Za energie se platí penězi. Za ne zcela zdravé prostředí uvnitř novostaveb je zase placeno poškozeným zdravím lidí, kteří se v nich pohybují.

Konflikt mezi snahami chovat se energeticky úsporně a zároveň nesnižovat nároky na kvalitu ovzduší v interiérech, je tíživým problémem aktuálního stavebnictví. Vzájemná podmíněnost provozní úspornosti budovy na straně jedné, a kvalita jejího vnitřního prostředí jako druhý zásadní požadavek, připomíná pověstný bludný kruh. Ceny energií jsou vysoké a nikdy už nebudou nižší. Takže úzkostlivé zateplování a utěsňování obvodových plášťů jakýchkoli staveb nachází podporu ze všech stran. Přičemž o tom, že v životě obvykle bývá něco za něco, že totálně neprodyšná obálka domu přinese problémy jiného druhu, se v prostředí stavebnictví moc nemluví.

Posuzování této skutečnosti lékaři, však obvykle obsahuje výpis takových problémů, jakými jsou špatný spánek, astmatické potíže, dopady na psychiku a celkově nízká pracovní výkonnost. Hygienici se zase v souvislosti s nedostatečným větráním zmiňují o nebývalém rozmachu alergenů a plísní.

Účinná obrana je však po ruce! Říká se jí mechanická ventilace, často také řízené větrání.

Prodejem a instalacemi zařízení upravujících kvalitu vzduchu v budovách, se už dlouhodobě v Česku zabývají společnosti BEAM ČR a SMART-VAC. Opírají se o technologie RENSON. Tento věhlasný belgický dodavatel patří mezi giganty, kteří se v oboru utváření zdravého prostředí v budovách angažují globálně. Nabízena je ucelená řada ventilačních technologií, které spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí nejen v rodinných i bytových domech, ale také ve školách, administrativních budovách, výrobních provozech a obchodních centrech. Všechno to skvěle zapadá do škály kvalit podmiňujících zdravý životní styl.

Větrání bez nadsázky kreativní

Na skutečnost, že ve většině moderních budov dnes nebývá úplně zdravě, reagují produkty RENSON velmi účinně. V rámci uceleného systému řízeného větrání představují základ samoregulační okenní ventilační mřížky Invisivent. Umisťují se nad rám okna, jde o nanejvýš estetické řešení pro domy a byty. Zásluhou samoregulační klapky mřížky zajišťují přívod čerstvého vzduchu, aniž by v místnostech docházelo k průvanu.

O pomyslný stupeň výš stojí “ventilátor“ nové generace Wave. Jedná se o odtahové zařízení, umístěné v koupelně nebo na WC. Uvozovky u slova ventilátor byly použity hlavně z toho důvodu, že tento prvek běžné ventilátory svým působením vysoce převyšuje. Je vybaven čidly reagujícími na znečištění ovzduší a podle zjištěných hodnot automaticky upravuje objem odváděného vzduchu. Příjemným zjištěním je také fakt, že RENSON Wave lze instalovat i ve stávajících objektech jako náhradu za původní ventilátory prosté. Ty fungují, jak známo, bez jakékoli reakce na kvalitu vzduchu, s konstantním výkonem a pouze na manuální tlačítko.

Ve světě, kde je kladeno čím dál více důrazu na zdravý životní styl, lidé často přehlížejí fakt, že zdravé vnitřní klima budov se stává nezbytností. Ventilátory nové generace Wave umožňují získat výhod senzorově řízené ventilace a představují tak ideální řešení například pro domácnosti, které nejsou vybaveny plnohodnotným větracím systémem.Ve světě, kde je kladeno čím dál více důrazu na zdravý životní styl, lidé často přehlížejí fakt, že zdravé vnitřní klima budov se stává nezbytností. Ventilátory nové generace Wave umožňují získat výhod senzorově řízené ventilace a představují tak ideální řešení například pro domácnosti, které nejsou vybaveny plnohodnotným větracím systémem.

Větrací zařízení Wave je možné integrovat i do systému inteligentního domu. Příslušná mobilní aplikace zajistí, že uživatel má vždy přehled o kvalitě vzduchu v bytě. Je to zásluha senzorů sledujících přítomnost oxidu uhličitého, vodních par a nejrůznějších těkavých sloučenin. Režim větrání pak je upravován i na dálku.

To nejlepší, co dnes v segmentu řízeného větrání existuje, představuje větrací systém RENSON Healthbox 3.0. Zjednodušeně řečeno, toto zařízení pracuje pouze tam, kde to je v danou chvíli nezbytné. Čímž prudce snižuje související energetické náklady.

Vzduch, pokud možno čistý a zdravý, je základním předpokladem lidské existence. Přičemž čím dál víc rostou požadavky lidí na množství spotřebovávaného tepla. Tyto dvě kvality však často působí protikladně. Takže snaha větrat důkladně, ale s co nejnižšími tepelnými ztrátami, je zcela pochopitelná. Vrcholem dokonalosti mezi systémy řízeného větrání je zařízení RENSON Healthbox, dodávané u nás společnostmi BEAM ČR a SMART-VAC.Vzduch, pokud možno čistý a zdravý, je základním předpokladem lidské existence. Přičemž čím dál víc rostou požadavky lidí na množství spotřebovávaného tepla. Tyto dvě kvality však často působí protikladně. Takže snaha větrat důkladně, ale s co nejnižšími tepelnými ztrátami, je zcela pochopitelná. Vrcholem dokonalosti mezi systémy řízeného větrání je zařízení RENSON Healthbox, dodávané u nás společnostmi BEAM ČR a SMART-VAC.

Řízený větrací systém Healthbox umožňuje obsloužit až jedenáct místností. Ovšem rozdílně od postupů běžných jednotek řízeného větrání, jejichž jednotlivé přívody a odvody vzduchu vždy buď všechny stejnoměrně pracují, nebo všechny stojí, se tady větrá kreativně! Senzory umístěné v každém z řídících ventilů trvale monitorují vlhkost, zápach nebo koncentraci oxidu uhličitého v místnosti. Na základě naměřených hodnot pak ventil buď snižuje, nebo zvyšuje, objem odváděného vzduchu. Tím je dosaženo v maximální míře úspory provozní energie. Tato úspora dokonce výrazně převyšuje úsporný efekt případného větrání s rekuperací tepla!

 

www.beam.cz | www.smartvac.cz

 

 

logo MessengerPoslat Messengerem