Mnozí obyvatelé měst se utkávají s čím dál vyšším hlukem z okolí a hledají řešení, jak zlepšit akustický komfort svého domova. Zasklení IZOS Acoustic představuje ideální řešení.

Hluk vniká do budov lehkými, respektive tenkými materiály, a tak je sklo logicky v obvodovém plášti nejslabší článek. Zároveň ale sílí trend zvětšování jeho ploch. Tento problém se zdá být neřešitelný, ale nabízí se jednoduché a efektivní řešení – akusticky izolační zasklení IZOS Acoustic.

Použití nevhodného zasklení může vést k nepříjemnému hluku v interiéru, který může mít negativní vliv na vaše zdraví a kvalitu života. Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku může vést k chronickému stresu, vyčerpání, a dokonce i k poškození sluchu. Akustická skla IZOS Acoustic jsou navržena tak, aby minimalizovala hladinu hluku v interiéru a zároveň splňovala vysoké požadavky na proslunění. Při návrhu okna lze vytvořit skladbu skel s akustickou fólií na míru podle individuálních potřeb. Ať už žijete vedle rušné silnice, nebo v hustě obydlené oblasti, akustická skla dokážou úroveň hluku snížit na takovou úroveň, jako byste se pohybovali v klidné zahradě v bezvětří. S izolačním zasklením IZOS Acoustic můžete tedy dosáhnout klidu a také úspor energie.

Foto: Izos

Na míru vašim potřebám
„Schopnost eliminovat hluk je charakterizována vzduchovou neprůzvučností materiálu, tedy hodnotou vyjadřující rozdíl hladiny akustického tlaku mezi zdrojem hluku a interiérem. Čím je
její hodnota vyšší, tím je vyšší akustický výkon zasklení a tím lépe materiál izoluje,“ vysvětluje Martin Najman, projektový a produktový manažer společnosti HELUZ IZOS. Obrovskou výhodou zasklení IZOS Acoustic je variabilita jeho výroby, kdy je možné kombinovat několik dílčích parametrů a dosáhnout tak nejlepších výsledků v boji s nepříjemným hlukem. Jde především o různé tloušťky jednotlivých tabulí skla v zasklení, využití speciálních fólií nebo unikátní kombinaci několika různých typů skel a tlouštěk kvůli potlačení frekvencí způsobujících vibrace skla. „Kvalitní výrobek ale samozřejmě vyžaduje správnou odbornou montáž na stavbě, která eliminuje vznik akustických mostů v připojovací spáře,“ doplňuje Martin Najman.

Klid a úspora energií
Výběr vhodného skla jde ruku v ruce s požadavkem na akustický komfort, kterého chceme dosáhnout. Ve městech například dosahuje úroveň hluku 65–80 dB, přičemž maximální úroveň hluku při pobytu v interiéru by neměla přesáhnout 35 dB. Zasklení IZOS Acoustic vykazuje útlum 32–52 dB, dokáže tedy hluk z exteriéru eliminovat na takovou úroveň, jako byste se pohybovali v klidné zahradě v bezvětří.

Kromě akustické izolace ale samozřejmě také zasklení HELUZ IZOS plní vysoké požadavky na proslunění, bezpečnost a tepelněizolační vlastnosti. Kombinuje vrstvené sklo se skly s nízkoemisním pokovením, která jsou vsazena do teplého rámečku s molekulovým sítem, mezera mezi nimi je vyplněna argonem. Díky tomu dosahuje výborné hodnoty součinitele prostupu tepla zasklení Ug = až 0,5 W/m2K. Při využití zasklení IZOS ENERGY+ dojde k významnému poklesu energie potřebné pro vytápění, výrobek s rezervou splňuje i požadavky pasivních a energeticky téměř nulových staveb.

 

www.izos.cz

logo MessengerPoslat Messengerem