Domácí koupelny se zvětšují a vybavují zařízením, se kterým jsme se dříve setkávali jen ve specializovaných lázeňských nebo fi tness centrech. Kromě různých relaxačních prvků může koupelnu ozvláštnit a vtisknout jí styl wellness centra zapuštění vany do podlahy.