Snaha o úspory přináší požadavek na zkracování jak dílčích stavebních fází, tak i celého díla. Umožňují to například kompozitní stavební konstrukce, které představují výhodnou součinnost dvou a více technologií.

Patří sem montované skeletové stavby, domy z monolitických panelů či dílců, ze skořepinových a tenkostěnných tvárnic ztraceného bednění, kde jeden typ materiálu zajišťuje nosnou kostru nebo obal a jiný materiál se využívá jako výplň.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Rodinný dům postavený skeletovým systémem může růst spolu s prostorovými požadavky rodiny.Monolity z plněných „krabic“

Obvodovou stěnu, ale i jinou stavební konstrukci mohou tvořit dutinové tvarovky, vyrobené třeba ze samozhášivého expandovaného polystyrenu a dalších materiálů. Po vylití betonem vytvoří kompaktní stěnu s tepelnou izolací.

Používá se i technologie štěpkocementových či dřevoštěpových tvarovek a desek pro ztracené bednění s dodatečně vloženou tepelnou izolací.

Tvarovky, tvárnice a další zdicí prvky zhotovené přímo z betonu či s jeho použitím se aplikují ve svislých nosných i nenosných konstrukcích, v suterénním zdivu, v základech apod.

Skelet umožňuje variabilitu 

Odborník: Ing. Zdeněk Blažek (obchodní ředitel Goldbeck, Prefabeton, s. r. o.)

Ing. Zdeněk BlažekSkeletové stavební systémy jsou ­promyšlené, ozkoušené a poskytují technickou jistotu. Nejde přitom pouze o promyšlenost výrobků samotných, ale i procesu stavby. Jejich výroba umožňuje jistou míru sériovosti, a navíc zvyšuje kvalitu systémů díky užití kvalitní ­formovací techniky. Ostatně princip ucelenosti a systémového zjednodušení ­můžeme pozorovat všude tam, kde je autorem sama příroda. Skelet vyprojektujeme, vyrobíme a provedeme i jeho ­montáž rychle a vlastními kapacitami. Vše, co nabízíme, máme ověřeno v dlouholeté praxi při stavbě průmyslových a občanských budov. Výhody Skeletsystemu se liší podle konkrétní stavby – někomu ­vyhovuje rychlost nebo odstranění ­nejnáročnějších mokrých procesů, ­někomu volná dispozice a třeba také možnost snadného rozšíření v budoucnu. U někoho se jednotlivé výhody propojují. Nezřídka našim zákazníkům stačí jistota, že dostanou přesně to, co si u nás ­objednali.

odpovídá: Ing. Pavel Herclík (obchodní ředitel Canaba, a. s.)

Ing. Pavel HerclíkMontované stavby jsou obecně výhodnější, protože jsou rychlejší, přesnější a do detailu prověřené praxí. Mimochodem k výhodám všech dodavatelů montovaných staveb patří detailní znalost nákladů na výstavbu, a proto nemusí pevnou cenu pouze slibovat, ale skutečně ji dodrží. Hlavním důvodem volby montované stavby jsou tedy jistoty, a to nejen ohledně ceny, ale i pevného termínu, kvality a zázemí renomovaného a stabilního dodavatele. Montované domy Canaba jsou levnější než jiné montované systémy i dřevostavby, s neomezenou životností danou použitým materiálem. Nabízíme unikátní služby klientům, rychlost výstavby, ověřenost systému, kvalitu a přesnost. Naše domy mají na rozdíl od tzv. jednogeneračních staveb vyšší užitnou hodnotu.

Prefabrikované dílce

Řez obvodovou stěnou z velkoplošných dílců Ecobeton Canaba na bázi sendvičové konstrukce. Tloušťka stěny je 300 mm, alternativně 350 mm při U = 0,18–0,24 W/m2K.

Beton je schopen zajistit objektům, postaveným prefabrikovanou technologií, nezbytnou pevnost a dlouhou životnost i rychlost výstavby. Materiál výborně akumuluje teplo a s odpovídající tepelnou izolací je dokonce schopen dosahovat mimořádně nízkého prostupu tepla. Vzhledem k difuzním vlastnostem nemá ani po zateplení (dokonce i polystyrenem) problém s hromaděním vlhkosti ve zdivu.

To i mnohé další přednosti dokazují třeba domy Canaba, montované z ekobetonových dílců. Konstrukční systém se subtilními obvodovými stěnami (150 mm betonu, 120 mm izolace z tvrzeného Styroporu a 20 mm minerální omítky) vykazuje výborné tepelněizolační vlastnosti. Tenké stěnové dílce šetří zhruba 10 až 15 % zastavěné plochy v porovnání se zděným objektem srovnatelné výměry. K dalším výhodám lze zařadit rychlost výstavby (na klíč od 2 do 5 měsíců), garanci zdravého vnitřního klimatu (ryze přírodní suroviny), nízké náklady na vytápění, výborné akumulační schopnosti, stabilitu a prakticky neomezenou životnost nosné konstrukce, vysokou variabilitu systému pro konkrétní úpravy dispozičního řešení a designu podle přání zákazníka atd.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Skeletové konstrukční systémy

Nosná stavební konstrukce Skeletsystemu pro hrubou stavbu.Tyto systémy jsou složeny z nosných a kompletačních (nenosných) konstrukcí: základ, sloup, stěna, strop. Mohou být ocelové (kovové), dřevěné (lehké a těžké), betonové (monolitické, montované prefabrikované) a kombinované.

Z kovových lze vzpomenout např. systém Bahal (montované sendvičové stavby na lehkém ocelovém skeletu). V rodinné výstavbě se zabydlelo i řešení konstrukce s využitím betonového skeletu (Skeletsystem Goldbeck). Náklady na hrubou stavbu pomocí montovaného skeletsystému činí asi 15 000 Kč na 1 m2 obytné plochy. Jednotlivé konstrukční prvky se však navrhují individuálně a nelze tedy deklarovat jednotkové ceny.

Pokud jde o orientační cenové relace včetně montáže na stavbě, pak se cena pohybuje v úrovni cca 1 500 Kč/m3 obestavěného prostoru a kolem 5 000 Kč/m2 užitné plochy.

Technologie Velox

Technologie VeloxZnámý a oblíbený stavební systém Velox kombinuje příznivé vlastnosti dřeva s vloženým izolantem a pevností betonu. Základem jsou přesné dřevoštěpkové stěnové (bednicí) desky, z nichž se na staveništi vztyčí obvodové i vnitřní stěny právě jako tzv. ztracené bednění, které se poté vylije betonem. Na venkovní straně se používají dvouvrstvé desky WS EPS, které jsou tvořeny jednoduchou deskou tloušťky 35 mm s nalepenou vrstvou polystyrenu s grafitem o tloušťce 50 až 200 mm. Pro stavbu rodinných domů nízkoenergetických parametrů jsou vhodné desky Velox WS-EPS-plus. Skladba umožňuje snadnou instalaci rozvodů drážkováním do vnitřní desky.

text: Petr Saulich, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem