Dům na okraji většího středočeského města nás zaujal úsporným stavebním řešením a konceptem, v němž se městský komfort nenásilně doplňuje a splývá s navrženými přírodními prvky. Nová obytná zástavba je tu budována v duchu nejlepších tradic české meziválečné architektury.

Některé domy tohoto obytného souboru jsou komponovány s vodními plochami.Mladí manželé, kteří plánovali založení rodiny, hledali po desetiletém soužití v bytě pohodlné bydlení se zahradou, nejlépe rodinný dům postavený na klíč. Kladli důraz na funkčnost i na hezké prostředí, běžné typové domy a nové satelitní čtvrti je však neoslovovaly. Nakonec se rozhodli pro projekt architekta Jána Strculy, který je zaujal jak architektonickým, tak urbanistickým řešením. „Jedná se o u nás poměrně ojedinělý koncept. Moderní domy jsou navrženy v obdobném stylu a spojují se v homogenní celek, každý z nich má však individuální velikost i dispozici," vysvětluje majitelka domu. „Přesvědčila nás střízlivá moderní estetika a především nabídka kvalitního a účelného bydlení za přijatelnou pořizovací cenu a s nízkými provozními náklady."

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Tradice funkcionalistických čtvrtí

V konceptu můžeme vysledovat tradici meziválečných funkcionalistických městských čtvrtí s promyšlenou kompozicí: velké vily, menší domy a dvojdomy jsou uspořádány do sestavy kolem malého kruhového náměstíčka s komponovanou zelení, vodními prvky a drobnou architekturou. Jednotlivé stavby jsou orientovány tak, aby si sousedé pokud možno nehleděli do oken a nerušili se ani při pobytu na zahradě.

V konceptu můžeme vysledovat tradici meziválečných funkcionalistických městských čtvrtí s promyšlenou kompozicí.Soukromí zajišťují také živé ploty a terénní valy, vybudované mezi jednotlivými pozemky ze zeminy vykopané při zakládání stavby. Nechybí ani vodní plochy, přírodní jezírka, která zlepší celkové klima. „Výsledek projektu také velmi záleží na kvalitě stavební práce. Bez firmy, která jde do realizace s velkým nasazením a vášní, by dobrý produkt nemohl vzniknout," dodává Ján Strcula.

Ekologické a ekonomické bydlení

„Projekt se nám líbil také proto, že jde o bezbariérové bydlení," vysvětluje hostitelka. „Vyrostla jsem ve starém klasickém domě s podkrovím, ale schodiště mi vůbec nechybí."

Obdélníková dispozice je rozdělena podélnou multifunkční halou na zázemí, které směřuje na východní stranu do ulice, a na společný obytný prostor, zaplněný jižním a západním sluníčkem. Zázemí tvoří komora, technická místnost, koupelna, WC a tři ložnice, hala s vestavěnými skříněmi plní také roli šatny a úložného prostoru, uvolňuje ložnice od skříní a tvoří jakousi přechodovou zónu, která odděluje a chrání společný rodinný život v obývacím pokoji. Ze severní strany se k domu připojuje garáž.

Přehledné rozčlenění na funkční zóny se odráží i v konstrukčním řešení. Stavba jako celek je zděná, obývací prostor obklopují dvě prosklené obvodové stěny s dřevěnými nosnými sloupky, obě části zastřešuje společný strop s přiznanými dřevěnými trámy. V interiéru dominuje dubové dřevo a přírodní dýha.

Pečlivý výběr místa

Multifunkční halu lemuje řada vestavěných skříní s dubovou dýhou. Zrcadlový efekt opticky pomáhá úzkému prostoru.Vzhledem k volbě stavebních materiálů s dobrými tepelněizolačními parametry, vhodné orientaci ke světovým stranám, přiměřené velikosti všech místností a využití podlahového vytápění se dům vyznačuje velmi pohodlným provozem, snadnou údržbou a nízkými náklady na vytápění. Architekt Ján Strcula nazval spojení kvalitního obytného prostředí, kde se klade důraz na přírodní prvky, s účelnou a úspornou architekturou přiléhavým názvem EKO Logické bydlení.

Všem, kdo chtějí příjemně bydlet, radí: „Okolí, narozdíl od vlastního domu, nelze přestavět ani jinak změnit. Sousední domy, komunikace, zeleň, krajina se stávají vašimi trvalými spolubydlícími a ovlivňují kvalitu vašeho života. Proto pečlivě vybírejte nejen dům, ale i místo, kde ho chcete postavit.

text: Jitka Pálková, foto: Ota Pajer

logo MessengerPoslat Messengerem