Stavba, která doslova vyrůstá ze země v nádherné horské krajině amerického státu Colorado, slouží jako dům pro návštěvy. Dokonalé souznění s přírodou je alfou a omegou celého návrhu. 

Samostatný dům pro hosty byl postaven v jižní části rozlehlého pozemku ve Skalistých horách a navazující bazén a rekreační travnatá plocha jej propojují se stávajícím trvale obydleným rodinným sídlem.

Záměrem majitelů bylo zasáhnout do přírodního prostředí jen v minimální nutné míře a především zachovat nerušené výhledy na okolní dechberoucí horská panoramata. Oslovili architektonický ateliér Gluck+, který se zabývá trvale udržitelnou architekturou.

Návrh se skládá ze dvou nízkých horizontálních objektů se zatravněnými střechami, které se navzájem spojují do útvaru připomínajícího písmeno T. Díky tvarovému řešení a zatravněným střechám stavba nenásilně splývá s nádhernou horskou loukou, zelená střecha dodává navíc výborné izolační vlastnosti.

Dalšími pojítky domu s přírodou jsou kamenný obklad fasády a dřevo, použité na posuvných stínicích panelech před prosklenými plochami.

Nenápadný host

Podél příjezdové komunikace je umístěn protáhlý obdélníkový trakt s východozápadní orientací, se třemi ložnicemi, technickým zázemím a garáží, který je na západní straně zapuštěn do terénní vlny. Vjezd do garáže a technické prostory jsou orientovány k jihu, obytné místnosti na opačnou stranu do zahrady.

K této ložnicové části se v téměř kolmém směru připojuje společná obývací část se sezením, jídelním stolem a kuchyní. Dlouhý šikmý strop se mírně svažuje směrem k severu a jeho zelená pokrývka plynule přechází v přírodní louku.

Obytný prostor je ze dvou stran lemován plně prosklenými stěnami, které sem přivádějí východní a západní slunce. V létě stačí odsunout široké prosklené plochy a interiér se stává přímou součástí krajiny. Kamenná dlažba bezbariérově přechází v kamennou terasu a travnatou plochu, do níž je zapuštěn bazén. Na západní straně na obývací prostor bezbariérově navazuje polozapuštěný dvůr s venkovní kuchyní a krbem.

Protáhlá společná obývací část domu je lemována velkorysými prosklenými posuvnými plochami. Kamenná dlažba bezbariérově přechází na dlážděný dvůr s venkovní kuchyní. Zajímavým prvkem je venkovní krb zapuštěný v opěrné stěně obložené rezavým cortenovým plechem.

Inteligentní projektování nikdy nekončí 

Solární kolektory jsou umístěny na jižní stěně ložnicové části. Za nimi architekt navrhl dutinu s trubními rozvody a stěnu s vestavěnými skříněmi a přístupovými dveřmi k rozvodům.Zatímco stávající obytná stavba je vytápěna plynem z velkoobjemových zásobníků, v novém domě pro hosty se uplatnily obnovitelné zdroje energie s využitím systému inteligentního řízení. Na jižní fasádě, vedle vjezdu do garáže jsou instalovány solární kolektory, které slouží k ohřevu teplé užitkové vody, primárně (v létě) pro bazén, spa a také pro podlahové vytápění. V dutině vzniklé za kolektory jsou umístěny trubní rozvody.

Inteligentní řídicí systém analyzuje teploty a nastavuje časový režim – ve dne se ohřívá přednostně voda v bazénu (až na teplotu 30 °C, aby v noci příliš nevychladla), v noci systém dodává energii do podlahového vytápění. Přebytečná energie se akumuluje v bojleru, který pružně vyvažuje momentální pokles teplot. Tím se spotřeba energie z konvenčních zdrojů snížila až o 60 %.

Celý systém architekt Charlie Kaplan doladil až po nastěhování majitelů, kdy několik měsíců analyzoval způsob užívání domu podle denních zvyklostí a klimatických podmínek v jednotlivých ročních obdobích a soustavu vybalancoval tak, aby bylo dosaženo komfortního režimu s maximální úsporou energie. Podle jeho názoru navrhování domu nekončí odevzdáním výkresů ani nastěhováním nájemníků, ale jde o permanentní proces, který není nikdy úplně hotov.

Voda ve venkovním bazénu je i v létě ohřívána na teplotu 28 až 30 ˚C. Díky tomu nedochází k významnému ochlazení vody během noci a výrazně se snižuje spotřeba energie.

Text: Jitka Pálková, Foto: Steve Mundinger

logo MessengerPoslat Messengerem