Kvalita vzduchu, který dýcháme, má rozhodující vliv na naše zdraví a pracovní výkonnost. Hlavně čistota, vlhkost a teplota vzduchu rozhodují o schopnostech člověka nejen dobře pracovat, ale také efektivně odpočívat.

Stavebnictví nedávno prošlo etapou, v níž prioritně vládla snaha budovu dobře zateplit a utěsnit. Dnes jde především o to, aby byly každý dům a každý byt skvěle větrány. Je snadné pochopit, že opatření mající přinášet energetické úspory, zároveň obvykle vedou ke snížení kvality vzduchu v interiérech. Klasické větrání pomocí otevřeného okna přináší značné tepelné ztráty. A permanentní spontánní ventilace třeba ne zcela těsnícími rámy oken, je naštěstí minulostí.

Aktuálně už tedy ve stavebnictví není největším problémem energetická náročnost či nenáročnost konkrétní budovy, ale stav hygieny jejího prostředí. Ve většině nových nebo modernizovaných domů je sice dostatek tepla, ale často tam není úplně zdravě. Moc nahlas se to zatím neříká, ale statistiky alarmují: Pro celou Evropu byl v několika minulých desetiletích typický pokles objemu větraného vzduchu. Až na polovinu někdejších čísel! Mohou za to procesy, které jsme si všichni ještě donedávna výhradně pochvalovali. Neprodyšný a teplo tedy dobře uchovávající plášť budovy však nemusí být výhradně výhodou.

Lékaři o kvalitě či spíše nekvalitě ovzduší uvnitř budov mluví jasně. Takřka všechny běžné nemoci souvisejí s nedostatečným větráním. Chabá výměna vzduchu způsobuje v obytných budovách nejen nebezpečnou koncentraci oxidu uhličitého, ale někde i radonu. Podporuje také vlhkost a růst plísní.

Návrat k netěsnícím oknům cestou vpřed nebude. Zvlášť v době, kdy výdaje za energie procházejí dramatickým zdražováním. Ale zaručit v domech a bytech současně teplo i zdravé prostředí, je přesto povinností. K moderním stavbám patří moderní technologie. V tomto bolavém případě rozhodně některý ze systémů řízeného větrání.

Osvětu i praktické instalace ve prospěch zdravého klimatu v obytných budovách provádějí v Česku pod pojmem AirComfort už léta společnosti BEAM ČR a SMART-VAC. Na řešení tohoto úkolu se účinně podepisují především technologie a jednotky řízeného větrání RENSON. Tento věhlasný belgický výrobce má jasné krédo: Zabezpečit uživatelům obytných budov zdravé prostředí za všech okolností.

K řízenému větrání určených prostorů dochází v případech technologií RENSON s vysokou mírou efektivity a s důrazným zaměřením na energetickou úspornost. RENSON proslul zejména originálním systémem Healthbox, který efektivitou své činnosti překonává konkurenci o třídu! Podrobně se k němu v tomto seriálu ještě dostaneme, takže nyní jen to nejpodstatnější.

Provoz větracího systému Healthbox charakterizuje skutečnost, že toto zařízení vždy pracuje pouze tam, kde to je v danou chvíli nezbytné. Přičemž je schopno působit až v jedenácti místnostech. Na rozdíl od jiných systémů řízeného větrání, jejichž jednotlivé stanice buď všechny stejnoměrně pracují, nebo všechny stojí, tady se větrá mnohem efektivněji. Na základě aktuálně naměřených hodnot ukazatelů kvality vzduchu, ventily vzápětí objem vzduchu odváděného z místnosti buď snižují, nebo naopak zvyšují. Tím je dosažena v maximální míře úspora provozní energie. Oproti běžné praxi řízeného větrání až o 58 procent! Klima v interiérech je výrazně kvalitnější a tepelné ztráty způsobené větráním jsou tímto zařízením významně redukovány.

Chytrá mřížka

Produkty a systémy RENSON reagují na skutečnost, že ve většině moderních budov dnes není úplně zdravě, velmi účinně. Hlavní roli v těchto procesech řízeného větrání hrají samoregulační nadokenní ventilační mřížky Invisivent. Umožňují hladce zásobovat interiéry domů čerstvým vzduchem. Dělají to se schopnostmi nejen nesnížit tepelně izolační kvalitu rámů oken, ale také vysoce účinně tlumit případný vnější hluk. 

Moderní způsoby větrání: Teplo versus klima

 

Mřížka s nespornými projevy inteligence, se umisťuje nad rám okna. Zásluhou samoregulační klapky zajišťuje přívod čerstvého a zdravého vzduchu, aniž by v místnostech docházelo k průvanu. Mřížky Invisivent Air a Invisivent Comfort z nabídky RENSON jsou také řešením nanejvýš estetickým a stávají se v domech a bytech vhodným vstupem vzduchu i pro vyspělejší systémy řízeného větrání. O nich přinesou informace další dva díly tohoto seriálu.

logo MessengerPoslat Messengerem