Společnost G SERVIS CZ před časem významně rozšířila nabídku svých služeb. Kromě typových projektů rodinných domů a projektů drobných staveb nabízí nyní zájemcům i komplexní návrh řešení jejich pozemku.

Funkční a pohledná úprava nejbližšího okolí rodinného domu představuje zadání stejně náročné, jako řešení samotného rodinného domu. Pokud má vyznít bezchybně a ještě se líbit, tak sotva snese amatérský přístup. Když se však tohoto úkolu ujme profesionál, je to na výsledku znát. Koordinovaný postup řešení celého pozemku, tedy vhodné situování domu, pojetí zahrady a začlenění do tohoto komplexu rovněž všech dalších potřebných prvků včetně oplocení, ušetří mnoho času, energii a hlavně peníze. Navíc v rukou profesionála bývá vše pojato i v závislosti na místních specifických podmínkách. Vše musí plynule fungovat! K tomu dostává stavebník dokonale zpracovanou vizuální podobu vybraného řešení, takže o budoucí podobě celé parcely dostane velmi věrné představy s dlouhým časovým předstihem.

Tajemná atmosféra i intimní zákoutí

Bahamy je dům menší velikostní kategorie, vhodný do nízké okolní zástavby, pro rovinatý popřípadě mírně svahovitý terén. Jednoduchá dispozice a propojení místností opticky zvětšuje obytný prostor rodinného domu, jednoduchá konstrukce zaručuje rychlou a finančně nenáročnou výstavbu, neobytné podkroví slouží jako úložný prostor.V předcházejících dílech tohoto drobného seriálu jsme už psali o záludnostech a možnostech konkrétního řešení pozemků pravidelných, i úzkých. Nyní se ocitáme na parcele nepravidelné, což v absolutním významu slova nebývá v praxi příklad častý, ale je o to složitější. Pokusy zobytnit vhodně takový kus zemského povrchu nebudou určitě snadné, ale pokud se to povede, může se stát výsledkem třeba zahrada s tajemnou atmosférou a intimními zákoutími.

V případě nepravidelného pozemku bývá obecně určujícím limitem zastavěná plocha a půdorysný tvar tělesa samotného rodinného domu. Byť by měl nepravidelný pozemek dostatečnou absolutní plošnost, nemusí být na něm vhodné situování tělesa domu úplně jednoduché. Do hry o konečnou ideální polohu vstupují opět takzvané odstupové vzdálenosti, což jinými slovy v praxi znamená, že by stavba neměla být v žádném místě hranici pozemku blíž než 3,5 metru. Zachován totiž musí být celkový minimálně sedmimetrový odstup od stavení sousedů. A jako u pozemků kterýchkoli jiných, i tady bude záležet rovněž na situování domu vůči přístupovým komunikacím a slunečnímu svitu. Obecně platí, že příjezd k domu je vždycky lepší řešit ze severu, neboť se tak nezatěžuje vzácný sluncem zalívaný prostor jižně od domu. A právě jižním směrem by měla pokud možno mířit i okna obytných místností objektu.

Společnost G SERVIS CZ dávno získala na českém trhu postavení jedničky v kategorii typových projektů rodinných domů.V konkrétním případě řešení komplexní podoby nepravidelného pozemku obklopujícího dům stavěný podle projektu společnosti G SERVIS CZ stál před architektkou nesnadný úkol. Přes nikterak ideální podmínky majitelé parcely požadovali mimo jiné, aby budoucí nároky na údržbu zahrady byly minimální. Potřebovali také garážové stání pro dva automobily, což není nic výjimečného, ale nepravidelný pozemek to může značně zatížit. Do prostoru zahrady se musel vejít i altán otevřený výhledům, čelní plot měl mít vedle účelové i reprezentativní funkci. Při tom všem se mělo stát celkové řešení přehlídkou dominance přírodě blízkých řešení s uvolněnými tvary, přirozenými scenériemi, s velkými kameny a vřesovišti. Vstup do domu měl být bezbariérový a na vlastní dům měly navazovat dvě terasy, z nichž by byl dobrý výhled.

Takřka tvorba krajiny!

Tedy pokud jde o zadání nic jednoduchého, o některých nárocích lze dokonce říci, že svou povahou šly vysloveně proti sobě! Přesto se autorka studie s tímto úkolem vyrovnala skvěle! Je třeba říci, že okolní prostředí, třebaže parcela sama o sobě měla onen nepravidelný tvar, jí velmi pomohlo.

Na pozemek navazuje les s rybníčkem a pramenem. Krajina nabízí krásné daleké výhledy. Nebylo těžké je zachovat, na zahradě však muselo dojít k dynamickému rozmístění stromů. Ty nyní volně přecházejí v blízký navazující lesík, zajišťující přirozenou rovnováhu mezi upraveností zahrady a rozvolněnou přírodou kolem. V těchto detailech už řešení úpravy okolí rodinného domu balancovalo na hranicích oboru tvorba krajiny!

Společnost G SERVIS CZ dávno získala na českém trhu postavení jedničky v kategorii typových projektů rodinných domů.Samotný typový dům Bahamy (půdorysný rozměr 12,20 x 10,95 m), pochopitelně z nabídky společnosti G SERVIS CZ, byl v rámci klientských změn lehce upraven a rozšířen o místnost sloužící jako sklad a dílna. Součástí hlavní komunikace domu zůstal i nadále bezbariérový přístup. Ve spodní části zahrady je stání pro dvě vozidla (tento projekt je v nabídce společnosti G SERVIS CZ pod označením 2SV-1). Geometrické tvary stání pro auta a linie přístupového chodníku dávají zahradě jistý řád. Díky němu vynikají rostliny zasazené v blízkosti hlavní komunikace. Zahradní architektka vytvořila u domu dvě požadované terasy – jednu užitkovou se skleníkem a druhou pobytovou. Zeleň, která navazuje na krajinu, je využita jako kulisa.

Zahradní výsadbě dominuje vřesoviště. Svah pod domem se skalkou odpoutává pozornost od nepravidelného tvaru pozemku. V užitkové části zahrady se podařilo „schovat“ část porostů a zařízení dětského hřiště, dále také kompostér a zásoby dřeva. Výhledově se počítá s altánem (tato drobná stavba je v nabídce společnosti G SERVIS CZ pod typovým označením Altán 02).

Neopakovatelný originál

Altán 02 je díky své velikosti vhodný i na menší pozemky. Svým vzhledem se hodí spíše k tradičním domům se sedlovou nebo valbovou střechu. Díky svému vnitřnímu uspořádání, které počítá i s umístěním pracovního pultu a grilu výborně poslouží jako úkryt před sluncem při párty až osmi přátel.Čelní oplocení pozemku je řešeno pohledovým plotem architektonicky sladěným s domem (v nabídce G SERVIS CZ pod označením Plot 16-04). Ostatní strany pozemku jsou oploceny rozdílně (G SERVIS CZ, Plot 16-01). Do míst venkovního posezení a stání vozidel budou dodatečně vedeny inženýrské sítě.

Uvedený příklad dokazuje, že šikovný zahradní architekt dokáže i z problematických míst a komplikovanosti nepravidelného pozemku udělat přednost a vytvořit příjemný a přirozený životní prostor. Navíc ve formě neopakovatelného originálu!

Kontakt

G SERVIS CZ, s.r.o.
Zákaznická linka 568 845 000
E-mail gservis@gservis.cz

Chcete se dozvědět více informací? Navštivte www.vybersidum.cz.

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem