V našem seriálu vám představujeme zahrady, které volají po změně k lepšímu. Jejich současný stav analyzuje a řešení navrhuje profesionální zahradní architekt Ing. Jiří Prouza. Věříme, že si zde najdete inspiraci i pro zkrášlení vlastního pozemku.

K létu patří plamenky (Phlox) a hortenzie.Rodinný domek se nachází na území menší obce. Jde o rekonstrukci venkovského stavení ze začátku minulého století. Naproti domku je stará stodola, která je památkově chráněna. V bezprostředním okolí se nachází zástavba rodinných domů. Pozemek je nepravidelného tvaru, celková rozloha je asi 3 000 m2. Leží na severním svahu v údolí. Místo je klidné, není tu v blízkosti žádná hlučná komunikace a příjezdová cesta je ve vlastnictví majitelů s věcným břemenem jízdy a chůze. V části pozemku je sad ovocných stromů, většinu pozemku tvoří zanedbaná travnatá plocha s několika staršími rostlinami. Mezi cenné dřeviny patří dva mohutné smrky pichlavé a velký smrk obecný. U plotu kolem příjezdové komunikace se ještě nachází pěkná bříza a letitý zimostráz pod borovicí.

Původní situace a vztahy na pozemku.Vztahy ke světovým stranám a okolí

Dům je situován v centrální části pozemku a je vchodovými dveřmi obrácen k jihu. Hlavní rekreační část zahrady je rovinatá a relativně dobře osluněna jižním sluncem. Ačkoliv je pozemek otevřen vůči svému okolí, není příliš rušen negativními vlivy (rušnou komunikací, vysokými budovami). Největším problémem je patrová budova v sousedství (západ), jejíž okna směřují přímo do nejvíce využívaných míst na zahradě a před dům. Rovněž jižní hranice je otevřena pohledům od sousedního domu. 

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Navrhované řešení

Hlavním tématem řešení je zvýšení rekreační a estetické hodnoty zahrady, ale zároveň i její praktičnosti. Proto je zde navrženo klidné posezení s venkovním ohništěm za stodolou, kvalitnější trávník i dětský koutek. Rušivé vlivy od sousedů jsou eliminovány vyšší zelení. Pro bezpečný pohyb i parkování na pozemku jsou navrženy dostatečně velké zpevněné plochy. Estetiku dále dotváří pestrá výsadba vhodných okrasných rostlin, které vycházejí i z okolní přírody. 

Ideový návrh sleduje tyto cíle

Ideový návrh zahradyZpevněné plochy jsou jasně definované a jsou navrženy tak, aby umožnily pohodlný vjezd na pozemek a komfortní a bezpečný pohyb mezi nejfrekventovanějšími body. Na jižní straně stodoly je navrženo stání pro automobil, které může být kryto lehkou konstrukcí proti dešti. Do těchto míst bude přemístěna také králíkárna. Zpevněné plochy tvoří spojnici mezi vjezdem na pozemek, rodinným domem, stodolou a posezením s pergolou a ohništěm. V návrhu jsou umístěny dvě branky na pozemek – jedna vedoucí k vratům stodoly, druhá k jižní stěně stodoly.

Velká zpevněná plocha před domem je přerušena kruhovým záhonkem pro vysazení stálezeleného kulovitého buxusu. U západní stěny stodoly je navržena terasa s ohništěm, která může být kryta pergolou nebo střešní konstrukcí. Navrhovaná výsadba je citlivě vybírána s ohledem na charakter místa a historický ráz rodinného domu i přilehlých hospodářských stavení – stromy a keře jsou převážně domácího původu, trvalky odpovídají typické venkovské zahradě.

text, foto a kresby: Jiří Prouza

logo MessengerPoslat Messengerem