Obytný soubor Jižní stráň v Březiněvsi na severním okraji Prahy nabízí nejen bydlení v moderních rodinných domech. Přidanou hodnotou je i promyšlené urbanistické řešení, které zkrášluje prostředí a zpříjemňuje každodenní život. Navštivte s námi vzorový zděný dům.

Rizality na obou průčelích jsou opatřeny rohovými okny. Kombinace pevně zasklených a otevíratelných částí ušetřila peníze.Zatímco v zemích na západ od našich hranic patří kvalitní urbanistický koncept k samozřejmému standardu bydlení (klienti jej žádají a obce i stavební předpisy developerům ukládají jej řešit), u nás bohužel zatím není dobrým zvykem a nová výstavba někdy připomíná „houby, které vyrostly po dešti". Proto jsme rádi navštívili místo, kde se tato dobrá věc podařila.

Skupina 14 dvojdomů a dvou trojdomů připravených k nastěhování v lokalitě Jižní stráň zaujímá území na okraji obce, ohraničené starou zástavbou a řadovými rodinnými domy z 90. let minulého století, tísnícími se na poměrně malých parcelách. Dvojdomy na první pohled tvoří jednolitý uspořádaný celek, v jehož jádru vyrůstá malé náměstíčko s komponovanou zelení a upravenými zpevněnými plochami.

Technické specifikace a kontakty se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Domy se liší orientací ke světovým stranám

Každá ze čtyř ulic, které je obklopují, bude mít trochu jiný charakter. Zděné domy se liší orientací ke světovým stranám (z ní vyplývá umístění oken buď ve štítové stěně, nebo ve střeše), barevností a polohou rizalitů v průčelí, takže výsledek nepůsobí jednotvárně.

V ložnici rodičů (a v pracovně) uvidíte romantické zkosené stropy se střešními okny, ostatní místnosti v patře mají rovné stropy.Zděný dům je dimenzován pro rodinu se dvěma či třemi dětmi. Vstupuje se malým čtvercovým zádveřím, které je propojeno s garáží a s šatnou. Přes schodišťovou halu procházíme do společného obytného prostoru zahrnujícího sezení, jídelnu a kuchyňský kout, umístěný na pravé straně a opticky oddělený polopříčkou. Provoz kuchyně tak neruší toho, kdo relaxuje v obývacím pokoji (kuchyně je „schovaná" a nepořádek není příliš vidět), ale všichni členové rodiny mohou být v neustálém kontaktu.

Podkroví se třemi ložnicemi a malou pracovnou

Bohatě prosklená čelní stěna s francouzskými dveřmi přímo vybízí, abychom se vydali na zahrádku. My se však vydáváme do podkroví se třemi ložnicemi a malou pracovnou, kterou lze využít i jako šatnu, hernu, posilovnu a podobně. Nad podkrovím se nachází rezervní půdní prostor, dost velký na ukládání velkého množství věcí či vybudování další obytné místnosti.

Přestože zděný dům nezaujímá velkou zastavěnou plochu a navenek nepůsobí nijak mohutně, poskytuje velký vnitřní prostor. Vtip spočívá ve dvou rizalitech s rovnou střechou, zakomponovaných do severního a jižního průčelí domu. Dvě ze tří ložnic v podkroví mají tedy rovné stropy a plně využitelnou výšku v celém svém půdorysu, zatímco v klasickém podkroví jsou místnosti se zkosenými stropy až o celou třetinu užitné plochy ochuzeny. Tímto řešením dům získal jak na vnitřním , tak na vnějším půvabu - více místa i zajímavější hmotovou kompozici.

Zděná stavba s dřevěným krovem odpovídá standardům

Nejvýraznějším prvkem jižního průčelí je rizalit s rovnou střechou, jehož hmota je ještě zvýrazněna odlišnou barvou omítky.Přínosem dispozice je variabilita vzhledem ke světovým stranám a možnost stranového převrácení k podélné ose (poloha garáží v dvojdomě je buď středová, nebo okrajová, čímž se mění členění, ale architektonický ráz zůstává zachován). Po technické stránce zděná stavba s dřevěným krovem odpovídá současným standardům, uvnitř se vyznačuje příjemnou slunnou atmosférou.

Denní světlo mají nejen obytné místnosti, ale i šatna, haly a schodiště. Vzhledem k tomu, že jde o dvojdům, se bez okna musejí obejít koupelny (vždy je nutný nějaký kompromis). Komunikační prostory a zázemí jsou vyměřeny tak, aby ani metr čtverečný nezůstal nevyužit. Hledáte-li vyvážený poměr ceny a užitné hodnoty, vítejte v Jižní stráni!

Zázemí pro fotbal, tenis, dětská hřiště...

Projekt Jižní stráň v sobě nese výhody blízkého velkoměsta i přírody zároveň. Z centra Prahy jste tu za 15 minut, dopravu zajišťují také pravidelné městské autobusové linky. Obec disponuje velmi dobrou infrastrukturou, nabízí zázemí pro fotbal, tenis, dětská hřiště, moderní fitness centrum. Místní obyvatelé s trvalým pobytem získají od obce řadu podpor a výhod.

text: Jitka Pálková, foto: Robert Virt

logo MessengerPoslat Messengerem