Potoky, rybníky, jezírka a nejrůznější nádrže včetně moderních bazénů a vířivek už jednoznačně patří k vybavení zahrady. Přírodních vodních prvků je dobré si vážit a podporovat je. Voda na pozemku má velký vliv na správné mikroklima domu a zahrady a pomáhá v péči o krajinu. 

Potok nebo rybníček vlastní pouze malé množství šťastných majitelů zahrad, ostatním nezbývá než vodní prvky a nádrže na uchovávání vody vybudovat. „Trendem jsou dešťové zahrady,“ doporučuje specialistka na přírodní zahrady Jana Nováková. Jde o terénní prohlubně, které se vyplní substrátem a osází vhodnými rostlinami, které snesou i několikadenní podmáčení. Odtud se voda pomalu vsakuje do půdy.

Na větších a svažitých pozemcích se doporučuje zachycovat srážkovou vodu pomocí speciálních příkopů, svejlů, které pomohou zejména v období přívalových dešťů.

„Toto stanoviště může být nejenom krásné, plné kvetoucích rostlin, ale především pozitivně ovlivňuje mikroklima v okolí,“ vysvětluje Nováková. Mikroklima v blízkosti rybníčku je spojeno i s vysazováním vhodných rostlin: „Vodní plochy přes noc vydávají tepelnou energii, kterou akumulovaly přes den. V permakulturních zahradách se této vlastnosti hodně využívá a do okolí vodních ploch se s oblibou vysazují teplomilnější druhy.“

Nepřehlédněte: Voda na zahradě v netradičním kabátě

Koupací jezírka mají obvykle dostatečně velkou plochu (nejméně 30 až 50 m2), z toho nejméně třetinu (raději polovinu) tvoří mělká zóna vyplněná kačírkem, ve kterém koření vodní a bahenní rostliny. Ty z vody čerpají pro sebe živiny a tím ji filtrují. Koupací zóna má být alespoň 130 cm hluboká, aby se voda nepřehřívala a nebyly podporovány v růstu řasy. „Asi nejčastěji se budují jezírka s fólií, která jsou sice finančně nákladnější, ale máte jistotu, že voda je v naprostém pořádku. V přírodněji zaměřených zahradách na těžších půdách se setkávám i s jílovitými jezírky, která jsou mnohem přirozenější a často i krásnější.“

Voda je bezesporu symbolem bohatství a prosperity. V přírodních zahradách má důležitý úkol. Láká k sobě všechno živé a udržuje zahradu krásnou a zdravou.

Na větších a svažitých pozemcích je vhodné srážkovou vodu zachytit pomocí speciálních příkopů, tzv. svejlů budovaných ve svahu po vrstevnici. Ty pomohou zejména v období přívalových dešťů omezit povrchový odtok a tím i možnost eroze. Voda se vsákne a zůstane k dispozici pro rostliny na delší období. Do úplně malých zahrad, na balkony či terasy pak doporučuje umístit alespoň speciální nádoby s vodou, kádě, kamenná korýtka či pítka pro ptáky. Krásnou ozdobou jsou také nejrůznější sprchy, ručně vyrobené hrací prvky, korýtka, kaskády či vodní kola.

Trendy v zahradní architektuře hlásí návrat k domácímu a vlastnímu. Sázejte ve větším měřítku to, co roste u vás v okolí, používejte kámen a dřevo z místních zdrojů.

Bazény, vířivky a venkovní spa v souladu s přírodou

Přizpůsobit se přírodě a podmínkám na pozemku doporučují také výrobci bazénů a venkovních spa. Nabízejí službu, kdy specialista posoudí, které vodní prvky jsou pro vás nejvhodnější. Poradí s výběrem vhodného typu bazénu v závislosti na velikosti zahrady, geologickém podloží či výskytu spodní vody, nabídne i praktické rady pro přípravu na sezonu, zařídí stavební dokumentaci i následnou údržbu.

Plánování, údržba i samotná stavba bazénu jsou za přispění odborníků výrazně jednodušší, rychlejší a v konečném výsledku – vzhledem ke složitosti technologií a riziku chyb – i levnější. Úpravy okolí bazénu či vhodnou výsadbu pak konzultujte se zahradním architektem. Mezi nejosvědčenější řešení z hlediska zahradní architektury a rostlinného materiálu patří pět variant v naší tabulce.

Ať už si vyberete jakýkoli bazén či přírodní jezírko, zvolte pro něj takové místo, kam dopadá přes den nejvíce slunečních paprsků.

Také čtěte: Život v zahradě s vodou je svěží a dynamický

5 možných kompozic

1. Jednoduchý nadzemní bazén

Obklopte bazén vysokými i nižšími trávami a v povzdálí vysázejte jehličnany, budou vytvářet soukromí. Většinou je zapotřebí terén vyrovnat a vydláždit. Můžete zpevněnou plochu zvětšit a umístit vedle bazénu lehátka, stoleček a další příslušenství. Přinejmenším je vhodné vydláždit místo kolem schůdků, aby se do vody nenosila tráva a bylo možné zde odložit obuv.

2. Nový bazén zapuštěný do země

Lze jej usadit například do dřevěné terasy a kolem vysadit stálezelené rododendrony, bobkovišně nebo jehličnaté stromy, pokud nebudou stínit vodu. Kromě dřevěné terasy lze nový bazén zapuštěný do země olemovat štěrkovým či kačírkovým okrajem, do kterého vysadíte trsy výrazných trav nebo zakrslé jehličnany. Pokud pečlivě připravíte půdu, lze zahradní kout s bazénem stylizovat třeba do středomořského nádechu se spoustou levandulí, šant, šalvějí, juk, netřesků a jiných suchomilných rostlin.

Důležitý je také vhodný přístup k zahradnímu bazénu a soukromí pro uživatele.

3. Zapuštěné vodní nádrže

Malé i větší zahloubené vodní nádrže a přírodní jezírka často postačí obsypat kačírkem. Pokud kolem ještě naaranžujete několik trsů trav a trávám podobných trvalek (například kosatce či denivky), vytvoříte zde opravdu pěkné přírodní zákoutí a celkový výsledek z hlediska zahradní architektury i rostlinného materiálu bude naprosto skvělý.

4. Stávající bazény v dlažbě

Nejlépe se upravují okolními štěrkovými záhony, které se dají tvarovat a slouží jako záhony k výsadbě nižších rostlin. Nízké traviny, dřeviny, trvalky doplňte úzce sloupovitými jehličnany, které budou ladit s okolními zeravy v plotu. Štěrkové záhony také dobře poslouží k propojení různých existujících povrchů v okolí bazénu a jejich vizuálnímu sjednocení.

5. Bazén ve svahu

Kolem stran bazénu se doporučuje vybudovat kamenný nebo dlážděný okraj. Stěnu nad bazénem lze využít k instalaci vodotrysků, popínavých rostlin a nejrůznějších druhů skalniček.

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Shutterstock, Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem