Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. A také jednou z největších životních investic většiny lidí. Moderní dům, který má plnit všechny nároky dnešní i budoucí, představuje promyšlený soubor nejrůznějších detailů a dílčích řešení. Součástí těchto řešení je také okolí domu a zahrada. A zejména v letních měsících, které provázejí tropické teploty a dlouhodobé sucho, majitelé domů ocení, pokud je jejich zahrada zdravá a podporuje biologickou rozmanitost. Taková zahrada totiž dokáže ochladit okolní prostředí až o několik stupňů Celsia a dovede mnohem lépe zadržovat vodu. Jak si takovou zahradu vytvořit? Poradíme Vám.

Nechte trávu růst a přidejte luční kvítí

Anglický trávník posekaný na několik milimetrů neudělá v teplech radost nikomu. Vyžaduje neustálé zalévání a včely, motýly a další hmyz v něm žádnou radost nenajdou. Naopak pokud zasejete luční směs obsahující medonosné a nektarodárné rostliny, potěšíte všechny opylovače v okolí, kteří na vašem trávníku najdou potravu i úkryt. Květnatou louku také není nutné sekat, nechte ji růst a posečte pouze párkrát za sezonu.

Omezení pesticidů a pozor na invazní druhy

Zmínění opylovači vám také poděkují, pokud omezíte využívání chemických postřiků na rostliny a necháte svou zahradu růst v ekologickém režimu. Na co byste si však měli dávat pozor, jsou invazní a nepůvodní rostliny, které svým agresivním růstem dokážou rozvrátit celý ekosystém vaší zahrady a na biodiverzitu mají neblahý vliv. Těch se zbavujte mechanicky a důsledně.

Kompostujte

Zelenina a ovoce z vlastního záhonu vám mohou dělat radost celé léto. Ideálním způsobem, jak získat úrodnou zeminu, je kompostovat zbytky z vaší domácnosti. Na zahradu si pořiďte kompostér a ukládejte do něj zbytky z kuchyně a zahrady organického původu.

Sbírejte dešťovku a nebojte se vodních ploch

Zahradu byste měli zalévat vodou, která nepochází z vodovodního řadu a není pitná. Ideálním řešením je zachytávání dešťové vody. Vodu můžete zachytávat do různých nádrží či barelů a napojit je přímo na odtok ze střechy. Další výhodou takových otevřených vodních ploch je, že fungují jako pítko pro ptáky a hmyz. To vám opět pomůže podpořit biologickou rozmanitost na vaší zahradě. Zvěř také ocení menší jezírko nebo jakoukoliv vodní plochu, která bude volně přístupná.

Sázejte stromy a keře

Zadržování vody v krajině jednoznačně podpoří výsadba stromů a keřů. Ty nejenže ochlazují okolní prostředí, poskytují stín a úkryt pro hmyz a ptactvo, ale také pomáhají svými kořenovými systémy zpevňovat půdu, přenášejí živiny a zabraňují erozi. Ve výsadbě preferujte původní a odolné druhy.

Bydlení pro ptáky a hmyz

Své vlastní bydlení ocení také ptáci a hmyz. Na zahradě jim můžete postavit ptačí budku nebo hmyzí domeček. Dobře ale také poslouží halda starého dříví nebo kamenitá skalka, kde se mohou schovávat například ještěrky.

Důležitostí podpory a zachování biodiverzity v krajině jsou si vědomi také ve Wienerbergeru. V rámci projektu na podporu biologické rozmanitosti v okolí výrobních závodů se proto zaměřují na přípravu akčních plánů biodiverzity, podle nichž realizují například výsadby stromů a keřů, výsev lučních směsí nebo instalace přístřešků pro ptáky a zvěř. Více se o jejich projektech na podporu biodiverzity dočtete na www.wienerberger.cz.

„Naším cílem je poskytnout zákazníkovi kompletní zdravé bydlení, ve kterém by se cítil příjemně. Jak už bylo zmíněno, tak kromě zdravého domu z pálených cihel Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach k tomu patří i zdravá zahrada plná vláhy a prospěšných živočichů. Tento cíl má i náš program pro výstavbu rodinných domů, který stojí na čtyřech pilířích ‚e‘, jako jsou ekonomika, energie, estetika a hlavně ekologie. A právě tento poslední pilíř je nedílnou součástí bydlení, které šetří také naši planetu,“ říká Daniel Uskokovič, manažer programu Wienerberger e4 dům.

Více informací o programu Wienerberger e4 dům naleznete na www.e4dum.cz.

 

Text: Kristýna Vobecká

logo MessengerPoslat Messengerem