Pokud chcete mít rozhled či dokonce nadhled, postavte si dům na kopci! Tak by mohla znít jedna z prvoplánových pouček některého z knižních rádců pro život. Samozřejmě je velmi málo pravděpodobné, že k moudrosti či odstupu při řešení životních situací dopomůže bydlení na nejvyšším krajinném bodu, ale prostý rozhled do kraje sám o sobě umožňuje relaxaci a uvolnění, a to se také počítá…

Majitelé domu na Vinicích takový rozhled mají. Jejich nemovitost se totiž rozkládá na nejvyšším bodě hřebenu kopce Vinice na okraji města v Pardubickém kraji. Na terasách svažitého vrchu se, jak název napovídá, v minulosti pěstovala vinná réva.

Největší předností každého domu na kopci je bezesporu vyhlídka. A tady je navíc zdánlivě součástí interiéru, obohacuje trojrozměrný, jinak vcelku jednoduchý prostor o další dimenzi.

Nejkrásnější výhled

Pozemek i jeho okolí byly inspirativní nejen pro investory. Z charakteru místa vycházeli také architekti Patrik Zamazal a Tereza Kučerová z ateliéru MOLO Architekti. Podobu domu i jeho umístění na pozemku odvodili mimo jiné právě i od zmíněných teras. Převažující horizontální rozměr objektu, rozkládajícího se přes celou šířku pozemku, jakoby navazuje na terasovité uspořádání terénu.

Dům je navržen tak, aby výhledy jeho obyvatelé nemuseli vyhledávat, ale byli jimi obklopení a využívali je zdánlivě mimoděk. Panoráma okolní krajiny je možné vnímat nejen prosklenými rohovými okny. Nejkrásnější výhledy poskytuje jednoplášťová extenzivní zelená střecha, pokrytá hustým travnatým kobercem, olemovaným atikou z kamene. Zeleň částečně přechází na fasádu do vertikálního stálezeleného porostu vnějších stěn domu. Návrh vertikální fasády i zelené střechy byl inspirován povoláním klienta, který je profesionálním zahradníkem.

Zelená střecha s travnatým porostem pomáhá stavbě splynout s okolím a stát se přirozenou součástí krajiny.

Střízlivost zvenku i uvnitř

Lehkost objektu, naznačená zelenou střechou a fasádou, je podpořena samotnou subtilní konstrukcí montované dřevostavby, založené na mikropilotech s provětrávanou mezerou.

Vnější tvarová střízlivost stavby se promítá i do interiéru. Vnitřní uspořádání vychází z jednoduchého konceptu hlavní obytné místnosti s kuchyní, orientované na jih s výhledem na Vysoké Mýto. Na tento prostor navazují ze severní strany dětské pokoje a společná koupelna. Chodbou, která je současně pracovnou, lze projít do ložnice s vlastní koupelnou na západní straně. U vstupu do domu je umístěna technická místnost a WC pro návštěvy.

Dřevěná fasáda z neošetřených modřínových prken získává postupně pěknou, stříbřitě šedou patinu.

Rekuperace pro teplo i komfort

Vytápění (a zároveň větrání) je navrženo jako teplovzdušné s rekuperací. Zdrojem energie je elektřina a vzduchotechnická nádoba v kombinaci s krbovou vložkou s integrovaným zásobníkem tepla. Teplý vzduch je rozváděn podlahovými kanálky profilu 200/50 mm, vedenými paprskovitě od technické místnosti. Cirkulační vzduch je nasáván potrubím v hlavní obytné místnosti pod stropem na stěně sousedící s technickou místností. Zkažený vzduch je odvětráván z koupelen a WC a odváděn přes rekuperační výměník ven. Čerstvý vzduch je přiváděn do domu otvorem ve fasádě.

Text: Dana D. Daňková | Foto: Sphaericus, Jaroslav Hejzlar

logo MessengerPoslat Messengerem