Rodinný dům v malé slezské obci vychází z požadavku vytvořit pohodlné, finančně nenáročné bydlení vhodné pro handicapovanou osobu. Vtipně jednoduché řešení se vypořádává jak s požadavkem zachovat soukromí na exponovaném pozemku, tak se záměrem vytvořit vzdušný otevřený prostor, naplnit interiér sluncem, a přitom nedopustit nežádoucí vedro během letního žáru.

Architekt Tomáš Bindr spolu se svými kolegy z opavského Ateliéru 38 ve svých návrzích vždy vycházejí z funkce, požadavků investorů a jejich finančních možností, snaží se využít potenciál pozemku a dosáhnout harmonického vztahu architektury s okolním prostředím. Protichůdné podmínky a požadavky, které se občas při projektování sejdou, někdy vyžadují důvtip hodný chytré horákyně.

Na rohový obdélníkový pozemek s jihozápadní orientací, který se nachází v klidné nové zástavbě rozrůstající se obce, architekti navrhli přízemní bezbariérový dům s nízkou sedlovou střechou, odpovídající požadavkům regulativů. Umístili jej při severovýchodní hranici parcely, aby z jihozápadní strany, podél ulice, vznikla volná plocha na slunný rekreační trávník s okrasnou výsadbou, případně několika užitkovými záhonky.

Vzhledem k promyšlenému dispozičnímu návrhu postačí prosklené plochy zastínit zevnitř. Interiér domu se nepřehřívá, i když jsou stěny plně prosklené.

Inteligentní posouvání 

Architektonický koncept je založen na jednoduché obdélníkové hmotě se dvěma vloženými prosklenými atrii, která oddělují jednotlivé funkční zóny. Pomocí posuvných dřevěných stěn, jejichž podobnost s tradičními venkovskými vraty není čistě náhodná, lze atria zcela uzavřít, nechat pootevřená či zcela otevřená. Navenek tak může život v domě zůstat zcela skrytý, prosklenými stěnami však z každého atria do interiéru bude vždy proudit množství světla.

Jednotlivé funkční celky jsou navzájem opticky i komunikačně propojeny – prosklenými stěnami lze volně procházet i projíždět na vozíku z interiéru do atria po celé délce dispozice. Posuvné dřevěné stěny poskytují další praktické výhody – zastínění, ochranu před větrem, navátým sněhem, prachem a hlukem z ulice…

Hlavní vstup do domu vede přes garážové stání kryté dřevěným přístřeškem. Jeho součástí je i malý sklad zahradního náčiní.

Dispozice krok za krokem 

Hlavní vstup do domu vede z boku, přes kryté parkovací stání. Základním prvkem dispozice je 1,2 m široká podélná komunikační osa, k níž se po stranách připojují jednotlivé funkční celky, uspořádané podle logiky provozu domácnosti a podle optimální orientace ke světovým stranám: obytné místnosti se řadí z osluněné strany, prostory zázemí (a kuchyň) ze severovýchodu.

Za hlavními vstupními dveřmi je umístěno zádveří s šatnou a úložným prostorem, na opačné straně pracovna. Další dvojici, oddělenou atriem, tvoří koupelna a proti ní společný obývací prostor s prosklenými bočními stěnami a propojením do obou dvou atrií. Následuje kuchyň a za druhým atriem uzavřená ložnicová část se dvěma pokoji orientovanými do zahrady a další koupelnou.

Společný obývací prostor je prosklený do dvou stran. Má ranní i odpolední slunce a lze z něj vycházet na obě terasy.

Ústřední chodbou, zakončenou francouzským oknem s výhledem do zahrady, prochází denní světlo jak v podélném, tak v příčném směru. Všechny prostory včetně komunikačních ploch a dveří jsou navrženy tak, aby umožňovaly volný pohyb a otáčení vozíku. Dispozice nabízí určitou variabilitu včetně rozdělení na dvě samostatné jednotky.

K realizaci stavby majitelé zvolili materiály a technologie s dlouhou životností a optimálním poměrem užitné hodnoty a ceny. Stavba zděná z pěnosilikátu je zastřešena dřevěným sbíjeným krovem a vytápěna podlahovým vytápěním.

Tmavý vinylový pás naznačuje podélnou komunikační a optickou osu procházející celým domem. Je zakončena na jedné straně vchodovými dveřmi a na opačném konci francouzským oknem na zahradu.

Vybavení interiéru bylo zvoleno s ohledem na odolnost, trvanlivost a jednoduchou údržbu. Z velké části jej tvoří vestavěný nábytek z dřevotřískových desek, celým domem prochází hladká vinylová podlaha. Jednoduchými prostředky se podařilo vytvořit pohodlné bydlení s nízkými pořizovacími i provozními náklady, které nepostrádá nadčasovost ani moderní estetické hodnoty.

Text: Jitka Pálková, Foto: Jiří Vaněk, Jana Labuťová a Roman Polášek

logo MessengerPoslat Messengerem