Upravených zahrad sladěných s architektonickým stylem rodinných domů přibývá. Napomáhají tomu kromě jiného i betonové prvky, které lze použít na ploty, zídky i dlažbu. Kompozičně ladí i se zelení, zejména s živým plotem.

Zdicími kameny jsou vibrolisované betonové bloky s rumplovaným (otlučeným) povrchem, který imituje přírodní stavební materiál. Povrch dokončené stavby se neomítá. V tomto případě se jedná o CRASH BLOCK hnědé barvy se zákrytovými deskami (PRESBETON).O výběru vhodného stavebního systému je dobré poradit se s odborníky. U náročných projektů opěrných stěn o výšce dva a více metrů je nutné nechat stavbu posoudit také statikem a geologem. Na nižší zídky lze použít palisády, opěrné úhlové zdi, bednicí a štípané tvárnice, speciální systémy (např. CSB – Naturblok) či svahové tvárnice, takzvané květináče. Obecně lze říci, že s rostoucí výškou stěny a s vyšším zatížením nad ní rostou také nároky na stavební prvek samotný, na uložení a ukotvení stěny.

Než začnete stavět

Před začátkem prací je dobré vědět, jakou funkci bude plnit stěna, plot či zídka. Nejčastěji se rozhodujeme mezi opěrnou, okrasnou a protihlukovou stěnou. Musíme zvážit výšku zdi a také to, zda vzniklá terasa bude sloužit jako pochozí nebo pojezdová. Dobré je znát i podloží v místě výstavby, případně zvážit, zda bude nutné použít pro ukotvení geomříže. Neškodí se též informovat, zda bude možné vybudovat drenážní vrstvu.

Nejčastější variantou pro běžné rodinné zahrady jsou kombinované bezúdržbové ploty a zídky. Základem je téměř vždy klasická podezdívka se sloupky, doplněná buď kovovými či hliníkovými plotovými poli, nebo plastovými výplněmi. Výška plotu by měla odpovídat účelu, u symbolických bariér vymezujících pozemek asi 50 až 60 cm, u bezpečnostních a pohledových zábran se doporučuje plot vysoký 150 až 200 cm od úrovně chodníku či terénu. Je-li dům ve svahu, je třeba volit výšku až 250 cm. Za ideální výšku lze pokládat 150 až 180 cm, což bývá standardní nabídka u nabízených sériově vyráběných plotových polí.

Ploty a zídky na mnoho způsobů

K oblíbeným stavebním prvkům patří plotové tvarovky, které mají vysokou pevnost, jsou mrazuvzdorné a vyskytují se v bezpočtu variant. Umožní realizovat prakticky veškeré tvary plotů a zdí, včetně čistého provedení detailů (zajímavá je například struktura štípaného kamene). Prvky plotu mají přirozený vzhled a nevyžadují žádnou povrchovou úpravu. Při zdění se používá cementová malta, nesmí se zdít na maltu vápenocementovou. Konce plotů zdobí stříšky, které jsou pro odvod dešťových vod ze spodní strany opatřeny speciální okapničkou. K dalším vhodným produktům patří například svahové tvárnice, které nabízejí řešení pro náročný terén. Velmi vhodné jsou k estetickému zpevňování svahů s využitím vegetace či jako dělicí okrasné stěny pro zákoutí v zahradách.

Tvarovky FACE BLOCK se štípaným povrchem cihlové barvy jsou určeny převážně pro výstavbu budov, okrasných zídek a stěn či pro stylové oplocení domu. Do základů lze použít ztracené bednění, dále pak speciální typy tvarovek pro výstavbu nosných stěn, příček a věnců a také zákrytových desek (PRESBETON).Sladěné pevné plochy

Produktové řady plotových prvků většinou nabízejí také celou škálu souvisejících variant, nejčastěji betonové dlažby, palisády, ztracená bednění, zatravňovací tvárnice, obrubníky či odtokové žlaby. Zajímavá je například barevná a probarvená betonová dlažba v bezpočtu tvarů, barev a povrchových struktur. Za zmínku stojí i krásné dlažby s povrchy z vymývaného drceného kameniva. Odstín dlažby je dán barevností a strukturou vymývaných kamínků. Patří sem nejrůznější skládačky, nejčastěji výšky 60 mm, které se používají pro chodník a terasy, pro veškeré parkové a zahradní úpravy.

Dvouvrstvé vibrolisované vymývané betonové dlažební bloky mají vysokou pevnost, jsou mrazuvzdorné a odolné proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, mají nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Stejné vlastnosti mají i jednovrstvé vibrolisované betonové bloky. Vyrábějí se speciální technologií úpravy povrchu, který připomíná opracovaný přírodní kámen. Hrubá struktura povrchu i hran se nejlépe hodí k historickým objektům, na úpravy náměstí, k rekreačním objektům i rodinným domům. Vedle atraktivních a moderních dlažeb nechybí také široký výběr standardních plošných a zámkových dlažeb všech tvarů a barev.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

V kompozici s rostlinami

Systémy plotových prvků vynikají samostatně i společně s živými ploty různé výšky. Dvoumetrová živá stěna je pak důstojným partnerem všech zmíněných stavebních systémů.Systémy plotových prvků a dlažeb vynikají samostatně i jako součásti zeleně. Nejlépe „fungují“ společně s živými ploty s menší výškou (po kolena), ale i s ploty v podobě husté dvoumetrové živé stěny, která je důstojným partnerem výše zmíněných stavebních systémů. Někdo má raději jednodruhové ploty, jiný dává přednost volnější výsadbě složené z různých druhů dřevin. Žádané jsou ploty jehličnaté i listnaté, stálezelené i opadavé. K nejběžnějším rodům patří tis (Taxus) a cypřišek (Chamaecyparis), v některých případech i zerav (Thuja) či smrk (Picea).

Betonové prvky nabízejí bezpočet možných kombinací. Pro svoji pevnost a mrazuvzdornost jsou vhodné pro veškeré ploty, dělicí, protihlukové a okrasné zdi (BEST).Zerav nedorůstá příliš velkých rozměrů a stříhání lze zvládnout snadno. Tis je spíše stínomilný, roste pomaleji a pěkný plot začne tvořit až po několika letech. Lze jej tvarovat nejen do pásu plotu, ale i do různých koulí, ornamentů a zvířátek, jak to občas vídáme v zámeckých parcích. Ke stříhání a tvarování se hodí i český habr obecný (Carpinus betulus). Je neprůhledný i v zimě, protože staré listy rezaví, ale na větvičkách vydrží až do jara – opadávají až těsně před rašením listů nových. Daří se mu na slunci i v polostínu, roste v půdách kyselých i zásaditých, spíše sušších, ale toleruje i vysokou spodní vodu.

text: Vlastimil Růžička, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem