Rodina si přála originální dům se zahradou, který bude přirozeně začleněn do krajiny v nově budované obytné lokalitě nedaleko Brna. Odmítala jakékoli prvoplánové vybočení, exhibici architektonických možností i nudné katalogové ztvárnění. 

Jasná představa majitelů dala vzniknout studii, která nabízí příkladné propojení rodinného domu se zahradou i profesionální soulad investora a realizátora.

„Při zpracování návrhu domu, následně během zpracování projektů i v průběhu realizace byla naše spolupráce naprosto pohodová, bez zásadních rozporů, se vzájemným respektem. Jako stavebník se vzděláním stavebního inženýra jsem si vlastní projekty zpracovával sám prostřednictvím své firmy, avšak se stálou spoluprací architekta, s konzultací všech možných detailů. Mohu říci, že shoda byla maximální, takže i následně veškeré interiéry zpracoval architekt a dílčí úpravy, které děláme nyní nebo plánujeme dělat, vzájemně konzultujeme,“ vysvětluje majitel domu a zve nás na návštěvu.

Vstup na pozemek ze severozápadu odhaluje celou kompozici rodinného domu tvořenou třemi hmotami. Hlavní hmota (obytná část) je obložena klinkery.

Obec s velkým potenciálem 

Bydlet v dosahu města se všemi službami, a přesto v dosahu přírody je snem většiny stavitelů. Obec nedaleko Brna směrem na bližší Blansko na hranici Moravského krasu má všechny předpoklady stát se vyhledávanou lokalitou.

Nad stávající zástavbou malé vesnice se nachází nově budovaná obytná lokalita, která má zcela jistě velký potenciál. Území je sice svázáno tradiční urbanistickou regulací zahrnující přízemní zástavbu a šikmé střechy, v tomto případě též s požadavkem realizace domů zděných s možností podsklepení se zastřešením sedlovými nebo valbovými střechami s využitím podkroví, nicméně tato architektonická studie dokazuje nevyužitý potenciál oblasti i samotné architektury.

Pozemek se nachází ve střední části uvedené lokality, jeho východní část výrazně klesá směrem do údolí a nabízí překrásné výhledy do údolí, na starou zástavbu obce a okolní lesy. „Takový pozemek si jistě zaslouží promyšlenější koncept,“ míní architekt David Zámečník.

Na pozemek vstupujeme cestou ze západní strany, která dále pokračuje v nižší úrovni kolem severní hrany pozemku. Výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího místa činí asi čtyři metry (původně to bylo více než šest metrů). V místě výškových rozdílů se nachází železobetonová opěrná zídka s povrchem z pohledového betonu kombinovaná s dekorativními sloupky obloženými cihelnými pásky ladícími s fasádou domu, která je částečně porostlá popínavou zelení.

Bazén vystupuje z interiéru domu do  profesionálně vytvořené zahrady s přírodním jezírkem.

„Při zpracování projektu byla jednou ze základních priorit snaha o maximální začlenění domu do charakteru a reliéfu lokality. Nebyli jsme vedeni snahou o exhibici architektonických možností, ale spíše omezeni daným územním rozhodnutím. Regulace vycházející z uměle historizujícího tvarosloví často vedou k implantaci katalogových či jinak esteticky nehodnotných objektů, které jsou pro náš venkov naprosto cizí. Náš návrh tak musel řešit podmínku použití sklonitých střech tím, že valbovou střechu s malým sklonem integroval do kompaktní hmoty domu, což přináší dle našeho názoru neotřelé a zároveň pro danou lokalitu příznivé řešení. Kompozice může svou asymetrickou dynamikou přinést svěží závan modernity do historicky a kvalitativně rozvrstvených míst,“ vysvětluje architekt.

Moderní stavba s tradičními prvky

Pohled do haly s točitým schodištěm a nerezovým zábradlím. Stěny i zakončení haly jsou obloženy dubovými panely, dominantní jsou i velké kruhové světlíky.Abychom se v rodinném domě cítili dobře, je nutný soulad s materiály i s tvaroslovím dané stavby. Soulad je nutný také s okolní přírodou, do níž pozvolna vstupuje zahrada, jakožto rozšířená terasa rodinného domu. I v tomto případě se architektonický ateliér snažil o maximální využití přírodních materiálů v interiéru i na zahradě, kde se uplatňuje převážně přírodní kámen, dřevo, beton a cihla. Rodinný dům je navržen jako přízemní, částečně podsklepený, zastřešený s atypickou střechou. Dům s běžnou sedlovou střechou by podle slov architekta dosahoval značné výšky a narušoval by panoráma.

„Snažili jsme se o maximální zohlednění umístění objektu na pozemku při samém vrcholu lokality i průběh terénu prudce padajícího k jihovýchodu. V těžišti domu akcentujeme nároží, které se otevírá k jihu. Výška nároží nedosahuje výšek okolní zástavby ani limitů regulace. Povrch obvodových stěn domu z cihlových pásků je navíc barevně totožný s okolními sedlovými střechami,“ vysvětluje architekt a ukazuje na hlavní, obdélníkovou hmotu domu s asymetricky nasazenou valbovou střechou nižší hmoty garáže.

Kompozice domu je tvořena průnikem dvou hmot, které dělí pozemek na západní (veřejnou) část a na soukromou jižní a východní část. Provoz domu je rozdělen do tří úrovní. V suterénu jsou umístěny místnosti technického zázemí a malý sklep, v přízemí třípokojový byt (obývací pokoj, ložnice, malá pracovna) s kuchyní, koupelnou, šatnou a technickou místností. Hlavní osou domu je vstupní hala zakončená točitým schodištěm. Je patrné, že srdcem domu, kde se setkávají všichni členové rodiny, je přízemí.

Pohled do obývacího pokoje s velkým rohovým oknem s výhledem do zahrady. V levé části je pokoj propojen s pracovnou.

„Ano, máte pravdu. Dům je navržen uživatelsky velmi přívětivě, kladně hodnotíme hlavně propojení interiéru s terasou a zahradou. Jsme spokojeni a ani po deseti letech bychom nic zásadního neměnili,“ říká majitel v jižní části rodinného domu, kde se nachází kuchyně s jídelnou a obývací pokoj, na něž navazuje exteriérový bazén s výhledy do zahrady.

Vnitřní bazén, který vystupuje z hmoty domu, je přístupný z kuchyně/jídelny. V teplém období je možné otevřít velké dvoudílné dveře a propojit bazén se zahradou.

Schodiště do horního podlaží ústí do malé haly s galerií nad přízemní halou. Prostor je prosvětlen kruhovými světlíky. V obytném podkroví se dále nachází pokoj, ložnice, malá šatna a koupelna. Zbývající část podkroví je půdní prostor.

Je patrné, že investor fandí přírodním materiálům a klasickým technologiím. Nosné konstrukce domu jsou z cihelných materiálů, omítky v interiéru klasické vápenné štukové, obklad ze dřeva, podlahy jsou navržené převážně v keramické dlažbě, jako plovoucí dřevěné (obývací pokoj, kuchyně, jídelna), nebo koberce (ložnice, šatna, pokoje v podkroví).

Nádherný je i klenutý venkovní sklípek z cihelného zdiva v kouzelné zahradě s přírodním jezírkem s širokým sortimentem okrasných trav, která neoddělitelně patří k srdci tohoto rodinného domu.

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Robert Žákovič

logo MessengerPoslat Messengerem