„Green Design" se nazývá trend, který bere při návrzích a koupi výrobků na zřetel globální následky našeho individuálního životního stylu, a to nejen pro nás, ale i pro naše potomky.