Středomoří je pro mnohé z nás krajinou našeho srdce. V historii české architektury zanechala výraznou stopu také řada tvůrců italské renesance. Vliv obou těchto fenoménů může zkušené oko najít v novém moderním domě ve starší čtvrti malého středočeského města.

Kuchyň je vybavena linkou s lakovanými a dýhovanými dubovými dvířky. Od obytného prostoru ji odděluje polovysoká zídka.Pozemek na jihozápadním svahu, částečně stíněný vzrostlými borovicemi, nabízí kromě blahodárné sluneční lázně také širokoúhlý výhled do kraje. Architekt Adam Fröhlich, inspirován klidnou jižní atmosférou tohoto mikrosvěta, přistoupil k návrhu domu pro čtyřčlennou rodinu se záměrem tyto hodnoty plně využít, čerpat z konceptu renesančních vil a zároveň uplatnit soudobé stavební materiály a technologie.

Elegantní bydlení

„Klienti si nepřáli avantgardní solitér, ale dům, který se přizpůsobí stylu i měřítku okolní zástavby, poskytne rodině hodně slunce a světla, dostatečné zázemí, pocit pohody a moderní komfort. Inspirovali jsme se italskou renesanční architekturou, která reprezentuje klasický a nadčasový archetyp pohodlného a elegantního bydlení," vysvětluje architekt.

Dům je umístěn v severní části pozemku a uvolňuje maximální prostor pobytové zahradě, příjezdová cesta vede při západní hranici parcely tak, aby zaujímala jen nezbytnou plochu. Obdélníková stavba nastavuje svou delší, bohatě prosklenou „tvář" slunnému jihozápadu, zatímco severní fasáda je kompaktní a uzavřená, s minimálním počtem oken.

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Vjezd vymezuje opěrná stěna

Vstupní partie a schodišťová hala rozdělují dispozici na společný obytný prostor s jídelnou a kuchyní a protilehlou servisní část se zázemím, pracovnou a relaxační místností. Obývací prostor pokračuje za čelní prosklenou stěnou terasou, která je částečně stíněna přesahujícím horním podlažím a z boku chráněna zdí.

Prostor schodišťové haly dělí středová stěna opatřená teplým benátským štukem.V horním podlaží se nacházejí tři ložnice a pracovna, lemované a propojené na jižní straně průběžným balkonem. Zóna rodičů je oddělená - užívají vlastní šatnu, koupelnu a samostatný balkon. Garáž a technické zázemí domu jsou zapuštěny do terénu, vjezd vymezuje od hlavního vstupu do domu opěrná stěna.

Moderní funkce v klasickém obalu

Obdobně jako na fasádách renesančních paláců, můžeme i na tomto domě sledovat kompoziční princip odlehčování stavby směrem vzhůru, vyjádřený moderním způsobem - použitím materiálů odlišných barev a struktur.

Na „těžkou" suterénní část obloženou kamenem navazuje přízemí obložené cihelnými pásky, dům zakončuje „lehké" patro s hladkou omítkou. Tento statický princip pevně a přirozeně zasazuje dům do terénu. Předsazené vertikální stěny s režným obkladem a zvýrazněné schodišťové těleso v ose vstupu zosobňují další z principů klasické architektury - vertikální propojení podlaží v rámci fasády. Přesahující střecha spolu s venkovními žaluziemi přirozeným způsobem zabraňují přehřívání interiéru, takže není nutné instalovat klimatizaci. Výrazná horizontální linie střechy evokuje představu hlavní římsy, dalšího typického znaku renesanční architektury.

Odraz vnitřního uspořádání

Přesahující střecha spolu s venkovními žaluziemi přirozeným způsobem zabraňují přehřívání interiéru.Všechny tyto materiálově-výrazové prostředky však neslouží jako samoúčelný prvek určený estetickým záměrem, ale odrážejí vnitřní uspořádání. „Dům by měl i navenek být obrazem dispozičního řešení, měl by jasně naznačovat provozní systém, vnitřní logiku a funkci," vysvětluje Adam Fröhlich.

Konstrukce zděného domu zahrnuje řadu technických detailů, motivovaných snahou vytvořit příjemné komfortní bydlení a dosáhnout harmonických čistých tvarů, ploch a hmot. K jednolitému vzhledu přispívají například předokenní žaluzie zabudované do okenního nadpraží tak, že se na fasádě nijak neprojeví, a zaatikové žlaby, které odvádějí vodu ze střechy do dešťových svodů. Prostor pod šikmou střechou je odvětráván, aby se místnosti ve druhém podlaží v létě nepřehřívaly a dům nemusel být vybaven nákladnou klimatizací.

text: Jitka Pálková, foto: Věroslav Sixt

logo MessengerPoslat Messengerem