Okrasné keře a stromy dodávané v kontejnerech je možné vysazovat, kdykoli to dovolí počasí a stav zeminy. Poradíme vám, jak postupovat krok za krokem, aby se dřeviny dobře ujaly a dobře rostly.

Nejlepší pro sadbu jehličnatých okrasných dřevin jsou období, kdy je vyšší přirozená vlhkost vzduchu i půdy a nižší teploty: jaro, konec léta (půda nesmí být zmrzlá nebo přemokřená, ale ani příliš vyschlá). V létě se musíte postarat o dostatek vláhy a v horkých dnech stromu ulevit jemným rozstřikem z hadice. Pokud plánujete sadbu až ke konci roku, je třeba povrch půdy zakrýt vrstvou listí a chvojí.

Přeprava dřevin

Dřeviny nepřevážejte nezakryté. Stromům můžete uškodit, během přepravy se mohou přehřát, podchladit nebo vysušit proudícím vzduchem. Jakmile stromek vyjmete z přepravního kontejneru, je třeba ho rychle zasadit.

Stromy a velké keře se nejčastěji prodávají a přepravují v dřevěných kontejnerech, které před vysazením snadno rozeberete. Dejte při tom pozor, ať nepoškodíte kořenový bal!

Výběr místa 

Tvarované dřeviny jsou zajímavými prvky, které vyniknou spíše jako solitéry, doplněné nižší podsadbou travin, pokryvných rostlin, případně doplněné skupinou kamenů. Stromy není dobré sázet do automaticky zavlažovaného trávníku. Má totiž úplně jiný vodní režim a stromek byste „ulili“.

Stanoviště okrasného stromu

Každý strom má jedinečné vlastnosti a s tím spojené nároky. Pokud chcete sázet tvarovaný jehličnan, zvolte místo chráněné před prudkým větrem. Borovice a jalovce snesou prudké slunce, zvládnou je i některé cypřišky a korejské jedle. Ovšem tisům a kryptomeriím bude lépe vyhovovat lehký stín. Permanentně promočená půda není vhodná pro žádný z okrasných stromů, obtíže mohou mít i v jílovitých nepropustných půdách, pokud půdu nevylepšíte nebo neprovedete drenáž. Borovicím a jalovcům vyhovují písčité půdy.

Příprava plochy

Místo, kde budou v budoucnu prorůstat kořeny, je nutné před zahájením výsadby řádně připravit. Především odstranit nežádoucí předměty a vytrvalé plevele včetně kořenů a oddenků (obyčejným pletím nebo s využitím herbicidů uvedených v seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin; najdete je na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/).

Jáma pro výsadbu

Jáma pro novou dřevinu by měla mít šířku minimálně 1,5x větší, než je průměr kořenového balu. Tvar není důležitý na písčitých až středně těžkých půdách, ale v jílovitých a zhutněných půdách je vhodný hranatý nebo paprsčitý tvar.

V kruhové jámě se někdy kořenům nechce prorůstat a stáčejí se dokola podél stěny – zahradníci tomu říkají „květináčový efekt“. Prorůstání kořenů ven z jámy podpoříte zdrsněním stěny a nakypřením okolí jámy, alespoň do dvojnásobku šířky jámy. Stěny jámy nemají být svislé, ale kónické – jáma má nahoře větší půdorys.

Hloubka jámy

Hloubka výsadbové jámy by neměla přesáhnout velikost kořenového balu. Proto je dobré rostlinu vyjmout z transportního obalu a opatrně uložit vedle budoucí jámy. Tak můžete kořenový bal změřit. Ale pozor, kořeny nenechejte odkryté, aby nevysychaly.

Místo, kde budou v budoucnu prorůstat kořeny, je nutné před zahájením výsadby řádně připravit.

Drenáž

V nepropustných půdách se doporučuje vykopat hlubší jámu a na její dno položit 10 cm silnou drenážní vrstvu z hrubého štěrku. Pokud je půda opravdu málo propustná, bude zapotřebí udělat drenážní vrstvu hlubší a vykopat po spádu terénu rýhu dlouhou alespoň dva metry.

