dojem nerušeného přechodu zahrady do volné přírody. Soukromí majitelům v těchto místech zajišťuje soliterní záhon s nižšími dřevinami a travami, který pohledově a prostorově zahradu mírně izoluje, ale stále ponechává výhledy do březového háje.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Umístění jacuzzi

Přístup na horní rovinu vede po mírně se svažujícím travnatém svahu, který vznikl mezi zídkami. Toto bezbariérové řešení je praktické z důvodu snadné dostupnosti horní roviny při sekání trávy nebo přístupu pro starší obyvatele.Pro jacuzzi si majitelé vybrali místo mezi domem a ohraničující zdí, které jim zajistí dostatek soukromí a snadnou dostupnost z domu. Vířivka je zapuštěna do soustavy dvou dřevěných palub, které jsou navrženy 0,6 m a 1,2 m pod úrovní horního terénu, takže spodní paluba je na úrovni zahrady.

U zdi, která odděluje zahradu od ulice, zajistí clonicí funkci po celý rok traviny a stálezelené keře. I podél terasy je navržen smíšený záhon dřevin, trav a trvalek. Tato výsadba zmírní dojem z mohutné hmoty terasy, která v dolní rovině zahrady dosahuje výšky 1,2 m.

text a návrh: Ing. Pavlína Elfová

logo MessengerPoslat Messengerem