Reprezentativní patrová stavba ve tvaru písmene L s originálním dispozičním řešením, s výraznými prosklenými plochami a jasným dělením na denní a noční křídlo, otevírající se jižně do zahrady s převahou stromů po obvodu lichoběžníkového pozemku, je dobrým příkladem inspirativního rodinného bydlení.

Majitel pozemku si přál pro svoji budoucí rodinu moderní a funkční bydlení, které zvýrazní benefity netradiční a poměrně svažité rohové parcely. „Jejím pozitivem je především dobrá poloha ve vilové čtvrti města, tvarová kompaktnost a jižní orientace filtrovaná zelení,“ podotýká a společně s architektem Ondřejem Kamenickým seznamuje detailněji s tímto ojedinělým projektem.

Reprezentativní patrová stavba ve tvaru písmene L s originálním dispozičním řešením, s výraznými prosklenými plochami a jasným dělením na denní a noční křídlo, otevírající se jižně do zahrady s převahou stromů po obvodu lichoběžníkového pozemku, je dobrým příkladem inspirativního rodinného bydlení.

Pravý úhel a důraz na jemnější modelaci prostoru

Betonové schodiště je odlito z jednoho kusu, zábradlí tvoří napnutá ocelová lanka. Šedobílý bezespárý povrch betonu vnáší do prostoru jistou osobitost a stabilitu.Originální tvarosloví rodinného domu inspirované lichoběžníkovým tvarem pozemku popisuje jako snahu o čistý hmotový výraz, kde je hlavním (avšak nikoli jediným) vyjadřovacím prvkem pravý úhel, jenž vtahuje návštěvníka do prostoru. Modelace plochy tím není nikterak svázaná a výsledkem je podle slov autora kompoziční otevřenost, nedořečenost či určité tajemství.

O návaznost na okolní architekturu či o architektonický dialog však nejde: „Duchu místa nejvíce odpovídá výhled do centra města s jeho hodnotnými stavbami v okolí náměstí,“ vysvětluje a ukazuje, kde může být moderní architektura inspirována historickými stavbami.

V případě této vily se to týká hlavně půdorysu, lichoběžníkových vnitřních prostor, které mají úběžník v epicentru obytné zahrady mezi oběma křídly stavby, kam jsou i funkčně orientována. Tato křídla plní kromě otevření do jižního zahradního amfiteátru i významnou funkci stínění od poměrně blízkých sousedních parcel.

„Myslím, že jsme s majitelem našli společnou řeč. Určitě v čistém hmotovém výrazu stavby, který se váže na neortodoxní skladbu vnitřních prostor a zvýrazňuje ji i navenek. A v takto silném prostorovém konceptu pak následovala uměřená práce s materiály a povrchy tak, aby skutečně vynikly,“ dodává architekt.

Reprezentativní patrová stavba ve tvaru písmene L s originálním dispozičním řešením, s výraznými prosklenými plochami a jasným dělením na denní a noční křídlo, otevírající se jižně do zahrady s převahou stromů po obvodu lichoběžníkového pozemku, je dobrým příkladem inspirativního rodinného bydlení.

Promyšlené dispozice a krása detailů

Při pohledu z ulice jistě upoutá i estetické sladění architektury domu a zahrady. Novostavba ve tvaru písmene L má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Výškový terénní rozdíl zajišťuje opěrná gabionová stěna obklopená zelení.

Vjezd do garáže s přečnívající hmotou ložnice, po straně s gabionem, který vytváří přidanou hodnotu pro zatravněnou zahradu, jenž spoluvytváří hlavní myšlenku celého konceptu rodinného domu.

Nad průnikem křídel se odehrává i prolnutí střech – střechy ploché a pultové. Vstup pro pěší i vjezd do garáže jsou přesně vymezeny hmotovými moduly, v případě garáže jde o čistě oříznutý hranol, který je zapuštěn do svahu a vystupuje na povrch v přímé návaznosti na veřejnou komunikaci.

Dům s převahou prosklených ploch má jasné rozdělení na denní a noční křídlo. V tomto rozdělení, které je formulováno nikoli násilně dveřmi, ale pouze prostorově, spatřuje architekt i majitel důležitý komfort rodinného života. „Aby rodina držela skutečně pohromadě, potřebuje své denní rituály,“ vysvětlují a zdůrazňují i další benefity stavby. „Dům se otvírá jihu a interiéry jsou prohřívány velkými prosklenými plochami obývacího pokoje a částečně i ložnic. Součástí je samozřejmě také regulace pomocí screenových rolet, které šetří energie v domě a chrání prosklené plochy proti větru, dešti a prachu…“

Součástí obývacího pokoje je vnitřní a venkovní jídelna s bezbariérovým vstupem na terasu. Hlavním motivem interiéru je jemně rustikální dub s upozaděným bílým designem.

Provázání denní a noční části rodinného domu vyřešil architekt elegantně kónickou chodbou s knihovnou. V její širší části otevřené do obýváku se nachází vstup do pokoje pro hosty, jenž svým užším ústím volně vplouvá do malé haly se schodištěm. Z ní lze vejít do všech tří ložnic, hlavní koupelny, WC i sauny o patro níže. Přesahem obytné funkce do podzemí je prostor sauny s vinotékou a případně také prádelnou, do které ústí tradiční shoz šatstva z hlavní koupelny o patro výš. Prostorný obývací prostor má své centrum s masivním jídelním stolem (navržen sem byl i krb s nikou na dřevo, který měl svým umístěním odclonit zimní chlad od prosklené jižní fasády). Dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda, což se jeví z hlediska hospodárnosti provozu jako optimální řešení.

Výhled z kuchyně je zároveň výhledem přes celou obytnou část domu. Obklad pultu tvrzeným sklem a zcela zapuštěný dřez jsou ideálním řešením pro udržení čistoty celého propojeného prostoru.

„Cílem mé práce bylo vytvořit takový prostor, který klientovi dobře padne. Částečně se splnil i můj ideál, což je možnost vytvářet vše od první skici domu po poslední dotažený detail interiéru. Myslím, že práce se povedla,“ říká na závěr architekt za souhlasného přikyvování majitele originálního domu inspirovaného tvarem pozemku.

Autor návrhu Ing. arch. et MgA. Ondřej Kamenický

Absolvent ČVUT Praha (2001) Fakulty architektury, obor architektura a urbanismus (Ing. arch.) a DAMU (2004), katedry scénografie, obor filmová a televizní scénografie (MgA.). Autorizovaný architekt České komory architektů (č. 3485).

Kontakt: Okadesign.cz

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Jiří Ernest

logo MessengerPoslat Messengerem