Do čeho sázet

Těžší a nepropustné půdy vylepšíte materiály, které zlepšují propustnost půdy (například písek, drcené kamenivo – štěrk), smíchanými s vrchní vrstvou půdy. Do písčitých půd přidávejte jíly nebo dobrý kompost – zlepšíte schopnost substrátu vázat vodu.

Minerální substráty jsou na bázi písku, štěrku, případně jiných nestlačitelných materiálů (liapor, keramzit, cihlový recyklát a podobně), smíchané se stávající zeminou. Lze je používat ve spodních i vrchních vrstvách výsadbové jámy, každopádně by měly být použity do spodní části.

V organických substrátech převažují organické složky (dobře rozložený kompost, kvalitní živná ornice, kompostovaná kůra, rašelina). Organické složky používejte pouze pro vylepšení půdy ve svrchní vrstvě jámy – do hloubky 20, maximálně 30 cm.

Každý strom má jedinečné vlastnosti a s tím spojené nároky. Pokud chcete sázet tvarovaný jehličnan, zvolte místo chráněné před prudkým větrem. Borovice a jalovce snesou prudké slunce, zvládnou je i některé cypřišky a korejské jedle. Ovšem tisům a kryptomeriím bude lépe vyhovovat lehký stín.

Sadba stromu

Se stromem zacházejte při přesazování a sázení velice opatrně. Nejlepší způsob, jak ho přenášet, je pomocí železných háků za kořenový bal. Pokud musíte uchopit strom za kmen, udělejte to těsně nad kořenovým balem, ale kůru chraňte několikrát přeloženou jutou proti mechanickému poškození.

Usazení stromu do jámy

Jakmile usadíte strom do správné pozice a hloubky, přestřihněte vrchní stahovací drát nebo uzly jutového obalu. Jutu ani pletivo neodstraňujte. Do hlubší části jámy použijte zeminu ze spodní vrstvy, smíchanou s minerálním substrátem v poměru 1 : 1 (pokud je spodní zemina velmi špatná, poměr substrátu se zvýší). Do horní vrstvy zásypu použijte vrchní zeminu s minerálním nebo organickým substrátem. Dejte pozor, aby kolem kořenového balu nevznikly vzduchové kapsy.

Schéma výsadbové jámy

Schéma výsadbové jámy1 kořenový bal (jutu ponechte)

2 kotvení – silné bambusové tyče nebo mořené kůly zatlučené do dna jámy před výsadbou

3 mulč (nesmí se dotýkat paty kmene)

4 zálivková mísa

5 svrchní substrát – organominerální nebo minerální s dávkou pomalu rozpustného hnojiva

6 spodní substrát – minerální

7 drenáž (štěrk, stavební recyklát z cihel) – v oblastech s propustnými půdami není třeba

Po výsadbě

Povrch půdy po výsadbě sešlápněte opatrně tak, abyste příliš nešlapali na kořenový bal. Poté pomalu, ale důkladně zalijte. Po vsáknutí první zálivky se kolem stromu vytvoří závlahová mísa o průměru stejném, jako byla jáma. Do této mísy nesázejte žádné další rostliny, ani povrch nezatravňujte.

Kotvení

Stromy vyšší než 1,5 m je třeba při výsadbě pevně ukotvit, aby vítr ohýbající nadzemní část stromu nepotrhal nové jemné kořínky. Kotvit můžete jedním šikmým kůlem nebo například úvazem k ohrádce ze silných bambusových tyčí. V každém případě však kotvení musí být pevně zatlučeno do dna jámy při výsadbě. Nesmí se opírat o stromek, ani na něm viset. Kůru v místě kotvení chraňte jutou nebo kokosovým rounem. Nikdy ke kotvení nepoužívejte drát nebo provaz! Dřevinu ke kůlu či bambusům připevněte jutovými či kokosovými úvazky tak, aby neklouzaly.

Mulčování

Vysazeným stromům prospěje mulčování o tloušťce vrstvy 8 až 10 cm, nejlépe z kůry, dřevní štěpky či drobného štěrku. V žádném případě nedoporučujeme použití geotextilií, mulčovacích plachetek nebo fólií. Omezují výměnu plynů, podporují zhutňování půdy a omezí možnost kypření půdního povrchu.

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Impeka, Thinkstock, Shutterstock

logo MessengerPoslat Messengerem