Moderní zděný dům postavený ve vilové čtvrti na okraji moravského města je založen na jednoduchém geometrickém principu. Velké prosklení vtahuje přírodu dovnitř a rozšiřuje bydlení na zahradu.

Místnosti v horním podlaží prosvětluje řada atypických oken s otevíravými spodními křídly, horní části jsou pevně zasklené. Tímto způsobem se snižuje jak cena oken, tak úniky tepla.Na mírně svažitém pozemku s jižní orientací a mírným sklonem terénu směrem k listnatému hájku si noví majitelé, rodina se dvěma dětmi, nejvíce cenila klidnou polohu a krásný výhled. Do ateliéru Donlić původně přišli s již hotovým projektem jednoduchého zděného domu a přáli si navrhnout zařízení interiéru. „Na první pohled bylo jasné, že dispozice nebude funkční, navrhovaná stavba není vhodně umístěna na pozemku a má i nevhodné proporce," vysvětluje architektka Ivana Dombková. „Na závěr naší schůzky jsme se dohodli na zcela novém projektu."

Průhledy a výhledy domu

S klienty se shodli na konceptu jednoduchého bezúdržbového domu s decentním a nadčasovým architektonickým výrazem, v interiéru na komfortním řešení bez kompromisů, na vzdušném uvolněném prostoru a kvalitních přírodních materiálech. Vzhledem k požadavkům místního stavebního úřadu byla moderní architektuře přisouzena pultová střecha.

K přírodnímu dřevu a světlému kameni na fasádě architektka navrhla okenní rámy ve světle šedém odstínu.Stavba se posunula směrem k severnímu okraji pozemku tak, aby se uvolnila slunná jižní část zahrady. Jádro domu tvoří hlavní obytné dvoupodlažní „křídlo" na obdélníkové bázi, orientované rovnoběžně se severním okrajem parcely, kudy vede přístupová cesta. V jižním směru se kolmo připojuje menší přízemní část s pracovnou, společně vytvářejí kompozici ve tvaru písmene L.

Rovnoběžně se severní hranicí pozemku

Základní architektonická myšlenka je jasná hned ve vstupní partii domu, kde se setkávají dvě navzájem kolmé komunikační, dispoziční a pohledové linie. Ta hlavní směřuje rovnoběžně se severní hranicí pozemku, v přízemí na sebe plynule navazují kuchyň, jídelna a obývací pokoj, osu pohledu zakončuje panoráma krajiny, které je vidět v dáli za velkým západním oknem. Druhá linie vede přes pracovnu přímo na jih a v průhledu pokračuje směrem dolů po svahu až k hájku.

Obytné místnosti na jižní a západní straně se velkými prosklenými plochami prolínají na dřevěnou terasu a dále až na zahradu. Nerušené výhledy a stejná úroveň podlahy, terasy a trávníku posilují myšlenku přímého spojení s přírodou. Uspořádání v patře rovněž vychází z lineárního principu.

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Více záleží na účelném uspořádání

Obývací prostor se propojuje s dvoupodlažní chodbou, zakončenou otevřeným schodištěm do horního, ložnicového podlaží. Celý vnitřní prostor domu je bohatě prosvětlen z jihu, západu i ze severu denním světlem, umělé osvětlení zajišťují rovnoměrně rozmístěná integrovaná bodová světla.Podél severní fasády zděného domu vede přístupová chodba, pokoje mají výhled jižním směrem, k ložnici rodičů patří velká terasa na střeše pracovny. „Majitelé si původně přáli velké místnosti, ale podařilo se je přesvědčit, že více záleží na účelném uspořádání než na metrech čtverečných. Výsledná dispozice je úměrná potřebám rodiny, nezabírá nadbytečnou plochu," říká Ivana Dombková.

Střízlivý a věcný přístup se projevuje také v interiéru domu. Tlumené barvy s dominantní bílou v hlavní roli, čisté geometrické tvary, hladké povrchy, minimum nábytku, to vše působí uklidňujícím dojmem a o to více vynikají krásné výhledy ven. Předpokladem, který umožňuje tento požitek z minimalismu, je dostatečně dimenzované zázemí domu, zejména promyšlené úložné prostory ukryté v množství vestavěných skříní. „Na majitelích oceňuji odvahu čelit okolní nesourodé zástavbě, která nese znaky tak zvaného podnikatelského baroka, a postavit a důsledně dokončit až do detailů moderní dům," uzavírá naši návštěvu Ivana Dombková.

text: Jitka Pálková, foto: Jana Labuťová, Jiří Vaněk

logo MessengerPoslat Messengerem