Zahrada u rodinného domu v Rantířově u Jihlavy v malebném kraji Vysočiny splňuje všechny předpoklady zdravého přírodního prostoru, který poskytuje dostatek soukromí i přirozenou sounáležitost s okolím. Terénní převýšení je vyřešeno terasami a na zahradu v jižním svahu navazuje sklípek se zelenou střechou.

Kraj Vysočina má své osobité kouzlo a bydlení na venkově v blízkém dosahu většího města se stává trendem. Rantířov je atraktivním místem pro bydlení, sport i rekreaci. Prochází tudy několik turistických tras, je zde vybudovaná nová cyklostezka, moderní sportovní areál i dvě dětská hřiště. Kromě klasických služeb a obchodů najdete v místě i opravenou novorenesanční budovu zámku s rozsáhlým parkem.

Celkové řešení i osázení zahrady byly přizpůsobeny okolní krajině. Převažují zde listnaté opadavé druhy. Sortiment byl volen i s ohledem na celoroční výraznou proměnlivost zahrady, tedy podzimní vybarvení, kvetení od časného jara do podzimu.

Slovo autorky zahrady

„Určitě doporučuji vycházet ze stanovištních podmínek – je snazší a levnější je respektovat než s nimi neustále bojovat. Dále považuji za zásadní úkon profesionální provedení zemních prací, zásadně to ovlivňuje zahradu z dlouhodobého hlediska…“

Krása a harmonie v souladu s přírodou

Manželé Rudolfovi dlouho neváhali. Přírodní prostor v blízkosti lesa s výhledem do krajiny je uchvátil. Neodradilo je ani poměrně velké převýšení pozemku, které bylo třeba řešit rampou, kamennými schody a terasami. Ateliér zahradní tvorby Štěpánky Šmídové vše potřebné zařídil a o následnou údržbu se postarali profesionální zahradníci.

„Nespornou výhodou poměrně velkého pozemku byla jeho jižní orientace a také to, že se tady nenacházela žádná stávající zeleň,“ podotýká autorka projektu a seznamuje se svým řešením, kde převažují listnaté stromy, keře, okrasné trávy, nízké byliny a různé druhy trvalek uvnitř zahrady i na vegetačních lemech po obvodu.

V zahradě jsou vysazeny dva javory tatarské (Acer tataricum), které se na podzim výrazně červeně vybarvují.

V nejvýše položené části pozemku stojí stylový nízkoenergetický rodinný dům s předzahrádkou severně od domu, vlastní zahrada pak pokračuje dolů v jižním směru. Terénní převýšení řeší autorka projektu dvěma terasami, přičemž v západní části domu jsou postaveny gabionové stěny, kamenné schody a rampa.

Už jste viděli? Zahrada v souladu s moderní architekturou

„Předzahrádka je vlastně vstupním a manipulační prostorem do domu a vlastní zahrada slouží k obývání. Zde je soustředěna většina aktivit majitelů a jejich přátel,“ upřesňuje Štěpánka Šmídová. V nejvýše položené části pozemku pak ukazuje krásný výhled do krajiny a střechu prostorného sklípku se zelenou extenzivní vegetací, který stejně jako zahrada dokonale zapadá do krajiny.

Na střeše sklípku/dřevníku je vysazena směs suchomilných rostlin, například hvozdíků či mateřídoušek.

Přírodní zahrady a zelené střechy

Umístění zahrady v blízkosti lesa a nutnost zachování výhledu do krajiny určovalo také volbu flóry.

V předzahrádce dominuje hloh a výsadby trvalek, gabiony u domu jsou osázeny půdopokryvnými dřevinami, svahy jsou poseté nižšími rostlinami, jejichž porosty se posléze zapojí a péče o zahradu se tak zjednoduší. Podél okraje pozemku jsou vysázeny vyšší keře a vyšší trvalky fungující jako odclonění od sousedů, na protější straně je totéž řešeno popínavkou na plotě (Hedera).

Na svazích se uplatňuje široký sortiment rostlin, zde například oblíbená bohyška Hosta.

Jako dominantu zahrady lze označit jeřáb prostřední (Sorbus intermedia) umístěný na první horní terase, dorůstající až do výšky 12 metrů. Velmi mile působí i zimní zahrada navržená pro záhon trvalek, léčivek a koření s konstrukcí nad terasou popnutou zimolezem (Lonicera).

Půdorys zahrady: 1. solitérní hloh, 2. sklípek s vegetační střechou, 3. záhon s bylinkami, 4. akátová terasa, 5. okrasná jabloň, 6. hlavní výhledy do okolí, 7. solitérní jeřáb, 8. clona z keřů a trvalek, 9. ovocná část zahrady s užitkovými stromy a keři, 10. svahy s výsadbami trvalek, 11. kůlna/dřevník s vegetační střechou, 12. kompostHospodářská zóna je ve spodní části pozemku, kde se nachází dřevník, kompost, záhon na jahody a řada ovocných stromů a keřů. Kompost je umístěn v dřevěné konstrukci, která se dělí na dvě části: Jedna část bývá ponechána „v klidu“, do druhé je ukládán určený odpad.

„Řešení zahrady klade důraz i na obytné hodnoty pozemku, na zachování stylového hospodářského zázemí,“ vysvětluje Štěpánka Šmídová.

Do celkové kompozice je začleněn i sklípek se zelenou střechou. Štěpánka Šmídová navrhla bylino-travní osázení střechy evokující kvetoucí louku a třívrstvý pěstební profil z vegetační nosné vrstvy (10 cm), filtrační vrstvy (netkaná textilie) a drenážní vrstvy (8 cm).

Střešní společenstvo tvoří půdopokryvná část s rozchodníky (např. Sedum album, Thymus citrodorus) a část bylin a trav (např. Festuca ovina, Veronica teuctrium, Centaurea scabiosa). To vše v souladu s nádhernou okolní krajinou i se sortimentem zahrady v Rantířově.

Autorka zahrady: Ing. Štěpánka Šmídová, kontakt: Smidova-la.com

Nepřehlédněte: Zahrada ve znamení protikladů

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Michal Cetkovský

logo MessengerPoslat Messengerem