Základním prvkem pro stavbu stěn a příček jsou pórobetonové příčkovky Ytong Klasik, ale v nabídce společnosti Xella najdete i vápenopískové příčkovky Silka. Sortiment rozšiřuje řada užitečných doplňků, které vám stavbu příčky výrazně usnadní – kromě překladů jsou to i malty, omítky a další prvky stavebního systému Ytong.

Pórobetonové příčkovky Ytong

Nemusíte být profesionál z oboru nebo mít za sebou stavbu domu, přesto jste už o nich jistě slyšeli. Příčkovky Ytong Klasik můžete v hobby obchodech nebo stavebninách nakoupit v šířkách od 75 do 250 mm a široký je také přehled pozitivních vlastností pórobetonu Ytong. Jsou homogenní, tedy mají stejné vlastnosti ve všech směrech, praktická je jejich nízká hmotnost, snadné úpravy a výborná manipulace. Při tvorbě drážek a rozvodů oceníte lehkost a přesnost, kterými se instalační rozvody v příčkovkách z Ytongu vytváří. Při úklidu vás překvapí minimum odpadu. Práci s nimi určitě zvládnete i bez velkých zkušeností, základem je držet se doporučených návodů a stavebních postupů.. 

Tady byste si měli dát pozor, protože jednou z častých a zbytečných chyb při práci s příčkovkami Ytong je používání nevhodných a výrobcem nedoporučených materiálů.

Společnost Xella má přitom ve své nabídce systémové prvky, které byly laboratorně vyvinuty tak, aby po jejich aplikaci celé dílo dlouhodobě fungovalo v plné kvalitě a plné spokojenosti stavebníka. Mezi důležité stavební materiály patří při stavbě příček tenkovrstvá zdící malta Ytong, která je pro zdění s příčkovkami jasnou volbou. Práce s ní je jednoduchá, přesto se občas vyskytnou chyby, které negativně ovlivní výsledek práce.

Nejčastější chybou při jejím nanášení je tloušťka vrstvy malty, která by měla být maximálně 3 mm, tedy opravdu tenká vrstva. Pokud nepoužijete systémovou maltu Ytong a nedodržíte doporučené tloušťky nanášení, mohou se vám ložné a styčné spáry překreslit do omítky jako vlásečnicové trhliny. Neméně důležitý je směr nanášení malty, kde vždy maltu nanášejte potřebným hřebenem ve směru zdiva, nikdy ne kolmo na zdivo.

Zdroj: Xella

Mezi typickou chybu při stavbě příček patří nedodržení dilatace příčky od stropu a od bočních stěn

Nelepte příčkovku přímo na sousední stěnu nebo strop, ale nechte vždy mezi nimi a příčkou po obvodu dilatační spáru min. 10 mm, ideální 15 mm. Po vyzdění vložte do takto vzniklé mezery proužek minerální vlny nebo ji vyplňte nízkoexpanzní PUR pěnou. Důležité je také správně kotvit příčku do nosných stěn a do stropu. K tomu jsou určeny nerezové příčkové spojky, kterými se kotví každá druhá řada (pokud statik neurčí jinak). Pamatujte také na správné převazování příčkovek.První řadu příčkovek pokládejte do zakládací malty s dilatační mezerou mezi příčkou a obvodovou stěnou zhruba 15 mm od nosné konstrukce.

Kde a jak příčky Ytong použít?

Příčkovky šířky 75 mm můžete (nejlépe po statickém posouzení) použít na příčky malých rozměrů (WC, koupelna), které nejsou zatíženy vodorovnými silami a oslabeny instalačními drážkami. Příčkovky šíře 100 mm a více se používají na nenosné vnitřní stěny, dělící příčky, obezdívky, přizdívky a jiné interiérové ​​prvky. Pokud kladete důraz na akustiku, volte příčkovky Ytong větších šířek. Příčkovky Ytong Klasik o šířce 150, 200 a 250 mm plní požadavky současné akustické normy a výsledné parametry akustického útlumu ještě navýšíte pomocí speciální akustické omítky Ytong.
 

Důležité je i správné nářadí

Při práci s příčkovkami Ytong nepotřebujete žádné zvláštní materiály nebo vychytávky, základ je mít vodováhu a gumovou hůlku, kterými hlídáte a udržujete rovinnost každé řady příčkovek. Užitečným pomocníkem je i zednická lžíce Ytong vhodné šířky, kterou se nanáší na příčkovky zdící malta.

logo MessengerPoslat Messengerem