Současným standardem u energeticky úsporných a pasivních domů je izolační trojsklo. Vyznačuje se špičkovou technickou kvalitou, kombinací různých typů skel lze dosáhnout různých parametrů. Výběr vhodného typu záleží na mnoha faktorech.

Izolační sklo se skládá ze dvou nebo častěji tří tabulí plochého skla s nízkoemisním povlakem navzájem oddělených distančními rámečky. Mezera mezi jednotlivým tabulemi je vyplněna inertním plynem argonem, který vyniká velmi nízkou tepelnou vodivostí a zlepšuje tak tepelněizolační vlastnosti zasklení. Základním izolačním sklem je dvojsklo, které lze využít například při rekonstrukcích či repasích stávajících oken. Pro novostavby je však standardem trojsklo. Vlastnosti izolačních trojskel jsou dány jak parametry jednotlivých skel, tak i jejich kombinací a šířkou distančních rámečků.

Zdroj: IZOS

Vhodný typ izolačního skla záleží na mnoha faktorech. V první řadě je to orientace okna vůči světovým stranám (vůči slunečnímu záření). Dále pak umístění okna v budově (podlaží, do ulice, do zahrady...), vzdálenost od zdrojů hluku a jejich intenzita a v neposlední řadě převažující činnost v dané místnosti. Znamená to, že v jedné budově najde uplatnění řada typů izolačních skel. Záleží na všech funkcích, které stavebník od svých oken požaduje (ochrana před tepelnými ztrátami, ochrana před přehříváním interiéru, ochrana proti hluku, bezpečnost atd.). Pro zvýšení bezpečnosti se na prosklené plochy používají kalená a vrstvená skla. Vrstvená skla s fóliemi vloženými mezi dvěma skly zlepšují bezpečnostní a akustické parametry. Riziko přehřívání interiéru zase eliminují skla reflexní.

Distanční rámečky a tlakové ventily

Jejich úlohou je udržovat jednotlivá plochá skla v předem definované vzdálenosti od sebe a zároveň omezovat úniky tepla z interiéru do exteriéru budovy. Dříve běžné hliníkové rámečky dnes nejčastěji nahrazují plastové s lepšími izolačními vlastnostmi (Chromatech) nebo s těmi nejlepšími (Swisspacer). Všechny typy rámečků jsou plněny vysoušedlem pro odstranění případné vlhkosti v meziskelním prostoru. Pro instalace skel do oken ve vyšších nadmořských výškách, kde dochází k větším změnám tlaku oproti místu výroby, používáme speciální tlakové ventily Swisspacer Air, které umožňují tyto změny vyrovnávat. Meziskelní prostory vyplňujeme výhradně vzácným inertním plynem argonem, který má podstatně lepší tepelněizolační vlastnosti než dříve používaný vzduch.

Zdroj: IZOS

Tmelení skla

Slouží k dokonalému utěsnění při montáži trojskla. Rozhodující bariéru, která slouží jako nepropustná uzávěra proti difuzi vodních par a úniku vzácného plynu z dutiny izolačního skla, tvoří tzv. primární tmel (POLYISOBUTYLEN nebo BUTYL). Hlavním úkolem sekundárního tmele je konstrukční spojení jednotlivých tabulí izolačního skla. Používáme tři typy sekundárních tmelů, které jsou kompatibilní se všemi typy distančních rámečků a jsou trvale pružné v rámci celé své životnosti v izolačním skle (POLYSULFID, POLYURETAN a SILIKON, který je 100% odolný vůči UV záření).

Zdroj: IZOS

Edukativní video ZDE.
HELUZ IZOS izolační skla pro energeticky úsporné domy

 

www.izos.cz

logo MessengerPoslat Messengerem