Faktorů, které ovlivňují plány při stavbě vašeho budoucího domu, může být nekonečně mnoho. Ale asi všichni chtějí dům energeticky úsporný, zdravý, a pokud možno jedinečný vzhledem. Stále více se také prosazují ekologické požadavky. A nadto má být ekonomicky dostupný. Takové kvality nabízí Wienerberger e4 dům.

Je to koncept ideálního bydlení pro moderní rodinu v 21. století. Jeho základem je řešení, které je považováno za technologicky optimální – difuzně otevřená konstrukce s kvalitním jednovrstvým zdivem. Ta zaručí standard nízkoenergetického až pasivního domu a přitom nepotřebuje žádné dodatečné zateplení. Tepelné parametry obstarají totiž samotné cihelné bloky, které obsahují přírodní izolaci v podobě minerální vlny. Díky tomu je dům zdravý, energeticky úsporný a při své dlouhověkosti prakticky bezúdržbový. A protože Wienerbeger nabízí všechny produkty v široké designové paletě, bude to i dům, do nějž můžete otisknout svou osobitost. A s partnerem, jakým je Wienerberger, to lze zvládnout i svépomocí. Protože Wienerberger nabízí nejen samotné špičkové materiály, ale i širokou podporu.

Zázrak jménem cihla

Bereme ji možná jako ten nejobyčejnější stavební materiál, ale ona je spíš zázrakem. Přírodní materiál, prověřený tisíciletími, s velmi dlouhou životností, skvělými užitnými vlastnostmi a nízkou uhlíkovou stopou, zdravotně nezávadný i plně recyklovatelný. Proto na něj koncept Wienerberger e4 vsadil jako na nejlepší řešení. Cihla dokáže i v jedné vrstvě a bez zateplení vyhovět nejpřísnější současné evropské legislativě a odpovídá požadavkům na domy s téměř nulovou spotřebou energie, tedy NZEB II.

Konstrukce e4 domu byla navržena ve spolupráci s experty ČVUT tak, aby dokázala využít všechny přednosti pálené hlíny – velmi dobré tepelné akumulace i skvělých izolačních vlastností. A přidává i další plusy: jednovrstvá konstrukce stavbu zlevňuje i zrychluje a přitom jí zachovává veškerou adaptibilitu pro budoucnost. „Je to pořád stará dobrá cihla, ale v současném pojetí. Díky děrování dosahujeme vysokých tepelných odporů, a když přičteme schopnost akumulace a difuze, máme pořádnou moderní cihlu, která se obejde bez zateplení a poskytuje vysoký tepelněizolační komfort i při relativně malé tloušťce stěny,“ vysvětluje detaily Daniel Uskokovič, projektový manažer programu Wienerberger e4 dům.

Pro zdraví rodiny i přírody

Možná jste se už setkali s pojmem syndrom nemocných budov. Moderní medicína totiž právě nezdravým budovám připisuje některé stále častější poruchy, typicky spánku a soustředění, či některé alergie. Nezdravé budovy jsou důsledkem používání některých moderních materiálů. Keramické materiály, mezi něž patří nejen cihla, ale i pálené střešní tašky a keramické obklady, jsou v tomto ohledu zcela bezpečné. Suroviny pro jejich výrobu jsou výhradně přírodní a mají takové vlastnosti, že není potřeba je nijak chemicky ošetřovat, aby odolávaly ohni nebo vodě. Neobsahují tedy žádné znečišťující těkavé látky, jako jsou například formaldehyd či terpeny a další podobné látky.

Difuzně otevřená konstrukce ve spojení s kvalitním materiálem si navíc hravě poradí s vlhkostí, což je zásadní faktor pro zdravé vnitřní klima i naše vnímání pohody. Nadměrná vlhkost podporuje bujení plísní a hub, které jsou zdraví škodlivé, naopak příliš suchý vzduch zase může vést ke vzniku dýchacích obtíží. „Všechny keramické materiály vynikají tím, že jsou schopné vlhkost regulovat, dokážou ji totiž přirozeným způsobem pohlcovat a v případě potřeby ji zase mohou do okolního prostředí vracet. Pořádný dům, jakým naše e4 domy jsou, pak nepotřebuje žádné nákladné mechanické ventilační systémy, vlhkost se z cihlového zdiva ztratí díky difuzi přes konstrukci stavby a snadno se odpaří otevřenými póry materiálu,“ říká David Jurásek, KAMP společnosti Wienerberger.

Všechny keramické výrobky Wienerberger a Tondach jsou ekologické. Jsou snadno recyklovatelné a díky tomu, že jejich výroba je prakticky lokální, mají při hodnocení celého životního cyklu i relativně nízkou uhlíkovou stopu.

Velkorysý program podpory

Nezanedbatelnou výhodou konceptu e4 dům je i velkoryse pojatý podpůrný program. Začíná vlastně ještě před stavbou konfigurátorem spotřeby a ceny materiálů. Pomůže vám najít také zkušené a certifikované projektanty, kteří jsou proškoleni v pravidlech navrhování e4 domů. Jejich síť pokrývá celé území České republiky.Dotační služba programu Wienerberger e4 dům vám umožní postavit svůj vysněný dům levněji takřka o půl milionu. Specialisté vás provedou celým dotačním procesem Nová zelená úsporám od prvotní konzultace až po kontrolu samotné realizace domu a úspěšné splnění podmínek dotace.

V rámci realizace stavby vám Wienerberger nabídne seznam prověřených a proškolených stavebních firem, které mají zkušenost se stavbou e4 domů. Svépomocným stavebníkům poskytne cennou odbornou pomoc, která zahrnuje návodná videa i asistenci expertů při nejsložitějších fázích stavby, ale také zapůjčení potřebných strojů a technologií a plynulé a spolehlivé zásobování materiálem, který navíc dostanete se slevou.

Velkorysá podpora programu sahá doslova až k poslední etapě, zahrnuje i předání stavby a certifikátu nezávislého Centra stavebního inženýrství.

 

E4 DŮM A JEHO PRINCIPY

  • ekonomická dostupnost – dům e4 představuje na soudobém realitním trhu dostupnou a dlouhodobě výhodnou investici
  • energetická efektivita – dům e4, především díky tepelné akumulaci a skvělým izolačním vlastnostem keramických materiálů, snižuje celkové energetické nároky a zabezpečuje tepelnou pohodu uvnitř stavby v zimě i v létě
  • ekologická šetrnost – dům e4 je postaven z přírodních surovin, minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji
  • estetika, emoce, zdraví – domov v konceptu e4 zajišťuje vysokou kvalitu bydlení z hlediska zdraví, pohodlí, bezpečí i estetiky

 

 

Další informace najdete na www.wienerberger.czlogo MessengerPoslat Messengerem