Současné trendy mapuje zahrada v pražských Vokovicích. Souzní s minimalistickou architekturou domu a modelací terénu navazuje na okolní přírodu. Nabízí krásné výhledy do krajiny i romantická zákoutí. Je založena na principu kontrastu, který se skládá v originální obraz. 

ktuální trendy v zahradní architektuře popisuje Ferdinand Leffler jako ekologické, relaxační a estetické. Velký důraz klade na minimální údržbu, na rostliny a jedlé plody, které jsou v harmonii. Součástí zahrady ve Vokovicích je navíc originální osvětlení, jež umocňuje kontrast mezi zahradním nábytkem a přírodní zelení. Architekt využívá především kombinace tmavých a zelených tónů.

Slovo autora

Podtextem pro zahradní trendy letošního roku by mohl být zdravý život v zahradě, návrat k původním materiálům, souznění s přírodou, svěží zpříjemnění chvil a čas na relaxaci. Zahrada je tu pro vás, nebojte se ji proto přizpůsobit svým možnostem a potřebám a užít si ji.

Momentálně je moderní využívat především kombinace tmavých a zelených barev. Vsaďte zvláště na černou.

Dobrý návrh i pozemek

Vybrat kvalitní pozemek pro dům a zahradu nebývá vůbec jednoduché. V tomto případě měli majitelé šťastnou ruku. Pozemek má rozlohu 1 440 m2, stavba zaujímá 226 m2, zahrada je orientovaná jihovýchodně k pozici domu. Hraničí s upravenou sousední zahradou, tenisovými kurty a lesem v památkově chráněném území. Vstupní část je oddělená betonovou stěnou, svah je vyrovnán do úrovně terasy. Na pozemku se nacházejí především dřeviny a trávník s automatickou závlahou.

V rámci letošních trendů je kladen důraz na barevný kontrast zahradních konstrukcí a staveb oproti zelenému pozadí.

Úkolem architekta bylo vytvořit zcela novou zahradní kompozici, která zvýrazní pohledová místa (zejména při vstupu) a nabídne příjemné prostředí také pro děti. Součástí projektu je dětské hřiště s posezením a netradičním osvětlením, které zajišťuje bezpečný pohyb a zároveň zvýrazňuje kontrast barev rostlin a okolních předmětů. Nechybí ani zapojení vody a přírodních materiálů, které korespondují s moderní architekturou domu a respektují sousední les.

„Koncepce vychází z charakteru architektury domu a samozřejmě také z požadavků investora. Je vázána na pohledovou osu svahu a na rozmístění stávajících dřevin. Cílem návrhu prostoru je vytvoření harmonie přírodní zeleně s jednotlivými architektonickými prvky rodinného domu. Jsou zde vyčleněné prostory pro oddych, hry a zábavu, najdeme tady užitková a pohledová místa. Myslím si, že moderní přírodní zahrada dokonale skloubená s minimalistickým charakterem staveb odráží současné architektonické trendy,“ upřesňuje Ferdinand Leffler.

Kombinace betonu, skla a černé oceli přinesla architektům jednoznačné zadání: nepoškodit čistotu navrženého designu, ale zároveň prostor nenápadně zútulnit.

Svahy nemusejí být problém

Setkání ohně s vodu – pointa v kontrastu, který celou zahradu provází.V tomto případě výhled do zahrady poskytuje dřevěná terasa s posezením umístěná ve svahu u dětského hřiště. Terasa je mírně vsazena do terénu, přístup umožňují betonové stupně navazující na betonové schody. Tmavá barva dřeva navazuje na obklady fasády domu.

Terasa má podle slov architekta vytvářet jakýsi protipól dvou materiálů: dřevo a beton. Jsou zde umístěny černé kovové a betonové mísy, které evokují dva živly: oheň a vodu, a také velká dřevěná a betonová kostka coby skulptura.

Dynamiku dodávají místu i vzrostlé stromy v okolí i přímo na terase. Přinášejí blahodárný stín a pocit soukromí. Svah v zadní části zahrady je osazen novým porostem travin, zeleň se doplňovala i v dalších plochách zahrady.

Kvalitu trávníků zajišťuje profesionální pravidelná údržba i sofistikovaná automatická závlaha. V nové výsadbě převažují domácí rostliny (trvalky, cibuloviny, traviny, bylinky), listnaté stromy, keře, popínavé dřeviny a rostliny v nádobách.

Dřevo musí být ošetřeno vždy tak, abychom nepřicházeli o přirozenou kresbu, která je pro něj charakteristická – lazura nesmí zalepit strukturu.

Autor návrhu zahrady Ing. Ferdinand Leffler

Ferdinand LefflerVystudoval obor okrasné zahradní inženýrství v kombinaci s krajinným inženýrstvím na pražské zemědělské univerzitě. Věnuje se projektování zahrad od roku 2001, využívá zkušeností s krajinnou architekturou britských ostrovů, nabízí různorodou tvorbu řešení zahradních prostor, čerpá inspiraci od kolegů v Kanadě a USA.

Kontakt:

Atelier FLERA
Kotevní 1277/2, Praha 5
atelier@flera.cz, tel.: 777 80 33 45

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Ateliér Flera

logo MessengerPoslat Messengerem