Voda je jedním ze základních elementů života. Provlhčí ovzduší, promění mikroklima a přitáhne k sobě vše živé. K vodě přilétají ptáci, zalesněné tůňky navštěvuje hmyz, přiskotačí sem žáby. Zahrada žije.

Pokud chceme vytvořit něco velkolepého, vždy se obracíme k historii, hledáme inspiraci v dávno zapomenutých kulturách. Velkého rozkvětu vodních ploch v zahradách lze pozorovat zvláště v období baroka, kdy bylo využití vody jedním z hlavních prvků zahradních kompozic - rozváděla se do všech koutů, vytvářela přírodní jezírka a působivé rybníky. Objevují se kruhové fontány, uměle vytvořené vodní kaskády, nápadité mosty, vodní příkopy, vodopády a vodotrysky.

Vodní zahrada mnoha tváří

Leknín (Nymphaea) hybrid je králem vodních plochUžitečné nápady, jak vylepšit svoji zahradu, nám nabídl Petr Bláha, který se kromě své profese architekta zabývá také historií. Pro vodní plochy má slabost. Tvrdí, že zahrada bez vody je smutná a bezduchá. Miluje francouzské přírodní zahrady a vý­běr místa je podle jeho slov pro udržení zdravé zahrady zcela určující. Přestože má rád stromy, v případě vodních zahrad nedoporučuje zvláště ty listnaté. Jejich spadané listy podporují růst řas a narušují množství kyslíku ve vodě. „Ideální vodní plocha na zahradu je nejméně osm metrů čtverečních s minimální hloubkou 80 centimetrů. To je důležité mimo jiné i pro přezimování ryb. Vybudujete-li je­zírko menší, nepodaří se vám vytvořit stabilní biologický systém zahrady," po­dotýká Petr Bláha.

Hlavní zásady při výstavbě přírodní vodní plochy

Důležitý je výběr vhodného místa, ideálně bez listnatých stromů, jejichž listy podporují růst řas a narušují rovnováhu kyslíku ve vodě. Ideální vodní plocha na zahradu je nejméně osm metrů čtverečních s minimální hloubkou asi 80 centimetrů (nutné pro úspěšné přezimování ryb).

Rostliny a celkové uspořádání jezírka

Blatouch bahenní (Caltha palustris) roste na podmáčených stanovištích od nížin až do hor. Dorůstá 30 až 50 cm, výjimečně až 1 m. Kvete žlutě od dubna do června, je mírně jedovatý. Dolní listy má řapíkaté, horní až přisedlé„Chcete-li vysazovat vodní a bahenní rostliny, počkejte raději na duben," dodává odborník a ukazuje na zvolenou faunu. Některé druhy potřebují vodu hlubokou (až 80 cm), jiným stačí voda mělká. Jako příklad hlubokovodních rost­lin uvádí lekníny (téměř všechny druhy), za mělkovodní kosatce. Mělkovodní rostliny umisťuje na police při krajích jezírka a připomíná: „Pokud osazujete jezírko, nechte prostor směrem k vyhlídce otevřený, aby bylo na vodu i rostliny dobře vidět."

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Zpevnění břehů a další údržba

Stulík žlutý (Nuphar lutea) je vytrvalá vodní bylina s tlustým oddenkem plazícím se v bahně. Roste ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách nižších poloh. Kvete v květnu až říjnuNezapomeňte na zpevnění břehů kameny a vysazujte zpočátku menší množství rostlin (množí se totiž velmi rychle). Ja­ko pěstební substrát se nejčastěji doporučuje jíl, který obsahuje živiny, neuvolňuje je do vody a nenarušuje biologickou rovnováhu. Jezírko se pak stává jakousi „kořenovou čističkou", kde rostliny dosta­tečně využívají živin a tlumí rozrůstání zelených řas.

Nicméně je třeba občas odebírat z vody nadbytečné živiny, a je-li voda trvale kalná, doporučují specialisté prostředky proti řasám. „Při nadměrném výskytu hmyzu je třeba opláchnout listy vodních rostlin proudem vody, odstranit odumírající vegetaci, žloutnoucí listy, jejichž tlení by mohlo způsobit další porušení biologické rovnováhy. Plovoucí rostliny nechávám přezimovat v nádobě s vodou. Průběžně také kontroluji funkčnost vodních čerpadel, filtrů a sleduji počty ryb a rostlin," dodává Petr Bláha.

Sem tam nějaký živočich

Vodní plochy přílákají do zahrady drobné živočichy - například žáby - kteří se také mohou stát ozdobou zahradyPokud dodržíte dané zásady, není údržba jezírka náročná. Je-li zachována biologická rovnováha, je voda čirá a zdravá pro rostliny i ryby. Mezi škodlivé faktory patří kromě již řečeného také zbytky krmiva pro ryby, zavlečení nevhodného hnojiva ze spadaného listí či kyselý déšť. Kyslík je ve vodě velmi důležitý, proto je dobré využívat k provzdušení vodotrysk či jiné technické vymoženosti (okysličovadla), známé z akvárií. Jezírko nejčastěji zdobí lekníny, irisy, kapradiny či okrasná tráva, pod hladinu doporučujeme zlaté kapry štěstí (koi), čímž jistě přilákáte i další vodní faunu. Zahradu oživíte zurčením vody, fontánami a vodotrysky. Lze kombinovat i hru světel se zvukem relaxační hudby. Voda vyvolává podle lékařů hluboké prožitky, přináší harmonii a nové poznání.

Co sázet

Vodní a vlhkomilné rostliny: leknín bílý, stulík nejmenší, kotvice plovoucí, bublinatka obecná, okřehek hrbatý, voďanka žabí
Vlhkomilné kapaliny: netík, osladič obecný, podezřeň královská
Okrasné trávy: komáří tráva, ostřice Buchananova, metlice trsnatá, ozdobnice, bambus, dochan psárkovitý
Do mělké vody: puškvorec obecný, kosatec žlutý, stulík malý, leknín vonný, pryskyřičník velký, rákos nízký, plavín štítnatý
Do bažin: blatouch bahenní, ostřice štíhlá, ďáblík bahenní, mechovec, bahnička jehlová, vrbovka chlupatá, přeslička říční, třezalka bažinná, kosatec sibiřský, rákos

text: Vlastimil Růžička, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem