Pocit svobody a nezávislosti je spojen s vnímáním velikosti prostoru. Zahrada je místem, ve kterém tyto hodnoty můžete prožívat opravdu intenzivně. Proto se její rozlohu snažte spíše opticky zvětšit než zmenšit, ať je velká jakkoliv.

Jedním z prostředků, které pomáhají zdůraznit velikost pozemku, je využívání průhledů a pohledových os v zahradě. Průhled je různě široký koridor ohraničený vyšší zelení, kterým běží náš pohled do dáli.

Pravidelnost i nepravidelnost, osovost i symetrii, geometrii a volný styl – to vše najdete v této kompozici, kterou můžete uplatnit i v nevelké zahradě. Fontána před pergolou na konci osy představuje hlavní bod pohledu a nahrazuje otevřený průhled.Podobný smysl má i pohledová osa (jedna nebo více os), která vychází zpravidla od domu nebo terasy a prochází zahradou. Tvoří v zahradě jakousi páteř, kolem níž se odvíjí kompozice. Na svém konci může ve vzácných případech pokračovat dále do krajiny, ale častěji se zastaví na nějakém výrazném prvku, kterému říkáme bod pohledu (point de vue).

Ten je tvořen zajímavou dominantou, solitérní dřevinou, kašnou, skulpturou. Pod pojmem osa si však nepředstavujte jen rovnou linku s charakterem průhledu, ale i oblouk či křivku, u kterých nevidíte ihned až na konec. Takové řešení pak provokuje zvědavost a znásobuje pocit velikosti prostoru. Přitom nás nenásilně vtahuje dál do zahrady.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Malá zahrada vybízí k práci s detailem

Je pochopitelné, že u velké zahrady je snadnější pracovat s prostorem než u malé. Na druhé straně ale malá zahrada vybízí k práci s detailem a k využití kompozičních prostředků, které nám ji alespoň opticky „nafouknou". Proto na velikosti záleží i nezáleží, mnohem důležitější je správně uchopit daný prostor a maximálně využít všech možností, které se nabízejí.

I v typických nepravidelných úpravách, jako jsou zahrady Dálného východu, se uplatňuje princip pohledových os. Přes potok se díváte na kamennou pagodu.Pak se může stát, že subjektivně se cítíte na malé zahradě volněji nežli na velké a prázdné otevřené ploše bez architektonického záměru. Na vaše vnímání totiž nepůsobí jen samotná velikost, ale i vjemy, jako je pocit intimity a soukromí, ochrana před nepříjemným větrem, hlukem a mnoho dalších vlivů.

Zahradní architekt

Zákony kompozice v zahradě se vyvíjejí již mnoho staletí, a proto je logické, že se vyplatí jim věnovat patřičnou pozornost. V tomto směru by měl při tvorbě zahrady sehrát rozhodující roli zahradní architekt, který musí určit základní ideu, program a prvky zahrady.

Hodnota historických předloh spočívá především v osvědčených a propracovaných tvarech, proporcích a detailech. Ty se však nemohou přebírat nahodile a bez respektování konkrétních podmínek. Šablonovité přebírání vzorů a jejich využití tam, kde působí cizorodě, nepřinese kýženou estetickou hodnotu.

Umělecká jednota v nejširším slova smyslu byla dovedena k dokonalosti v období baroka (17. století). Ne nadarmo se říká, že každý velký umělecký sloh „jde k baroku". Přesně to vyjádřil legendární zahradní architekt a tvůrce parku ve Versailles André Le Nôtre: „Celek se skládá z jednotlivých vysoce cenných prvků, které jsou však celku umělecky podřízeny; zároveň však celek nemůže bez těchto prvků existovat."

Pro neopakovatelný pocit prostoru v obrovských zelených „pokojích“, „chodbách“ a „katedrálách“ si zajeďte do tohoto zámeckého parku jižně od Paříže (Château de Courances).Moderní řešení zahrady

Jak jsme již naznačili, i moderní zahrada by se měla řídit sice starými, ale osvědčenými principy a zákony zahradní tvorby. Využijte například vstup do domu k tomu, abyste ho zarámovali dvěma krásnými stromy, cestu k němu může lemovat malá alej. Dbejte na to, aby při pohledu z okna váš zrak spočinul na nějakém zajímavém předmětu nebo rostlině.

Jednotvárnou a prázdnou plochu zahrady přerušte vyšší zelení. Efektní je i stříhaný živý plot, kterým rozdělíte zahradu na více prostorů. V něm vystříhejte průchod s pohledem na zajímavý vzdálený bod. Využijte kontrastů a k upoutání pozornosti umístěte na osu pohledu barevně odlišnou okrasnou rostlinu nebo umělecký předmět. Jako pozadí nejlépe poslouží opět živý plot nebo pěkně povrchově a barevně upravená zeď.

text a foto: Jiří Prouza

logo MessengerPoslat Messengerem