Dlouhodobé snížení měsíčních nákladů za drahé topení a zlepšení komfortu bydlení není nereálné. Tepelné čerpadlo spolehlivě a úsporně vytápí i ohřívá užitkovou vodu a při jeho instalaci není vždy nutné měnit stávající otopnou soustavu. Na jeho pořízení může významně přispět i stát.

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostředí a využívá jej k vytápění, ohřevu teplé vody nebo i k chlazení interiéru. Nejčastěji se u nás setkáme s tepelnými čerpadly typu vzduch-voda. Jsou však i další varianty jako země-voda, voda-voda či vzduch-vzduch (což jsou vlastně klimatizace). Tepelná čerpadla typu vzduch-voda jsou cenově dostupnější, jejich instalace je snazší a panující klimatické podmínky zajišťují spolehlivou funkčnost bez ohledu na roční období. Ta je zajištěna až do teplot -15 °C. Klesnou-li teploty pod tuto hodnotu, vytápění nebo ohřev vody zajišťuje obvykle záložní elektrický zdroj. „Dnes už ale máme v nabídce i tepelná čerpadla, která fungují spolehlivě až do venkovních teplot -28 °C, a omezují tak spínání záložního elektrického ohřevu na minimum,“ upozorňuje Vladimír Macháček, zodpovědný za prodej rezidenčních výrobků Daikin.

Výkonná, tichá, ale i krásná. Venkovní jednotka tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 H HT získala významná ocenění za design. Při standardním provozu dosahuje hladina akustického tlaku 38 dBA (ve vzdálenosti 3 m) a v tichém režimu jen 35 dBA. Patří tak k nejtišším na trhu.

Přechod od energeticky náročnějších kotlů k úsporným tepelným čerpadlům znamená také změnu na zcela ekologické řešení. Již není spalováno žádné palivo ani plyn a energie se získává obnovitelným způsobem.

Spuštěný dotační program Nová zelená úsporám, umožňuje čerpat žadatelům příspěvky i na pořízení tepelných čerpadel v případě výměny za nevyhovující elektrické topení, plynové kotle a jiná plynová topidla (např. vafky) starší 20ti let. Na tepelné čerpadlo k vytápění tak lze získat dotaci ve výši 60 – 140 tisíc korun. Podmínkou této podpory je dům s tzv. energetickým štítkem minimálně v úrovni D. Dotační program se vztahuje na rodinné domy i trvale obydlené chaty a chalupy.

 

www.daikin.cz

logo MessengerPoslat Messengerem