Tentokrát jsme pro návrh řešení vybrali menší zahradu tvaru lichoběžníku položenou ve svahu. Majitelé měli docela jasnou představu, co všechno chtějí na pozemek umístit. Koncepce zahrady byla nakonec přívětivá ke všem jejich přáním.

Na 570 m², z nichž tvoří zastavěná plocha 90 m², vznikla zatím na papíře příjemná zahrada s terénem rozděleným do 5 výškových úrovní. Do celé koncepce se promítla rozumná vize paní majitelky.

Přání majitelů

■ správně odstupňovat terén, aby umožnil i plynulé najíždění sekačkou do všech úrovní zahrady
■ odclonit hlavně západní stranu zahrady od sousedů
■ zakomponovat do zahrady trávník, koutek pro děti, okrasný záhon a kompostér

Kam všechno poskládat

V dopise nám paní domu napsala: „V pravém dolním rohu pozemku je přístřešek, který bychom rádi ponechali jako uzamykatelnou „boudu" pro kola, sekačku a zahradní nářadí. Podél ní se táhne asi třímetrový pruh vysokých tújí , které nelogicky rozdělují přední zahradu v jedné třetině na dva pruhy. Přemýšlíme, zda je máme vykácet, nebo alespoň zkrátit. V přední vybagrované části by mělo být stání pro dvě auta, ať už kryté přístřeškem, nebo odkryté. Dále menší skleník a chodník s několika nízkými schody k hlavním dveřím domu. Měl by plynule navázat na dlažbu před vchodem, která bude kopírovat obrys terasy v prvním patře domu. Případně by se mohla použít i původní trasa chodníku (vedle „boudy" na nářadí). Terén by měl být přiměřeně odstupňovaný zídkami s kvetoucími letničkami, mechy a popínavkami.

Legenda návrhu zahradu: 1. jabloň obecná (Malus domestica) 2. buk lesní (Fagus sylvatica ´Miltonensis´) 3. hrušeň obecná (Pyrus communis) 4. višeň pilovitá (Prunus serrulata ´Kanzan´) 5. habr obecný (Carpinus betulus ´Columnaris´) 6. katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides) 7. keře vyšší – střemcha vavřínová (Prunus laurocerasus), zimostráz obecný (Buxus sempervirens), trojpuk skvělý (Deutzia x magnifica) 8. keře nižší – ořechokřídlec klandonský (Caryopteris x clandonensis), pachysandra klasnatá (Pachysandra terminalis), čemeřice černá (Helleborus niger) 9. rodinný dům 10. terasy 11. skleník 12. zahradní domek 13. parkovací stání 14. dětský koutek 15. cesta 16. zídky 17. travnatá plocha 18. místo pro kompost 19. záhon s trvalkami: bergenie tučnolistá (Bergenia cordifolia) bohyška fortunova (Hosta fortunei) levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia) rozchodník (Sedum spectabile) třezalka rozkladitá (Hypericum ´Hidcote´).

LEGENDA K NÁVRHU ZAHRADY

1. jabloň obecná (Malus domestica)
2. buk lesní (Fagus sylvatica ´Miltonensis´)
3. hrušeň obecná (Pyrus communis)
4. višeň pilovitá (Prunus serrulata ´Kanzan´)
5. habr obecný (Carpinus betulus ´Columnaris´)
6. katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides)
7. keře vyšší - střemcha vavřínová (Prunus laurocerasus), zimostráz obecný (Buxus sempervirens), trojpuk skvělý (Deutzia x magnifica)
8. keře nižší - ořechokřídlec klandonský (Caryopteris x clandonensis),  pachysandra klasnatá (Pachysandra terminalis), čemeřice černá (Helleborus niger)
9. rodinný dům
10. terasy
11. skleník
12. zahradní domek
13. parkovací stání
14. dětský koutek
15. cesta
16. zídky
17. travnatá plocha
18. místo pro kompost
19. záhon s trvalkami: bergenie tučnolistá (Bergenia cordifolia), bohyška fortunova (Hosta fortunei), levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia), rozchodník (Sedum spectabile), třezalka rozkladitá (Hypericum ´Hidcote´)

