Stejně jako jsme si zvykli mít doma topení v podlaze, můžeme si dopřát také vyhřívané chodníky. Jejich vytápění zvyšuje nejen naše pohodlí, ale i bezpečnost.

Příjezdové cesty a chodníky lze vyhřívat elektrickým kabelovým topným systémem, přičemž se používají topné kabely se zvýšenou mechanickou odolností, které se ukládají do betonové desky nebo pískového lože pod finálním povrchem chodníku z asfaltu, případně do zámkové dlažby. Odborníci připomínají, že termokabely se pokládají rovnoměrně na čistou podkladní plochu zbavenou ostrých předmětů, které by mohly způsobit poškození. Při pokládce musí být dodržena pravidelná vzdálenost mezi jednotlivými smyčkami kabelu, která musí být shodná se šířkou smyček.

Vyhřívání přístupových cest je také ochranným a bezpečnostním opatřením proti sněhu a ledu. Usnadňuje život řidičům, maminkám s kočárky a starým lidem.Zdravotní a estetické výhody

Analogie s domácím prostředím není od věci. Jaroslav Matějů, který se zabývá převážně instalací podlahového vytápění, považuje topení v zemi za trend budoucnosti a za součást inteligentní domácnosti, v níž budeme moci ovládat nejenom topení v domě, ale také na zahradě a v blízkém okolí svého sídla. Připomíná i výhody zdravotní a estetické. „Zdravému člověku bývá na teplé podlaze v chladnější místnosti poměrně dobře, protože různé oblasti těla mají různě vysoký převod tepla a vyžadují odpovídající temperované zóny.

Pokud je hlava s vyšším převodem tepla v teplejší oblasti než nohy s menším převodem tepla, omezí se schopnost předávat teplo a klima v místnosti se může jevit jako nepříjemné. Velká plocha podlahy zajišťuje přirozené a rovnoměrné šíření tepla. Prostory vytápěné podlahovým vytápěním dosáhnou všeobecně stejné tepelné pohody jako malé vysoce zahřáté topné plochy se značně větší teplotou vyzařování," vysvětluje Matějů.

„Poptávka po vyhřívání venkovních cest zatím není tak vysoká jako u domácích systémů, ale uvidíte za pár let," naznačuje budoucí trend. Ohřev chodníků je podle něj zároveň ochranným a bezpečnostním systémem proti sněhu a ledu, usnadňuje život starým lidem a maminkám s kočárky. Vyhřívání veřejných cest by proto mělo by být přirozenou starostí každého kompetentního úředníka ve městě, který stojí o blaho (a přízeň) voličů.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Speciální topné kabely a rohože ECOFLOOR se používají jak pro vnitřní, tak pro venkovní aplikace a dále jako protimrazová ochrana potrubí a střech.Ekonomika provozu

Kromě specialistů lze využít služeb téměř všech firem, které se zabývají podlahovým vytápěním. Doporučujeme oslovit projektanty už při zahájení stavby a vybírat pouze osvědčené realizační firmy. Kromě kvalitní práce nás určitě bude zajímat také ekonomika provozu a možnosti již zmíněné inteligentní domácnosti, která zahrnuje vše potřebné. Nicméně energie budou zřejmě čím dál tím dražší, a tak se vyplatí strávit chvíli času výpočty. Elektrické vytápění bude relativně drahé. V žádném případě se do díla nepouštějte sami. Firmy nabízejí nejen speciální kabely, ale také komplexní řešení.

Například Raychem prezentuje na svých internetových stránkách ochranné systémy proti sněhu a ledu. Používají technologii inteligentní ovládací a monitorovací jednotky (VIA-DU-20), která za pomoci teplotně vlhkostních senzorů řídí činnost systému. K vidění jsou tady i samoregulační topné kabely s vysokou mechanickou odolností, minerálně izolovaný topný kabel s vysokou mechanickou a teplotní odolností určený pro aplikace do asfaltu a další technické lahůdky.

Nesmíme zapomenout ani na topné rohože, fólie a kabely, které se objevují v nabídce firmy Fenix Jeseník. Ultratenké topné rohože jsou určeny zvláště pro tenkovrstvé podlahové topné systémy. Nízká tloušťka rohože bude jistě oceňována při rekonstrukcích, kdy stavební výška podlahy nedovolí použít kabely o vyšším průměru.

Výpočet pro účinný ohřev

Podle údajů z HMÚ dochází k padání sněhu v podmínkách ČR nejčastěji při teplotách 0 až -10 °C a hustota sněhu se pohybuje mezi 120 až 70 kg/m3. S klesající vnější teplotou klesá hustota sněhu, takže na jeho odtávání je pak třeba nižší tepelný výkon. Pro výpočet energetické potřeby je nutné stanovit nejen velikost tepla potřebného pro skupenskou změnu sněhu na vodu a její nezamrzající odtok z komunikace, ale i energetickou kapacitu vyhřívaných vrstev komunikace. Ty je totiž nutné pro zahájení odtávání prohřát tak, aby na povrchu byla dosažena teplota nad 0 °C. V daném případě umožní tepelný výkon 150 kW ohřátí konstrukce komunikace o 10 K během cca 6 hodin.

Systém měření a regulace

Trendem je ohřev příjezdových cest, chodníků a cest na zahradě a v blízkém okolí rodinného domu.Dobrým příkladem za všechny realizace může být vyhřívání příjezdové cesty hotelu Babylon v Liberci. V tomto případě bylo využito teplovodní vytápění prostřednictvím plastohliníkového potrubí v betonové desce pod dlažbou, které je určeno hlavně pro odtávání padajícího sněhu. Jednotlivé topné smyčky jsou napojeny přes rozdělovač a sběrač na rozvod teplonosné látky, směsi vody a propylenglykolu.

V komunikaci je použito potrubí o dimenzi 20 x 2 mm PEX/AL/PEX s kyslíkovou bariérou tvořenou hliníkovou vrstvou a dalšími systémovými prvky. Okruhy jsou z důvodu nejvyšších nároků na životnost tvořeny jedním kusem potrubí bez spojů s výjimkou napojení na rozdělovač a sběrač. K upevnění potrubí v požadovaných roztečích v modulu po 50 mm při pokládce byly použity kotvící lišty uložené ve vzdálenosti po 1 metru.

Systém měření a regulace sleduje dvěma čidly povrchovou teplotu komunikace a její vytápění zapíná při poklesu teploty pod +4 °C. Tento proces je možné ovládat i ručně s cílem šetřit tepelnou energii v závislosti na předpovědi počasí a s ohledem na dobu, která je potřebná k nahřátí komunikace na potřebnou teplotu. K bezpečnostním funkcím patří například sledování tlaku v systému, které signalizuje potřebu doplnění teplonosné látky do systému, pokud by došlo k poruše.

text: Vlastimil Růžička, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem