Z ulice působí novostavba zděného rodinného domu jako moderní oáza za hradbami. Jeho klid a soukromí totiž chrání betonová předstěna členěná výřezy tak, aby do oken mohlo proudit světlo. V budoucnu ji zkrášlí popínavá zeleň.

Kuchyňská linka se nese v kontrastním pojetí jasanové dýhy, oranžového lesklého laku a černé pracovní desky z kompozitního materiálu.Dispoziční řešení do značné míry podmínila poloha parcely, která na severní straně sousedí s lesem, na západě s čtvrtí rodinných domů a na východě s hospodářskými objekty. Přístupová komunikace vede podél východní hranice pozemku.

Autor návrhu, architekt Petr Keil se snažil v duchu přání budoucích majitelů navrhnout prostornou a komfortní dispozici. Druhým důležitým úkolem bylo takové uspořádání, aby se hlavní obytná část a ložnicová zóna navzájem nerušily a život rodiny byl směřován na zahradu, která se nachází na slunné západní straně a od ulice je z velké části odstíněna samotným domem. Co se týče architektonického stylu, klienti se na základě dřívější spolupráce nechali vést jeho invencí.

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Velké prosklené plochy

Půdorys se podobá písmenu L, vstupní partie jej rozděluje na podélné ložnicové křídlo s okny orientovanými na východ a severní společnou obytnou část, která za velkými prosklenými plochami pokračuje terasou zalévanou poledním a odpoledním sluncem.

„Jsem velmi rád, že klienti přijali myšlenku volnosti a otevřenosti a podařilo se zde vytvořit příjemně transparentní vzdušný prostor," říká Petr Keil. Slunce sem přichází ze tří stran, tedy po celý den, jen v severní obvodové stěně jsou dvě úzká okna do ulice. Z každého místa tohoto prostoru vynikne přehledné rozčlenění na jídelnu, sezení a kuchyňskou část. Otevřené průhledy vznikají díky železobetonovým sloupům, které zde nahrazují středovou nosnou stěnu, optickou zábranu netvoří ani subtilní ocelová konstrukce schodiště, které je situováno uprostřed.

Přízemní ložnicový trakt je obezděn režnou cihelnou přizdívkou. Západní stranu domu lemují velké prosklené plochy a dřevěná paluba z tropického dřeva.Koncept zděného domu využívá svažitosti terénu směrem k severu - pod hlavní obytnou částí se nacházejí garáže s vjezdem přímo z ulice a technické zázemí, v patře je samostatná zóna pro hosty.

Vzdušné zařízení domu

Harmonickému vyznění energeticky úsporného zděného domu napomáhá i skutečnost, že stavba i zařízení interiéru odrážejí tentýž autorský rukopis. Přírodní materiály a přírodní barvy, tlumené neutrální šedí pohledového betonu a šedých obkladových Cetris desek, přecházejí z exteriéru do vnitřního ostění, v souladu s tímto celkovým konceptem jsou i šedé rámy dřevěných oken. Zařízení domu architekt pojal stejně vzdušně jako jeho vnitřní architekturu. Skříňové elementy zabudované do obvodových zdí uvolňují prostor, v místnostech nenajdete jediný kus nábytku, který by postrádal praktický účel.

Nenákladný provoz domácnosti

Schodiště patří k dominantním prvkům interiéru. Stupně jsou provedeny z desek z jasanové mozaiky.Velká užitná plocha a velkorysé prosklení fasády se obvykle pojí s představou horentních účtů za plyn či elektřinu, tato stavba však byla projektována jako energeticky úsporná a provoz domácnosti není vzhledem k velikosti zděného domu příliš nákladný.

Sendvičový zděný obvodový plášť s větranou vzduchovou mezerou a kvalitní okna s tepelněizolační fólií dosahují dobrých energetických parametrů, největší zásluhu na úsporách energie má ale sofistikované vytápění. „Tepelné čerpadlo systému voda-voda využívá odpadní teplo ze sousední hospodářské provozovny, nebyly třeba ani drahé zemní vrty," vysvětluje architekt.

text: Jitka Pálková, foto: Andrea Lhotáková a Robert Žákovič

logo MessengerPoslat Messengerem