Na zahradu v severozápadních Čechách, situovanou poblíž mostu, měli majitelé běžné nároky. Jediným omezením, kterým byl návrh zahrady zásadně ovlivněn, se staly podzemní kolektory pro tepelné čerpadlo, umístěné pod větší částí navrhované plochy.

Pro vysněné jezírko jsem vybrala místo poblíž terasy, z níž si pak majitelé zahrady budou moci vychutnávat krásy tohoto zákoutí. Umístění je praktické také z důvodu snadného vstupu do vody přímo z terasy, které umožní ochlazení v parných letních dnech. Jezírko by mělo mít proměnlivou hloubku - u terasy bude nejhlubší, směrem do zahrady se pak bude hloubka postupně snižovat. V mělké části jsem navrhla přechod v podobě kamenného brodu. Výsadby kolem jezírka zastupují vlhkomilné druhy trvalek a traviny, zčásti umístěné ve štěrku.

Záhon u terasyKout s vistárií

Na tyto výsadby navazuje výběžek, který pohledově a prostorově izoluje jižní kout zahrady, kde vznikne malé pohodlné posezení s kamennou lavicí a pergolou. Ta by měla být zhotovena z dřevěných trámků a popnutá vistárií, která zajistí pocit soukromí. Z lavice bude pěkný pohled na trvalkové výsadby ve štěrku, jejichž pozadí tvoří hustý porost bambusů. Do těchto míst jsem do popředí umístila tři nestejně vysoké, hrubě otesané kamenné sloupky, které dominují celému prostoru. Návštěvníka či obyvatele zahrady sem zavedou kamenné šlapáky spojující pergolu s terasou.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Žádná nuda

Schéma pozemku s kolektory: 1) kolektory, 2) zpevněné plochy.Výsadba podél plotu je z důvodu pohledového rozčlenění navržena jako rytmické střídání dřevěných zástěn, popínavých rostlin na ocelových lankách a keřové výsadby ze stálezelených rostlin. Takové řešení nebude ani na poměrně dlouhém úseku 25 metrů působit jednotvárně.

U terasy převažují trvalky a nízké dřeviny opět v kombinaci s kameny a štěrkem. Vybrala jsem rostliny pohledově atraktivní, ne příliš vysokého vzrůstu, aby se zachoval výhled z terasy. Stejně jako na celé zahradě i zde jsou druhy rostlin zvoleny tak, aby byly zajímavé olistěním, květy či plody po celý rok. Stěžejními prostory pro možnou výsadbu clonící vyšší zeleně se v této zahradě staly oblasti, pod kterými nebudou podzemní kolektory, to znamená linie podél plotu, jižní kout zahrady a prostor mezi domem a garáží. Důvodem je technické řešení kolektorů, které jsou položeny v poměrně malé hloubce 1,2 m, což znemožňuje výsadbu stromů, jejichž kořeny by pak zasahovaly do potrubí. Co se týče keřů, je třeba vybírat spíše menší či mělce kořenící druhy. Výběr trvalek není omezen, ale stále je třeba počítat s případnou údržbou celého zařízení.

POUŽITÉ ROSTLINY

Vhodné k jezírku
Návrh zahradyAlchemilla mollis - kontryhel měkký
Iris sibirica - kosatec sibiřský 
Salix reticulata - vrba síťnatá
Salix integra 'Hakuro nishiki' - vrba japonská
Pseudosasa japonica - bambus rákosovitý
Polygonum affine - rdesno příbuzné
Miscanthus sacchariflorus - ozdobnice sladkokvětá
Carex grayi - ostřice Grayova
Před domem
Prunus serrulata 'Hisakura' - třešeň pilovitá
Caryopteris clandonensis - ořechokřídlec klandonský
Weigela florida - vajgélie květnatá
Berberis thunbergii  'Atropurpurea' - dřišťál Thunbergův
Spiraea x bumalda  'Anthony Waterer' - tavolník nízký
Doronicum caucasicum - kamzičník kavkazský
Veronica spicata - rozrazil klasnatý
Pro clonicí výsadby
Parthenocissus quinquefolia - loubinec pětilistý
Wisteria floribunda - vistárie květnatá
Hedera helix - břečťan popínavý
Akebia quinata - akébie pětičetná
Taxus baccata - tis červený
Bergenia cordifolia - bergénie srdčitá
Geranium x magnificum - kakost vznešený       
Astilbe arendsii - čechrava Arendsova

Prostorná a zároveň útulná

Jezírko s výsadbami a skrytá pergola (vpravo)Díky velké trávníkové ploše působí navržená zahrada prostorným dojmem, zároveň jsou tu i zákoutí, která poskytnou příjemné místo pro relaxaci ve skrytu zeleně či na sluncem zalité terase. Jedním z možným řešení rozčlenění velké trávníkové plochy by mohl být vyvýšený ostrůvek s výsadbou keřů a trvalek, na jehož modelaci by byl použit materiál získaný po vyhloubení jezírka. Tento ostrůvek by nejen vhodně zpestřil rozsáhlou travnatou plochu, ale poskytl by i potřebnou mocnost zeminy pro výsadbu hlouběji kořenících dřevin. Stále ale zůstává otázkou přístupnost podzemních kolektorů, která by byla pod ostrůvkem značně omezena.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

logo MessengerPoslat Messengerem