Nový  zděný dům v malé obci na Třeboňsku svým tvarem odpovídá historickým vesnickým objektům. Variace na tradiční architekturu se ale snoubí s nejmodernějšími energeticky úspornými technologiemi.

Průhled podkrovím. Lávka je součástí optické osy procházející podélně od severu k jihu, z pracovny přes střední část domu až do ložnice.Koncepce  zděného domu vychází z charakteru malé jihočeské obce s rozvolněnou zástavbou. Majitelé si přáli vybudovat ve zdravém prostředí komfortní moderní bydlení s energeticky úsporným provozem a vysokou kvalitou technického provedení. Protáhlou dispozici se severojižní podélnou osou určil tvar a orientace pozemku, který na jižní straně přechází v prudký svah spadající k řece. Stavba svým tvarem, proporcemi, velikostí a počtem oken i vikýřů respektuje regulační podmínky chráněné krajinné oblasti Třeboň.

„Původní verze domu s plochou ozeleněnou střechou se nám i majitelům líbila více," vysvětluje architekt Štěpán Kubíček, spoluautor návrhu. "Do kontextu malé vesnice ale lépe zapadá tradiční model s šikmou střechou, mimo jiné i z ohledu na místní obyvatele. Plochá střecha by pravděpodobně vzbudila nepříznivé reakce a narušila léty ustálené sociální vazby. Půdorys domu prvního návrhu jsme však téměř zachovali," dodává Kubíček.

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Hlavní hmota domu se člení do tří celků

Dominantou obývacího pokoje je barevně zvýrazněné krbové těleso s přiléhajícím ocelovým schodištěm. Tato sestava zajímavě člení velký prostor, kruhové střešní okno jej obohacuje o působivou a proměnlivou světelnou hru.Na severní straně pozemku, blíže k ulici, bydlí rodiče majitelů, novostavba zaujímá zadní část jejich zahrady. Hlavní hmota  zděného domu, navenek kompaktní, se vnitřně člení do tří funkčních celků. Každý z těchto celků má jiné prostorové řešení dané světlou výškou, která odpovídá funkci příslušné místnosti. Na severní straně je dům dvoupodlažní a zahrnuje hostinský pokoj s vlastním sociálním zázemím v přízemí a pracovnu v patře. Střední společná obytná část je velkoryse otevřená do krovu a osvětlená ze tří stran - z východu, ze západu a shora kruhovými střešními okny. Kuchyně, jídelna, obývací pokoj, galerie a knihovna se tu spojují v jeden celek, na nějž navazuje venkovní dřevěná paluba a bazén, vše s jednotnou výškovou úrovní podlahy.

„Velkorysý členitý prostor poskytuje překvapivé prostorové vjemy při zachování intimity obytného prostředí", pokračuje architekt Kubíček. „Vertikální krbové těleso je kompozičně vyváženo schodištěm a horizontální ocelovou lávkou pod střechou. Prostorem krouží dvojice slunečních kruhů dopadajících střešními okny v závislosti na denní době. Ranní a večerní atmosféra obytného prostoru se zásadně liší," vysvětluje autor.

Energeticky soběstačná domácnost

Jižní klidová koncová část je opět dvoupodlažní. V přízemí, zapuštěném 80 cm pod úroveň terénu, se nacházejí dětské pokoje, v patře ložnice rodičů. Ze západu přiléhá k domu boční vstupní křídlo s plochou střechou (a minimální světlou výškou 210 cm), zahrnující garáž, vstup a zimní zahradu. Střední část objektu je podsklepená.

Symbióza tradičních a moderních forem – k typické siluetě české venkovské chalupy architekti přidali moderní čtvercový vikýř, pásové okno v přízemí a asymetricky umístěné vertikální okno ve štítě.Ve Švýcarsku, odkud pán domu pochází, se ohleduplnost k životnímu prostředí stává téměř samozřejmostí. I proto si bylo dalším záměrem majitelů vytvořit energeticky soběstačnou domácnost využívající alternativní zdroje energie. Od původního záměru vybudovat malou vodní elektrárnu sice vzhledem k náročnému povolovacímu procesu ustoupili, energetický „pohon" domu ale zajišťuje tepelné čerpadlo se třemi termálními vrty o hloubce 85 m. Vysoká hladina spodní vody a geologické podmínky sice zkomplikovaly budování spodní stavby, na lícové straně mince je ale vyšší výkon tepelného čerpadla, který se odvíjí právě od těchto podmínek v podloží. Solární kolektory umístěné na střeše garáže vyhřívají bazén a přispívají do systému ústředního vytápění domu.

Dokonalé provedení každého detailu

Vedle energetické úspornosti kladli majitelé zděného domu důraz na špičkovou technickou kvalitu materiálů a dokonalé provedení každého detailu. V interiéru proto najdeme ocelové konstrukce, kamenné dlažby, dubové a teakové dřevo, silnostěnné sklo, hliník. Kromě nadčasových estetických kvalit je tak zaručena dlouhá životnost a jednoduchá údržba.

text: Jitka Pálková, foto: Andrea Lhotáková

logo MessengerPoslat Messengerem