Pocit svobody a nezávislosti je spojen s vnímáním velikosti prostoru. Zahrada je místem, ve kterém tyto hodnoty můžete prožívat opravdu intenzivně. Proto se její rozlohu snažte spíše opticky zvětšit než zmenšit, ať je velká jakkoliv.