Bankovní účet je jedním ze základních finančních produktů, bez kterého se mnozí z nás neobejdou. Využíváme ho k platebním stykům a k přehlednému hospodaření s financemi. Podle jakých kritérií můžeme účty rozdělit? Osvěžte si základní bankovnické pojmy.

Podle měny

Rozeznáváme několik typů bankovních účtů. Primárně je lze dělit podle měny, s níž se na účtu manipuluje. Tuzemské účty umožňují operovat v lokální měně a ty devizové v měně cizí. Moderní bankovnictví však poskytuje vedení účtu i v několika měnách najednou.

 Podle manipulace v hotovosti / bez ní

Běžný bankovní účet umožňuje přehledné hospodaření s finančními prostředky, a to buď v hotovosti, nebo v bezhotovostním režimu. Bezhotovostní platba se uskutečňuje převodem z účtu plátce na účet příjemce, ve skutečnosti se ale peníze z účtu na účet nepřesouvají fyzicky. V tomto režimu probíhají i další služby jako například vklady, výběry a bankovní příkazy.

 Podle účelu založení

Dalším kritériem pro rozdělení účtů může být účel jejich založení. První skupinou jsou účty depozitní, ty jsou zaměřené na vklady. Na druhé straně jsou účty úvěrové, které se sjednávají za účelem půjčky. Mezi ně patří spořicí účet, hypotéka, termínovaný vklad a úvěrový účet – ten nefunguje jako samostatný bankovní produkt, ale je vázán na poskytnutý úvěr.

 Podle zůstatku

Bankovní účty se liší i podle zůstatku, který může být kladný, nebo záporný. V případě kladného zůstatku hovoříme o kreditním účtu, přičemž banka dluží peníze klientovi. U tzv. debetního účtu se záporným zůstatkem je to naopak – klient dluží bance.

Bankovní účet si nastavíte u své banky podle vlastních potřeb. Samozřejmou součástí bankovních účtů jsou platební karty nebo internetové bankovnictví. Zvolit si můžete i další funkce, jako například kontokorent nebo také povolený debet, platební limity a trvalé příkazy nebo příkazy k inkasu.

 

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem