Časopis Můj dům získal titul Časopis roku 2013 v kategorii Časopisy s prodaným nákladem do 15000 kusů! Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň!

Šéfredaktorka Markéta Klocová a fotoeditor časopisu Můj dům Jiří Vaníček na předávání cen soutěže Časopis roku 2013.Výsledky 10. ročníku soutěže Časopis roku za rok 2013 vyhlásila Sekce časopisů Unie vydavatelů ve čtvrtek 10. dubna 2014. Soutěž proběhla celkem v deseti kategoriích, do nichž byly přihlášené časopisy rozděleny. S tím, kdo získal titul Časopis roku 2013 v jednotlivých kategoriích, se mohli seznámit účastníci slavnostního večera v klubu SaSaZu.

Ing. Tomáš Tkačík, PhD., generální ředitel Business Media CZ, s.r.o.V letošním ročníku soutěžilo celkem 40 časopisů přihlášených v kategoriích I. až VIII. a ve speciálních kategoriích 5 digitálních projektů a 14 obálek. Počet přihlášených časopisů byl mírně vyšší než minulém roce, ale snížil se počet přihlášených obálek. Digitálních projektů se v tomto ročníku zúčastnil stejný počet jako v minulém roce.

Předávání cen soutěže Časopis roku 2013 proběhlo v klubu SaSaZu.Také v letošním ročníku se na soutěži podílel dlouholetý hlavní partner soutěže, kterým je První novinová společnost, a. s. i další partneři – společnosti AVON a Sabre. Ceny vítězům předali mimo jiné také významné osobnosti mediálního světa, jako ředitel programu České televize Milan Fridrich, klavírista a skladatel Petr Malásek či spisovatelka Alena Ježková, která byla letos ředitelkou soutěže.

Titul Časopis roku byl v tomto ročníku udělen titulům


I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks – TV MINI, vydavatel Astrosat, spol. s r. o.

II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks – MARIANNE, vydavatel Burda Media 2000 s. r. o.

III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks – 100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST, vydavatel Extra Publishing, s. r. o.

IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks – NATIONAL GEOGRAPHIC, vydavatel Sanoma Media Praha, s. r. o.

V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000 ks – MŮJ DŮM, vydavatel Business Media CZ, s. r. o.

VI. kategorie – Hvězda roku 2013 – TINA BYDLÍME, vydavatel Bauer Media, v. o. s.

VII. kategorie – Launch nebo relaunch roku – MOJE PSYCHOLOGIE, vydavatel Mladá fronta, a. s.

VIII. kategorie – B2B časopis – ARCHITEKT, vydavatel Julius Macháček – Kabinet

IX. kategorie – Digitální počin roku 2013 – DOTYK, vydavatelství Tablet Media, a. s.

X. kategorie – Obálka roku 2013 – EKONOM č. 7/2013, vydavatel Economia, a. s.

Unie vydavatelů PNS, hlavní partner soutěže Sabre, partner soutěže

Zvítězili jsme v soutěži Časopis roku 2013!Soutěž Časopis roku je pořádána Sekcí časopisů Unie vydavatelů již od roku 2004 a v letošním roce proto proběhl již desátý jubilejní ročník. Za dobu své existence prošla soutěž několika významnými změnami, kdy došlo k rozšíření či redukci počtu soutěžních kategorií i úpravám pravidel účasti a hodnocení přihlášených časopisů s cílem objektivizace výsledků a ocenění výsledků časopisů dosažených pozitivním vývojem jejich hlavních mediálních ukazatelů, jako jsou prodaný náklad, čtenost či inzertní výkon. Cílem soutěže je totiž:

Předávání cen soutěže Časopis roku 2013 proběhlo v klubu SaSaZu.- prezentovat zadavatelům reklamy, mediálním agenturám i dalším subjektům působícím na mediálním trhu úspěšné tituly, které mohou nabídnout prostor jako efektivní nosiče reklamního obsahu,

- ukázat, že časopisy jsou živým a přitažlivým médiem a jejich vydavatelé dokážou vytvořit řadu kvalitních, zajímavých a inovativních titulů,

Předávání cen soutěže Časopis roku 2013 v klubu SaSaZu byl plný bohatého doprovodného programu.- ocenit a popularizovat ty, kteří za těmito úspěšnými časopiseckými tituly a projekty stojí, tj. především redaktory a šéfredaktory vítězných titulů i celý management vydavatelství, který vytvářel prostor pro úspěch těchto titulů.

Předávání cen soutěže Časopis roku 2013 v klubu SaSaZu byl plný bohatého doprovodného programu.Hodnocení přihlášených časopisů proběhlo v kategoriích I. a V. podle vývoje jejich prodeje, čtenosti a inzertních výkonů spolu s hlasováním poroty. V kategoriích VII. až X. hlasovali o jednotlivých časopisech členové odborné poroty. Porota byla v letošním ročníku rozšířena na 21 odborníků. Porotci zastupovali různé části mediálního trhu - mediální agentury, zadavatele reklamy, výzkum trhu, ale v porotě byli přítomni i zástupci akademické obce a také nezávislí odborníci a odborníci na digitální publikování.

Obrázky vítězných časopisů, seznam přihlášených a další informace jsou k dispozici na webové stránce soutěže www.casopisroku.cz.

logo MessengerPoslat Messengerem