Zajímavé kompoziční prvky propojují všechny části zahrady. Některé se objevují zcela nečekaně, jiné jsou patrné na první pohled. Vítejte na zahradě, kde se krása ukrývá v detailu.

Majitelé pozemku v Bavorově se obešli zcela bez zahradního architekta a mistrně přetvořili původně zeleninovou zahradu s ovocným sadem na okrasnou. Novou zahradu zakládali před hlavními stavebními pracemi, zrušili staré záhony, skleníky a pařeniště, vykopali obrubníky a vyrovnali terén.

Romantický ráz zahrady navozují také azalky zářivě sytých barev, v tomto případě Rhododendron Knap Hill hybrid.„Chtěli jsme, aby bylo po dokončení stavby na co koukat. Naše chata byla postavená velmi rychle, ale než vyroste stromek nebo keř, to přece jenom chvíli trvá,“ začínají své vyprávění a ukazují celou řadu neotřelých nápadů, které obohatily dosud nevýrazný pozemek.

Přestože řešení volně navazovalo na původní koncepci (pozemek se dědí po generace), hrubým terénním úpravám se majitelé nevyhnuli. Souvisely hlavně s budováním skalek, trávníku a živých plotů. Následovaly běžné (jemné) terénní úpravy, vždy s ohledem na požadavky konkrétních rostlinných druhů, stromů a keřů.

Ponechali většinu stromů (jabloň, ořech, stříbrný smrk, borovice), stávající výsadby sjednotili a doplnili o stálezelené druhy a trvalky. „Nekoupili jsme jedinou rostlinu, vše již bylo vypěstováno, my jsme je pouze zasadili do tvaru,“ dodávají.

Celý pozemek má rozlohu necelých 2 700 m2, z toho zastavěná a zpevněná plocha činí 280 m2. Chata i doprovodné stavby (garážové stání a dřevník) jsou dřevěné, vyvýšené nad okolní terén. V těsné blízkosti pozemku totiž teče potok, který dokáže být hodně nebezpečný: „Umí se rozvodnit tak, že zaplaví celý pozemek a z chaty se stává hausbót. Proto netoužíme po žádných jezírkách ani jiných vodních artefaktech. Čím menší odstraňování následných škod, tím lépe,“ vysvětlují. „Jezdíme sem i v zimě a potřebujme rychle zatopit, aby nám tady bylo teplo. Proto dostala dřevostavba přednost před zděnou variantou,“ dodávají.

Ploché kameny z nedaleké řeky Blanice se nacházejí převážně kolem ostrůvků, záhonů a živých plotů kvůli snažší údržbě zelených ploch mechanizací.

Láska k rodinnému dědictví

Většinu stromků a keřů zdědili majitelé pozemku po svých předcích, kteří je množili a pěstovali. V této činnosti chtějí potomci dále pokračovat, čerpají z bohaté studnice rodinných rad a návodů, přidávají své vlastní představy a recepty.

Krásu zahrady dotvářejí na mnoha místech rovněž mnohé odrůdy lilií (Lilium).Větší dřeviny ponechali tak, jak je zasadili jejich rodiče a prarodiče. Pod nimi se rozkládají pečlivě uspořádané skalky a ostrůvky plné pestrobarevných rostlin. Kvetou tady převážně trvalky, voní levandule a nad nimi se tyčí mohutné stromy. Živé ploty a pečlivě střižené dřeviny navozují romantický ráz zahrady. Mezi jednotlivými terasami se dá procházet po barvených vydlážděných cestách, některá místa jsou zarostlá vyčnívajícím břečťanem, který lze bez obav sešlápnout.

Ve vstupní části se nacházejí hlavně stínomilné keře, azalky a magnólie (Magnolia soulangiana ’Alexandrina‘) společně se stínomilnými a půdopokryvnými trvalkami (např. Thymus serpyllum, Vinca minor). Do všech výsadeb je přirozeně zapojena stálezelená keřová kostra, kterou tvoří hlavně borovice kleče (Pinus mugo ’Frisia‘) a různé druhy červených javorů a jalovců.

Mistrně se na zahradě v Bavorově pracuje i s technickými a stavebními detaily (přírodní materiály, kameny, skalky, živé ploty, dřevník, cesty v zahradě). Jsou nádherně sladěné se skupinami rostlin a dřevin a plně respektují rekonstruovaný trávník i novou květinovou výsadbu. Dřevěná chata stojí tak, aby bylo ze zápraží vidět na celý pozemek, přičemž stará rozkvetlá jabloň zde plní funkci pergoly.

Většinu stromů, keřů i rostlin pěstovali a množili rodiče současných majitelů. Ti v této tradici úspěšně dále pokračují.

Autor návrhu zahrady

Pavel Černý

Výtvarník, ­designér

Navrhl chatu a její vnitřní ­vybavení a společně s manželkou i koncept celé zahrady.

Kontakt:

info@cernypavel.cz,
www.cernypavel.cz

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Lubomír Fuxa

logo MessengerPoslat Messengerem