V pěkném údolí Voldušského potoka se po obou stranách rozkládá obec Volduchy. Právě zde, na okraji obce s bohatou historií, na téměř rovinatém pozemku o celkové rozloze 2 146 metrů, si majitelé přejí u svého domu vytvořit příjemný zahradní prostor, kde by se střídaly osluněné plochy a stinná zákoutí, nechyběla klidná vodní plocha, solitérní skála a výrazný jehličnan.

Severní a východní hranice pozemku sousedí se silnicemi, z jihu pozemek sousedí s polem a na západní straně se nachází další, již zastavěná parcela. Severní stranou pozemku vede příjezdová komunikace ke garáži. Souběžně s ní vede i chodník pro pěší. Obě cesty jsou odděleny úzkým pruhem určeným pro zeleň.

Přání majitelů

- v blízkosti domu vybudovat koupací jezírko o rozloze cca 70 m2 se solitérní skálou či kamenem a jehličnanem

- oddělit a odhlučnit východní hranici pozemku od přiléhající hlavní silnice

- do zadní části zahrady umístit zahradní domek s posezením (6 x 4 m) a propojit ho vhodnou komunikaci s vlastním domem

- oddělit terasu od trávníku


Pinus sylvestris FastigiataTento pás navrhuji pokrýt hezkými kameny a zasadit do něj převislý jehličnan, zakrslé formy jehličnanů a na jaře kvetoucí skalničky. Silnice je pohledově odcloněna na jaře krásně kvetoucím hlohem a volně rostoucím živým plotem. Hustý keřový porost sníží hlučnost a prašnost z komunikace. Pro udržení pozornosti v této části zahrady jsem u záhonů volila formální tvary linií. V severovýchodním rohu je za vysokými jehličnany ukryt kompost, bez něhož se žádná zahrada neobejde. Přístupová cestička je dlážděná přírodním kamenem.

Severozápadní kout zahrady poskytuje prostor pro sušák na prádlo a dětské hřiště.
Na východě zahrada sousedí s hlavní silnicí, kde je nárazově zvýšený provoz, vyšší hlučnost a v letním období i vysoká prašnost. Poměrně úzký prostor kolem domu nedovoluje výsadbu rozvolněné skupiny keřů, proto jsem zvolila výsadbu tvarovaného živého plotu do výšky 2 až 2,5 m. Abychom se vyvarovali fádní zelené stěny, bude se v živém plotě pravidelně střídat stříbrný kultivar hrušně a červenolistý kultivar buku lesního. Plot bude předsazen trvalkovými záhony, které svým květenstvím oživí strnulost plotu.

Rozvlněná organická linie záhonů

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Jižní část zahrady, kde majitelé budou trávit nejvíce času, je pojata poněkud volněji. Rozvlněná organická linie záhonů jemně vede oko po celé zahradě a zároveň vzbuzuje zvědavost a touhu poznat, co je skryto za „zatáčkou". Dominantu této části zahrady tvoří koupací jezírko, které je s terasou u domu propojeno dlažbou z přírodního kamene. Ve vodní hladině se zrcadlí kamenná kaskáda, která propojuje koupací jezírko s menším jezírkem umístěným nad terénem. Na modelaci terénu bude použita zemina z výkopových prací.

Noční osvětlení zahradyČerpadlo zajistí nezbytnou cirkulaci vody. Vznikne tak malý vodopád, který má nejen estetickou funkci, ale napomáhá i k okysličení vody a tím k udržení její čistoty.
Nezastupitelnou funkci při čištění vody hrají také vodní rostliny rostoucí v oddělené mělčině při okraji jezírka. Zelený rámec kolem vodní plochy vytvoří zejména jehličnany různých forem doplněné červenolistým javorem dlanitolistým. Jsou zde zastoupeny i kvetoucí keře a celkový dojem dotváří výsadba trvalek spolu s travinami.

Vodní plocha, traviny a jehličnany oživí zahradu i během dlouhého zimního období. Zvuk bublající vody je příjemný a v parních letních dnech osvěžující, proto jsem umístila malou lavičku do blízkosti filtračního jezírka. Stinná náruč listnatých obrů vytvoří intimní zákoutí.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Při celodenním shonu je příjemné vědět, že máte doma místo, kde si dokonale odpočinete. Takové místo vznikne v jihovýchodním rohu zahrady, kde bude posezení se zahradním krbem a zahradní domek s vířivou vanou. Aby se dala využívat celoročně, propojila jsem domek s vlastním domem pomocí chodníku dlážděného stejným přírodním kamenem jako u koupacího jezírka nebo na chodníčku ke kompostu.

Posezení se zahradním krbem

Acer palmatum DissectumChodník povede podél východní hranice pozemku a zanoří se do zvýšeného záhonu, který opticky oddělí východní terasu u domu od zahradního domku. Cestu zpříjemní dva stromy, které vytvoří zelenou bránu, zvoucí k procházce po zahradě a k návštěvě zahradního domku. Pro noční procházky jsou na zemi podél chodníku instalována venkovní světla. Správně rozmístěné osvětlení dá zahradě čtvrtý rozměr. Dokáže změnit charakter zahrady, vyvolávat příjemné pocity i mrazení v zádech.

Dům a koupací jezírko

Večerní posezení u krbu nabídne zpětný pohled na dům a koupací jezírko. Intimitu zákoutí dotvoří vysoké listnaté stromy spolu s keřovým podrostem a vonnými trvalkami.

Z obytné terasy u domu je zase nádherný výhled na Brdy, proto jsem jihozápadní hranici pozemku vyznačila pouze bariérou z nízkých keřů a tím umožnila nerušený výhled do okolí.

text a návrh: Eva Šťastná, foto: majitelé zahrady a archiv

logo MessengerPoslat Messengerem