Pokud opravdu existuje něco jako pozitivní energie, v zahradě Vlinderhof na okraji Maxima parku v holandském Utrechtu ji určitě najdete. Zahrada vznikla z iniciativy místních obyvatel, kteří ji také společně se světoznámým zahradním architektem Pietem Oudolfem pomohli navrhnout, založit a sami ji udržují. 

Zahrada se nachází na jihovýchodním okraji Maxima parku v holandském Utrechtu a je volně přístupná po celý rok.Město Utrecht převedlo nevyužívaných 5 000 m² parku do majetku nově založené neziskové organizace na popud jednoho z obyvatel, který přesvědčil další sousedy i Pieta Oudolfa k vytvoření zahrady. Tato organizace z dotací obyvatel, sponzorů a nadšenců a za pomoci dobrovolníků zahradu nejen založila, ale také ji udržuje. Je volně přístupná, často slouží k setkávání sousedů, pořádání nejrůznějších akcí a školních výletů – pro potřeby místních základních škol byl vytvořen výukový program.

Ve společnosti motýlů

Zahradu protíná hlavní zpevněná cesta s lavičkami, na ni navazuje síť travnatých cestiček lemovaných kamennými kostkami. Kromě několika travnatých ploch tvoří zahradu zejména trvalky a okrasné trávy, doplněné stromy.

Po okrajích lemují zahradu tradiční živé ploty vysazené z dubů, habrů, buků, dřínů, javorů a muchovníků. Nejsou jednolité, dovolují výhledy do okolní krajiny.

Jak už název zahrady napovídá (Vlinderhof v překladu znamená Motýlí zahrada), rostliny byly vybírány tak, aby přilákaly maximum motýlů, opylovačů a jiného hmyzu. Trvalky poskytují potravu, trávy a živé ploty potřebný úkryt. Rozmanitost výsadeb navíc zaručuje velmi dlouhou dobu kvetení, což ocení nejen hmyz, ale i lidští návštěvníci zahrady.

Po celé zahradě je rozmístěna řada laviček – je příjemné se na chvilku posadit a pohled na zahradu si v klidu vychutnat.

Krása květin po celý rok

Bohaté trvalkové záhony jsou doslova pastvou pro oči v podstatě po celý rok. Brzo na jaře vykvétají drobné cibuloviny, irisy, dříny a magnolie, postupně se přidávají muchovníky, okrasné česneky, máky, první šalvěje a kakosty a pak už se záhony doslova dmou nepřebernou směsí kvetoucích trvalek a okrasných trav. Koncem léta přebírají vládu třapatky a hvězdnice, vybarvují se stromy, kvetou trávy.

Odkvetlá květenství a stvoly trav zdobí zahradu i v zimě – poskytují potravu ptákům a úkryt drobným živočichům. Na jaře se pak odumřelé nadzemní části rostlin odstraní a spálí a nahradí je nový život.

Travnaté cesty jsou příjemnou alternativou ke zpevněnému povrchu a pěkně kontrastují s bohatě kvetoucími záhony.

Zdraví a relaxace 

V zahradě se pořádají koncerty, cvičí se tu jóga i taiči, dobrovolníci chovají včely a stáčejí a prodávají med. Právě díky nadšení dobrovolníků se zahrada stala nepostradatelnou součástí parku, kterou se daří nejen udržovat v perfektním stavu, ale také ji plně využívat – zejména k tomu, aby se v ní lidé potkávali. Záměr se bezesporu podařil, zahrada doslova kypí životem – tím hmyzím i tím lidským.

Okraj zahrady tvoří travnatá cesta a živý plot z mladých stromků, které časem splynou v hustou stěnu. Živý plot ale není celistvý a dovoluje průhled do okolí.

Piet Oudolf (1944)

Nizozemský zahradní architekt, školkař a spisovatel Piet Oudolf je hlavní postavou hnutí New Perennial, které preferuje záhony trvalek a travin pro jejich struktury a barvu květu.Nizozemský zahradní architekt, školkař a spisovatel. Je hlavní postavou hnutí New Perennial, které preferuje záhony trvalek a travin pro jejich struktury a barvu květu. Jeho zahrady působí příjemným vzhledem po celý rok, a to i v zimě. Trvalky s dramatickými plodenstvími jsou proto vysazovány přednostně a suchá plodenství nejsou na podzim odstraněna, rozklad rostlin používá jako malebný romantický prvek. Jeho zahrady lze rozpoznat podle kombinací lila fialové, purpurové a oranžové a různých odstínů hnědé. Zajímá ho, jak zahrada funguje jako ekosystém a jak je zde možné napodobit přirozená společenstva rostlin. Barvy se zkouší náhodně. (Zdroj: Wikipedia)

Praktické informace

Zahrada se nachází na jihovýchodním okraji Maxima parku v holandském Utrechtu a je volně přístupná po celý rok. V okolí je možné volně zaparkovat. Pro překonání sousedícího kanálu použijte samoobslužný přívoz.

Další informace najdete na stránkách zahrady.

Text: Kateřina Pospíšilová, Foto: Autorka a Photo Vlinderhof

logo MessengerPoslat Messengerem