Na pozemku je již několik stromů

Pohled od souseda na východ (tedy k boudě) je zarostlý živým plotem z ptačího zobu a opodál tújemi, z této strany si do zahrad nekoukáme. Potíž je ale na opačné straně v dolní části zahrady, kde je pohled na západ zcela odkrytý. Protože sem i skoro celý den praží slunce, chtěli bychom tuto část zastínit stromy většího vzrůstu a zároveň nechat zarůst nižšími křovinami. Na pozemku je již několik vzrostlých stromů, spíše jehličnanů, a jedna planá jabloň. Samotná stavba je z jižního pohledu dost vysoká, proto chceme, aby stromy pohledově zakryly výšku domu. Představovali bychom si stromy ovocné i okrasné.

Pohled na spodní část zahradyV pravé horní části zahrady plánujeme zastřešené posezení, maximálně pro 8 až 10 osob. Mělo by být umístěno v mírném svahu tak, aby navazovalo na vchod do kuchyně, ze které vedou balkónové dveře. Posezení by mělo mít plnou severní stranu, opět kvůli patřičnému soukromí. Do budoucna uvažujeme v horní části zahrady také o umístění venkovní vířivky pro 4 osoby."

Pozemek umístěný ve svahu

Současný stav umožňuje vytvořit kompozici bez větších omezení. Spodní část je momentálně neprakticky rozdělena pruhem tújí. Ty navrhuji vykácet a udělat tak ze spodní zahrady jeden prostor. Pozemek je umístěný ve svahu, proto je v návrhu systém zídek, který umožní pohodlný přístup do všech částí zahrady. Výška zídek bude odvozována od charakteru terénu.

Nejvyužívanější plochy budou co nejrovnější, části okolo domu mohou být prudší. Na pozemku se již nachází dlážděná cesta. Ta plní svůj účel dobře, proto ji v návrhu ponechávám, jen doporučuji upravit tvar, aby korespondoval s kompozicí zahrady. Stromové patro je navrženo podle přání majitelky, pohledově tedy zakrývá dům od jihu, odkud se příliš vypíná do výšky. Sortiment je tvořen jak stromy okrasnými, tak ovocnými. Ze stromů ovocných lze použít jabloň obecnou (Malus domestica), hrušeň obecnou (Pyrus communis), jako okrasný strom navrhuji například višeň pilovitou (Prunus serrulata ´Kanzan´), katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides) nebo buk lesní (Fagus sylvatica ´Miltonensis´).

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Záhony s trvalkami, nižšími keři a cibulovinami

Pohled od souseda na východ (tedy k boudě) je zarostlý živým plotem z ptačího zobu a opodál tújemi.Celou kompozici jsem navrhla v rozvolněném tvaru. Kolem pozemku bude kulisa z vyšších keřů, vytvářející soukromí. Může být tvořena z keřů stálezelených i opadavých. Ze stálezelených můžeme použít střemchu vavřínovou (Prunus laurocerasus), zimostráz obecný (Buxus sempervirens), z keřů opadavých například trojpuk skvělý (Deutzia x magnifica).
Stálezelené keře zaručí, že pozemek bude oddělen i v zimních měsících, keře opadavé jsou doplňkem se zajímavými květy, plody a listím zbarveným na podzim. Pohledově důležitá místa ozvláštní záhony s trvalkami, nižšími keři a cibulovinami. Tyto záhony jsou tvarově podobné kulise keřů kolem pozemku.

Ptejte se odborníků na ZAHRADU v PORADNĚ.

Zahradní domek na původním místě u vstupu

Do spodní části zahrady se vešlo parkovací stání pro dvě auta, skleník i místo pro kompost. Zahradní domek na zahradní nářadí jsem ponechala na původním místě u vstupu na pozemek. Aby tato část nepůsobila stroze, je zde navržen květinový záhon.

Větší důraz je věnován horní části zahrady, kde bude rodina trávit nejvíce volného času. Terasa přímo navazuje na kuchyň i na dětský koutek v zahradě, kde si budou moci děti hrát pod dohledem rodičů. Celá tato část je opět zkrášlena záhony s trvalkami a keři. Venkovní vířivku bude možné v budoucnu umístit do horní části zahrady napravo od terasy.

text a návrh: Eva Nováková, nákres: Jindřich Čech

logo MessengerPoslat Messengerem