Typická zděná chata, poplatná stavebním technologiím užívaným před padesáti lety, po náročné rekonstrukci zcela změnila svůj vzhled. Proměna však nijak nenarušila charakter nádherné přírodní lokality nedaleko Luhačovic, naopak jí přidala odkaz na tradice i novou moderní dimenzi.

Společné obytné přízemí má slunce po celý den. Velký prostor je členěn pouze krbovým tělesem a ocelovými sloupky, výraz interiéru určují přiznané konstrukční prvky – smrkové stropní trámy ukotvené do ocelové traverzy, zvýrazněné černým nátěrem.Původní rekreační chata postavená v šedesátých letech minulého století již nevyhovovala ani dispozicí, ani stavebním řešením. Kouzelné, téměř osamocené  místo ve svahu pod lesem, obdařené krásným výhledem, však připoutalo své nové majitele natolik, že jej nedokázali opustit ani jej nechtěli nijak narušit.

Celek neztratí původního ducha

„Škvárobetonové a cihelné nosné zdivo, stropy z keramických tvarovek Hurdis, fošinkový krov a sololitové obklady odpovídají své době, z hlediska dnešních stavebněfyzikálních požadavků na současnou obytnou stavbu jsou ale již těžko použitelné," vysvětluje architekt Pavel Mudřík, autor návrhu rekonstrukce domu. „Nevyhnutelnou otázku, zda zbořit, či nezbořit, jsme s klienty dlouho probírali. Nechtěli příliš narušit okolí ani vymazat z paměti vzpomínky a staré vazby, a tak jsme nakonec společně dospěli k závěru, že i za této situace je rekonstrukce možná." Díky tomuto rozhodnutí přežily také původní stromy a zůstala zachována pozice a orientace domu. Vše ostatní (altán, hrazení a některé další prvky na zahradě) čeká na výměnu, celek však neztratí původního ducha.

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Proměna od základů

Zděný suterén, kde se dříve nacházelo technické zázemí, byl propojen s horním podlažím novým dřevěným schodištěm. Po provedení nezbytných statických úprav tu vznikla nová vstupní část s ložnicí a příslušenstvím. Přízemí se proměnilo v ústřední otevřený obytný prostor se symbolickým ústředním „rodinným krbem", určený pro společný život. Nutné rozšíření užitné plochy architekt vyřešil vysunutím části podlaží na východní straně domu směrem do exteriéru, podlaží se rozrostlo o část kuchyně a koupelnu s toaletou, aniž by se zvětšila zastavěná plocha.

Horizontální obložení z neupraveného modřínu spolu s horizontálními okny napomáhají stavbě vyrovnat se s charakterem přírodního prostředí.V této úrovni se zděný dům propojuje se zahradou, venkovní visutá terasa vedle jídelny byla zabalena obvodovým pláštěm a kompaktně připojena k vnitřnímu obytnému prostoru. V létě se stolování dá snadno přestěhovat na zahradu pod stromy. Původní půdní prostor byl vzhledem k nedostatku místa i nekvalitnímu konstrukčnímu řešení odstraněn, v nově vybudovaném podkroví se nacházejí dva pokojíky s malou střešní terasou.

Dům v novém balení

„Potřeba funkčních změn se pojila i s požadavkem na modernější vzhled," pokračuje Pavel Mudřík. „Obvodový plášť byl po dostavbách a úpravách, které proběhly v minulosti, nehomogenní a nevyhovoval tepelnětechnickým parametrům. Naším záměrem byl kompaktní architektonický výraz bez náznaku adice, tedy bez zjevných přidaných hmot." Kompilát nesourodých starých a nových konstrukcí pokrývá sendvičový tepelněizolační obvodový plášť s horizontálním obkladem z neupravených modřínových fošen. Exteriér je vtažen do interiéru velkými okny s minimálním členěním, obytný prostor získal vzdušnost a výhledy na všechny strany. Nová horizontální a vertikální okna s minimálním členěním spoluvytvářejí moderní výraz domu.

Vnitřní posuvné dveře byly vyrobeny na zakázku, zdobí je výrazná kresba exotické dýhy.Vůně dřeva prostupuje celým domem, vnímáme ji při pohledu na nové ocelo-dřevěné stropy, smrková okna, masivní modřínové podlahy.

Venkovská stavitelská tradice

Základní obrys zděného domu se sedlovou střechou, přiznaná prkna, fošny a masivní trámy z přírodního dřeva místního původu nesou stopy zdejší venkovské stavitelské tradice, dřevěných stodol roztroušených po sousedních kopcích. Celková kompozice fasád však dokládá moderní architektonickou vizi dispozičního uspořádání i vzhledu stavby.

text: Jitka Pálková, foto: Daniela Dostálková

logo MessengerPoslat Messengerem