Dřevostavby neustále zlepšují svou kvalitu a na dřevo se pohlíží jako na materiál budoucnosti. Každoroční odborný seminář se zahraniční účastí ve Volyni ukazuje to nejlepší ze světa dřevostaveb, informuje odbornou i laickou veřejnost o současných trendech použití dřeva ve stavebnictví. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Z údajů Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) vyplývá, že mezi technologiemi výstavby dřevostaveb vítězí zdravá a ekologická řešení a odpovědný přístup. „Dřevo je přírodní a zdravý materiál, kterého nepřetržitě dorůstá víc, než se spotřebuje. Za dvě minuty u nás vyroste tolik dřeva, kolik je třeba na stavbu jednoho domu. Životnost dřevostaveb přitom činí několik set let. Když doslouží, nezbude po nich nezpracovaný stavební odpad, ale čisté dřevo, které lze dále zpracovat, ať už jako hodnotný materiál, nebo jako zdroj energie,“ podotýká  zástupce společnosti BLOCKhome, dodavatel dřevostaveb z CLT.

Asi nejvíce citovanou technologií v oblasti dřevostaveb je křížem lepené dřevo, respektive CLT panely. (Foto: Stora Enso)

Foto: Stora Enso

Křížem lepené dřevo

Asi nejvíce citovanou technologií v oblasti dřevostaveb je křížem lepené dřevo, respektive CLT panely.  Název technologie CLT je zkratkou z anglického spojení cross laminated timber. Jde o panely různých tlouštěk vyráběné z masivního dřeva. Lamely z masivního dřeva jsou křížem vrstveny, nejčastějším způsobem jejich spojování je velkoplošné lepení. Alternativou je využití nejrůznějších mechanických spojovacích prostředků (hliníkové drážkované hřebíky, pozinkované vruty). CLT panely se mohou dodávat i s povrchovou vrstvou v pohledové kvalitě a vytvořit příjemnou interiérovou stěnu bez nutnosti dalších úprav. Vyznačují se vysokou kvalitou a bezpečností. Vzhledem ke křížení vrstev je eliminováno sesychání panelu na minimální úroveň, což u standardní technologie two by four není možné zajistit. CLT konstrukce je oproti rámové dřevěné konstrukci pevnější a tvarově stálejší. Jde o velice propracovaný systém, který umožňuje posunout stavění ze dřeva na srovnatelnou úroveň se železobetonem. Na světě jsou již postaveny realizace více než desetipodlažních staveb a plánují se i vyšší stavby. Velkou výhodou je rychlost výstavby.

Asi nejvíce citovanou technologií v oblasti dřevostaveb je křížem lepené dřevo, respektive CLT panely. (Foto: Stora Enso)

Foto: Stora Enso

Složení a sestavování CLT panelů

Na konferenci ve Volyni je možné seznámit se také s výrobou CLT desek, která probíhá na automatizovaných CNC obráběcích linkách. Pro výrobu se v současnosti nejvíce využívá jehličnatých dřevin (smrk, borovice, jedle), ovšem vzhledem k postupné obměně druhové skladby lesů v ČR lze v budoucnu očekávat širší zastoupení listnatých dřevin (akát, buk, dub). Po vysušení, vytřídění a ohoblování se prkna zpracovávají na speciální lamely, které se skládají do vrstev tak, aby směr dřevních vláken byl navzájem kolmý.  Množství použitých vrstev, rozmístění a druh spojovacích prostředků a jejich počet je dán statickými požadavky. Po finálním opracování je lze expedovat na stavbu, kde je provedeno opláštění konstrukce, například tepelnou izolací, sádrokartonem, obkladem atd.

Text: Vlastimil Růžička s využitím podkladů firmy BLOCKhome

Foto: Stora Enso

logo MessengerPoslat Messengerem