Při pohledu na fotografie zděného domu se nám ani nechtělo věřit, že za jeho jednoduchou elegancí nestojí snaha o vytříbený design, ale motivace k finančním úsporám. Právě ta přinesla zajímavé nápady, které daly domu originální tvář.

Z kompaktního kvádru obloženého modřínem na západní straně vystupuje lodžie orámovaná železobetonovými deskami a odlišená oranžovou omítkou. Převládající horizontální linie protíná nerezový komín vedený vně po fasádě.Patrový energeticky úsporný zděný dům s rovnou střechou není v okolní zástavbě téměř vidět, při naší návštěvě jsme jej přehlédli stejně jako mnozí, kteří sem zavítají poprvé bez podrobnějšího popisu cesty. Z ulice k němu vede jen úzká příjezdová cesta, celý pozemek se ukrývá za vzrostlou zelení a domy na sousedních pozemcích.

„Klidné a již vyzrálé prostředí starší vilové čtvrti patřily k hlavním přednostem, které nás zlákaly ke koupi této parcely," říká na úvod pán domu. Rodina se dvěma dětmi potřebovala harmonicky skloubit práci a bydlení tak, aby tyto dvě oblasti života měly k sobě co nejblíž a přitom se navzájem nerušily. Kromě tohoto základního zadání dostal architekt Radim Václavík za úkol utkat se s omezeným finančním rozpočtem a dát stavbě moderní výraz.

Ústřední schodišťový prostorem

Nejnákladnějším prvkem v obývacím pokoji je strop z pohledového betonu. Podlaha z lité průmyslové stěrky působí luxusně, pořizovací náklady jsou přitom nízké.Není malých domů, jsou jen nevhodně řešené domy, dalo by se parafrázovat známé úsloví, pro tento případ ale neplatí. Kompaktní stavba ve tvaru hranolu při pohledu zvenčí trochu klame tělem a popírá, že dispozice zaujímá zastavěnou plochu pouhých 165 m². Čtvercový půdorys je rozdělen ústředním schodišťovým prostorem podélnou osou od východu k západu, vstupní dveře jsou umístěny v severním průčelí. Napravo od předsíně se otevírá pohled do společného obytného prostoru, lineárně děleného na sezení, jídelní část a kuchyň, oddělenou polopříčkou.

Tato společná rodinná zóna se rozprostírá podél celého západního průčelí energeticky úsporného domu a je s exteriérem propojena prosklenými plochami a nárožní krytou terasou, přístupnou z kuchyně. A jak si architekt poradil s přehříváním, které obvykle postihuje slunné a bohatě prosklené prostory? Horní podlaží přesahuje přízemí na jižní straně o 110 cm, takže přečnívající stropní deska stíní přízemí, aniž by mu ubírala světlo.

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Kompozice založená na průhledech interiérem

Přímo z předsíně pak vede schodiště do patra, ložnice jsou rovněž orientovány na jižní stranu. Kancelářská část má samostatný vstup zvenčí a funguje zcela nezávisle na soukromé části, i když je přímo integrována do dispozice, podobně jako garáž.

Světelná kompozice, založená na průhledech interiérem v různých směrech a na výhledu zevnitř do zahrady, napomáhá pocitu útulného domova i optickému zvětšování prostoru. Například do předsíně (která bývá obvykle tmavá) přichází světlo z obývacího pokoje, odděleného jen čirým sklem, a ještě shora schodištěm přes průsvitnou stěnu koupelny. Život se tu ale nijak nepodobá dění ve výkladní skříni - okna jsou orientována a dimenzována tak, že dovnitř od sousedů prakticky není vidět.

Bez atypických konstrukčních prvků

Betonové schody opatřené červeným nátěrem – další výtvarně působivý prvek za pár korun.Snaha o úspornost vedla k volbě standardního konstrukčního systému, zděné stavbě s železobetonovými stropy bez atypických konstrukčních prvků. Určité náklady navíc přinesl modřínový obklad fasády, který si rodina dopřála jako „nadstavbu".

„V rodinném domě nejvíc ušetříte uvnitř," říká architekt Radim Václavík. „A proto tu místo nákladných dřevěných podlah vidíte lité průmyslové stěrky, schodiště je opatřené jen nátěrem, použili jsme standardní jednoduché obklady... Estetika domu spočívá v nápadech jak naložit s prostorem, ne v luxusních materiálech."

Dobré zateplení obvodového pláště

Pán domu, který se profesně zabývá vytápěním budov, se zasloužil o levný provoz domácnosti. Základní podmínkou bylo samozřejmě dobré zateplení obvodového pláště včetně všech tepelných mostů. Tepelné čerpadlo systém vzduch-voda, kombinované s podlahovým vytápěním, které v létě funguje jako chlazení, zajišťuje nízkou cenu energie a energetickou soběstačnost rodiny na desítky let dopředu.

Dětské pokoje jsou zařízeny převážně nábytkem z IKEA.„Myslím, že se dobře podařilo vybalancovat velikost domu, jeho užitný komfort a náklady na stavbu i provoz," hodnotí pán energeticky úsporného domu. „Místnosti mají velikost přesně na míru, nikde nepociťujeme ani nedostatek, ani nadbytek místa, nenajdete tu hluchý kout bez konkrétního využití. Vyvážený prostorový koncept a progresivní technické řešení se odrazily v přijatelné výši vstupní investice a pociťujeme je i nadále - v nízkých nákladech na provoz domácnosti, což považuji do budoucna za přinejmenším stejně důležité jako samotnou cenu stavby."

Použití dominantních materiálů

"Dostal jsem zadání: dům pro 4 osoby, otevřený obytný prostor, propojení interiéru s exteriérem, ateliér oddělený od obytné části, nízká cena," shrnuje autor projektu Radim Václavík. "Snažil jsem se dát stavbě ještě další dimenze a aspekty: dům jako odraz investora, elegantní a sebejistý, hra s čistým prostorem a světlem, použití dominantních materiálů v elementární formě (sklo - aluminium - beton - dřevo)," prozrazuje architekt.

text: Jitka Pálková, foto: Jana Labuťová a Jiří Vaněk

logo MessengerPoslat Messengerem