Nejen manželský trojúhelník bývá složitým oříškem. Majitelka atraktivního bytu ve vile musela řešit dilema mezi přáním zachovat luxusní obývací prostor na straně jedné a dopřát si kvalitní vybavení a pohodlné uspořádání kuchyně na straně druhé. Řešení vzniklo na základě spolupráce architekta a odborníků z kuchyňského studia.