Moderní zděný dům, postavený v krásném prostředí v malé obci nedaleko Brna, charakterizuje velkorysost, nevtíravá elegance a individualita, která však bere ohled na své okolí. Harmonické spojení těchto vlastností je poznávacím znamením kvalitní architektury.

Na galerii v patře bude sídlit knihovna.Na břehu řeky Svratky nevzkvétá jen rozrazil, jak praví básník, ale i nové obytné čtvrti s atraktivní moderní zástavbou. V jedné z nich, která vyrůstá v klidné poloze u ramene řeky, si vybral parcelu i mladý lékař. Protáhlý rovinatý pozemek s východo-západní orientací zakončuje plánovanou novou zástavbu rodinných domů a částečně zasahuje do ochranného pásma řeky, na severu hraničí s budoucí cestou a na západě s navazující novou výstavbou a obratištěm veřejné komunikace.

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Všechny funkce do přízemí domu

Již první pohled na vzletnou a velkorysou architekturu prozrazuje velkou individualitu architekta i klienta. „Návrh domu poznamenala moje cesta do jižní Kalifornie, kde jsem poznal soudobou moderní mexickou architekturu. Inspirovala mě zejména její barevnost," vysvětluje architekt Jaroslav Černý, autor návrhu domu. „Inspiraci jsem uplatnil i u tohoto zadání na rodinný dům s oddělenou reprezentační obytnou částí a klidovou ložnicovou částí. Klient si přál pokud možno soustředit všechny funkce do přízemí, koncept domu se vyvíjel cestou konzultací při ponechání tvůrčí volnosti."

Do architektonického řešení se promítají tvar a orientace pozemku ke světovým stranám a fenomén blízkého vodního toku. V dispozici ve tvaru L směřují obytné místnosti do zahrady, zatímco k ulici se dům „obrací zády". Tento koncept architekt navenek vyjádřil zvýrazněnou masivní severní obvodovou stěnou, která odděluje obytnou zónu od ulice, zatímco směrem do zahrady je dům naopak maximálně prosklený. Mírné natočení stavby a zkosení prosklené fasády a výrazný přesah střechy na jihovýchodním nároží nevznikly samoúčelně či z estetických důvodů, jsou motivovány snahou co nejvíce prosvětlit interiér a zároveň jej chránit před přehříváním v letních měsících.

Soustředění k práci či odpočinku

Ložnice a prostory v patře mají „teplé“ dřevěné podlahy. Z postele rodičů se nabízí výhled prosklenou stěnou do zahrady.Středobod přízemí tvoří komunikační jádro, v němž se kříží přístup do obou „křídel" - ložnicového i společné obytné části. Ta je dvoupodlažní, v přízemí na sebe navazují v přímé linii kuchyň, jídelna a sezení, nad kuchyní a jídelnou architekt vytvořil otevřenou galerii, kde se nachází pracovna a knihovna.

Tato část zděného domu, volně se vznášející v prostoru, opticky přímo propojená jak s přízemím, tak se zahradou a okolní přírodou, přináší nadhled, osvobozující pocit uvolnění i klid a soustředění potřebné k práci či odpočinku. Volné průhledy jsou další z ingrediencí, které společně vyznívají v harmonický celek.

Splynout s přírodou

Na pozadí architektonického ztvárnění, výběru barev a materiálů stojí také snaha o nenásilné začlenění stavby do okolí tak, aby nepůsobila rušivě v okolní zástavbě ani v bezprostředním sousedství s přírodou. Proto architekt zvolil jednoduchý tvar, hladké omítky, gabionové zdivo, zelenou střechu. Terasa položená v úrovni trávníku i v úrovni podlahy obývacího pokoje zajišťuje přímou vazbu exteriéru na interiér zděného domu, kde rovněž převažují jednoduché tvary, kvalitní přírodní materiály a jemné světlé přírodní barevné tóny.

text: Jitka Pálková, foto: Robert Žákovič

logo MessengerPoslat Messengerem