Architekt Aleš Gadlina postavil za svou kariéru více než 200 domů a vil. Z jeho staveb čiší dynamika, klade důraz na čisté linie a praktický provoz. Jednou z úchvatných staveb je rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, který vyrostl v severních Čechách. Jak vlastně tato stavba vznikala, jaký byl její průběh?

Pamatujete si, jak začal příběh tohoto domu? Jak si vás investoři našli a vybrali?

Ano, vzpomínám si na to. Vybrali si mne na základě publikování jedné z mých realizací ve vašem časopise. Je to už skoro 10 let, kdy jsme se poprvé sešli v OC Zličín. Šlo o mladý a krásný pár, který tehdy začínal svou podnikatelskou cestu. Na první kávě jsme zjistili, že si nejsme protivní, a tak jsme se pustili do spolupráce.

Jak znělo zadání investorů?

Investoři si přáli menší, originální dům, který bude zároveň praktický a bude sloužit pro čtyřčlennou rodinu.

Měli už konkrétní představu o tvaru a velikosti domu, o stavebním materiálu, nebo to nechali zcela na vás?

Při projektování tohoto domu jsme měli tu výjimečnou příležitost spolupracovat s klienty, kteří nám důvěřovali a nechali se zcela vést naší vizí. Neměli konkrétní představu o tvaru nebo stavebním materiálu a to nám poskytlo kreativní volnost a možnost vytvořit něco jedinečného. Důvěra v mou maličkost je povzbudivá a naplňující. Je to sen každého architekta, když klientům může představit své nápady a společně vytvořit něco, co nejenže splňuje jejich potřeby, ale také přesahuje jejich očekávání.

Architekt Aleš Gadlina

Proč jste se rozhodli pro stavbu z cihel?

Všechny mé stavby jsou vlastně z cihelných bloků s monolitickými betonovými stropy, protože takové domy vydrží 150 let. Dům je obrovská investice. Díky této konstrukci jsou finanční prostředky dlouhodobě uloženy. Dřevostavby, zvláště špatně provedené (kondenzace vodních par v konstrukci) mohou být po 30 letech v patách zdí uhnilé a vlastně pro další generaci znehodnocené. U dřevostaveb hodně záleží na kvalitě konstrukce, u cihly to není tak podstatné.

Z jakých materiálů nejčastěji stavíte vy a proč?

Nosná zeď Porotherm 30 profi + 220 mm zateplení, železobetonové stropy – umožňují mi volné dispoziční řešení při dodržení určitých rozměrových zásad. Tyto materiály dosahují vynikající izolace a tepelné účinnosti, což je klíčové pro energetickou efektivitu stavby. Železobetonové stropy nám poskytují flexibilitu při dispozičním plánování, zároveň však splňují potřebné bezpečnostní normy a přinášejí vysokou nosnost.

Jaké možnosti poskytuje projektantovi navrhování z cihel?

Když hovoříme o atypických tvarech staveb, nosné zdivo z cihel nehraje tak zásadní roli jako železobetonové stropní desky. Tyto stropy, pokud máme dostatečnou vzdálenost mezi podpěrami (maximálně 7 metrů), nám v podstatě umožňují tvořit různé tvary budov. Navíc, u atypických projektů nemusí nosné zdi vždy přesně korespondovat nad sebou (což statikové obvykle neradi vidí). Mám tu výhodu spolupracovat s výborným statikem, a to nejen jako profesionální partner, ale také jako dlouholetý přítel. Naši spolupráci jsme zahájili před více než 25 lety v jednom projektu. Máme k sobě respekt a vzájemně se chápeme. To je pro takové netradiční projekty klíčové.

Jak ovlivnil návrh stavby a výběr materiálu pozemek?

Výběr pozemku je zásadní, nejen orientace ke světovým stranám, ale hlavně svažitost pozemku. Několikrát se mi stalo, že klient koupil velmi svažitý pozemek a nemohl pochopit, že nemůže mít dům s podlahou v úplné rovině. Dům zkrátka z pozemku vychází, kopíruje ho, je s ním charakterově i dispozičně úzce svázán.

Prováděli jste autorský dozor?

Ano, prováděli jsme autorský dozor. Většinou stavím své domy sám, ale v tomto případě bylo staveniště daleko, a proto jsme spolupracovali s kolegou a organizovali jsme stavbu s místními firmami. To zahrnovalo i aktivní autorský dozor nad celým procesem, abychom zajistili, že dům bude postaven podle našich plánů a standardů.

Jak stavba probíhala, vyskytly se nějaké komplikace?

Během stavby jsme se potýkali s několika komplikacemi, především v souvislosti s místními firmami, které realizaci prováděly. I když ani my s kolegou nejsme bezchybní stavitelé, to, co některé z těchto firem předvedly, bylo za hranicí přijatelného standardu. Bohužel jsme litovali, že jsme se nepustili do stavby sami. Nakonec jsme však vše zvládli, i když jsme museli několikrát řešit frustrující situace.

Architekt Aleš Gadlina

Dostáváte od klientů zpětnou vazbu, jak jsou se stavbou spokojeni?

Pozitivní zpětná vazba je to nejkrásnější na celé práci. Když například přijedeme na místo pořídit fotografie a ptáme se klientů, jak jsou spokojeni se svým novým domovem, a oni nám upřímně a nadšeně řeknou, že se jim nový dům líbí a že jsou v něm šťastní, to pro nás znamená, že naše práce měla skutečný smysl.

Je něco, co byste s odstupem času řešil jinak?

Mám za sebou takřka 200 rodinných domů a vil. Jsou různých tvarů a velikostí, některé jsou designově čistší, jiné se až tak nepovedly, tak to prostě je. Ale ono jde nakonec stejně jen o jedno: aby se v domech příjemně žilo, aby klienti byli spokojení a aby práce (dodávka stavby) byla dobře provedena. Někdy klientům říkám, že jim nevymýšlím dům, ale domov. Asi to tak je.

Jak se zděný dům osvědčuje z hlediska nákladů na vytápění a případné chlazení?

I zděné domy lze efektivně zateplit, a díky své vnitřní hmotnosti, která činí zhruba 500 tun, mají schopnost akumulovat teplo. Tato akumulační schopnost přináší výhodu v regulaci teploty uvnitř domu, což se projevuje na snížení nákladů na vytápění v zimních měsících a zajišťuje komfortní prostředí. Z hlediska energetické efektivity a pohodlí se zděné domy rozhodně osvědčují.

Na jaký typ rodinných domů se váš ateliér zaměřuje a kolik jich v průměru ročně realizujete?

Náš ateliér se zaměřuje na širokou škálu rodinných domů, od atypických po ty s vysokou hodnotou, od 7 do 200 milionů. Ročně se pustíme do projektování 7 - 10 domů či vil, což nám umožňuje plně se věnovat každému projektu a zajistit, že bude unikátní a splní všechny požadavky klienta.

Kdo je váš typický klient?

Nemáme typického klienta, alespoň si to myslím. Naši klienti jsou různorodí, a spojuje je spíše náhoda než nějaký konkrétní profil. Někdy nás najdou, když listují v časopise, jindy je to zastavení u jednoho z našich projektů, který se jim zalíbil, zazvoní a zeptají se majitelů, kdo dům navrhoval. I to se stává.

Jak dlouho obvykle trvá projekce rodinného domu od studie až po stavební povolení?

Studie samotná trvá zpravidla 2-3 měsíce, zatímco vypracování projektu pro stavební povolení si může vyžádat dalších 3 měsíce. Následně se pracuje na realizačním projektu, což trvá asi 4 měsíce. Důležité je poznamenat, že během tvorby realizace se zpravidla již vyběhává stavební povolení. V současné době, včetně procesu získání stavebního povolení, lze očekávat celkovou dobu trvání tohoto procesu v rozmezí 8 - 12 měsíců v závislosti na konkrétní lokalitě a podmínkách.

Architekt Aleš Gadlina

Jaké faktory berete v úvahu při navrhování rodinných domů?

Nemám osobní favority, ale díky tomu, že mám už hodně za sebou a také s přibývajícím věkem preferuji praktičnost bydlení před potřebou vynikat za každou cenu jako architekt. Zjistil jsem, že to, co vypadá skvěle na fotografiích, nemusí být nutně příjemné z uživatelského hlediska. To neznamená, že by dům neměl být esteticky působivý a architektonicky zajímavý a čistý. Nicméně naší hlavní snahou je zajistit, aby v našich navržených domech bylo pohodlné a příjemné bydlení. Cílem je nalézt rozumný kompromis.

Mění se v posledních letech požadavky klientů s ohledem na velikost domu, materiály, specifické požadavky nebo udržitelnost?     

Požadavky klientů na návrhy rodinných domů se příliš nemění. V zásadě stále chtějí krásný dům, což je výchozím bodem pro naši spolupráci. Naše studio má za úkol přivést jejich představy a touhy k životu, což zahrnuje vytvoření vizuálně atraktivního a funkčního domu. V tomto směru se požadavky klientů neliší, a právě proto nás najímají. Snažíme se dosáhnout optimálního spojení estetiky a praktičnosti, které splní jejich potřeby a přání.

Více o domě, více fotografií najdete zde.

Aleš Gadlina navštívil také Můj dům studio.

logo MessengerPoslat Messengerem