Pěnový polystyren vynalezl brněnský rodák Fritz Stastny v roce 1949 a na našich stavbách se úspěšně používá od šedesátých let dvacátého století. Pro vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS, jak je známe nyní, se v Evropě používá již přes 45 let. Jako všechny komponenty ETICS, i pěnový polystyren prochází výrazným vývojem a posledním krokem tohoto vývoje jsou svým způsobem převratné, elegantní a výkonné desky, které dostaly obchodní název ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect).

(Komerční prezentace)

Bílé fasádní desky EPS – jednoduchá aplikace, ale jen průměrný výkon

Bílé desky pěnového polystyrenu patří mezi dnes nejpoužívanější tepelné izolanty.

Důvody rozšířenosti tj. jeho přednosti jsou jasné a patří sem nejdůležitější:

  • Solidní tepelná izolace.
  • Výborné mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, tahu a smyku) = možnost zateplení s velkými tloušťkami izolace včetně obkladů, popřípadě zateplení nových rodinných domků zcela bez kotvení.
  • Mechanické vlastnosti jsou málo ovlivňovány vlhkostí = bezpečný i při případném zatečení do konstrukce.
  • Minimální hmotnost = jednoduchá aplikace i transport
  • Možnost broušení = dokonalé zajištění rovinnosti na stavbě
  • Nízká energetická náročnost výroby = dobré environmentální hodnocení EPD a zároveň přímý vliv na cenu.
  • Zdravotní nezávadnost a jednoduchá recyklace.

Tradiční bílé fasádní desky pro ETICS mají označení ISOVER EPS 70F.

Šedé fasádní desky EPS – výborné tepelná izolace, ale aplikační komplikace

Šedé fasádní desky se na našich stavbách vyskytují od roku 2005.  Jejich vývojem se podařilo stávající výhody bílého polystyrenu vylepšit v oblasti izolační účinnosti, kdy šedé desky vykazují při shodné tloušťce o cca 20% lepší izolaci. Konkrétně součinitel tepelné vodivosti se z hodnoty 0,039 W/(m.K) platné pro bílé desky podařilo vylepšit na hodnotu 0,032 W/(m.K) pro desky šedé.

Změna barvy z bílé na šedou ale znamená jednu podstatnou aplikační komplikaci. Bílá barva téměř ideálně odráží sluneční paprsky (deska se neohřívá), zatímco šedá barva desek tyto sluneční paprsky intenzivně pohlcuje a tím se deska i výrazně více ohřívá.

Typickým reprezentantem šedých fasádních desek pro ETICS jsou desky ISOVER EPS GreyWall.

To je patrné z přiloženého obrázku, kdy je na přímém slunci vyfocena termokamerou sestava šedé a bílé desky doplněná odrazivou plochou zrcadla s ideálním odrazem slunce a výřezem PIR panelu, který nám zde reprezentuje rozptýlený odraz slunce.

1a. Sestava bílého a šedého EPS pro určení rozdílu teplot vlivem oslunění a teplotního odrazu. „Teplotní ovál“ od odrazu zrcadla se na infrasnímku téměř nezobrazuje. Bílá barva desky odráží sluneční paprsky dále do prostoru a teplotu bílé desky prakticky neovlivňují.1b. Sestava bílého a šedého EPS pro určení rozdílu teplot vlivem oslunění a teplotního odrazu. „Teplotní ovál“ od odrazu zrcadla se na infrasnímku téměř nezobrazuje. Bílá barva desky odráží sluneční paprsky dále do prostoru a teplotu bílé desky prakticky neovlivňují.

Již na první pohled je patrné rozdílné chování bílých a šedých desek, kdy na bílé desce se vůbec nezobrazí „teplotní ovál“ odrazu slunce od zrcadla, protože téměř veškerou energii bílý povrch desky odrazí dále do prostoru. Protože se na snímku vyskytuje řada povrchů s různou emisivitou a na infrakameře je možno nastavit pouze jednu hodnotu, absolutní zobrazené teploty jsou pouze orientační.

2a. Zcela jiná je situace v případě šedých desek. Šedá barva desky sluneční záření intenzivně pohlcuje a teplota prudce stoupá. Ideální odraz od zrcadla má překvapivě téměř shodný účinek jako vedlejší rozptýlený odraz – oba účinky výrazně navyšují teplotu šedé desky tj. zvyšuje se dilatace a riziko teplotního poškození. 2b. Zcela jiná je situace v případě šedých desek. Šedá barva desky sluneční záření intenzivně pohlcuje a teplota prudce stoupá. Ideální odraz od zrcadla má překvapivě téměř shodný účinek jako vedlejší rozptýlený odraz – oba účinky výrazně navyšují teplotu šedé desky tj. zvyšuje se dilatace a riziko teplotního poškození.

Typický důsledek aplikace šedých fasádních desek na přímém slunci – mezírky mezi deskami a následné dopěnění. Stínění sítěmi je nutné.Přímým důsledkem výše uvedeného je rozdíl chování v oblasti teplotní dilatace vlivem přímého slunce, kdy šedé desky dilatují cca 7 x více než desky bílé tj. pokud nebude lepidlo na fasádě dostatečně zatvrdlé, každá šedá deska vlivem teplotní roztažnosti odtlačí zbývající desky v řadě a na stěně pak vznikají mezi deskami mezírky. Navíc délkové prodloužení je rozdílné na vnějším a vnitřním povrchu izolační desky, tj. deska se snaží také prohýbat a v tomto důsledku také od stěny odskakovat.

Jednoduchým a dostatečně účinným řešením výše uvedeného problému je stínění sítěmi. Přímému slunění je tak zabráněno a zvýšená teplotní dilatace se neprojeví.

ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) = jednoduchá aplikace a vysoký výkon

Nejnovější desky pro ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) mají šedé jádro opatřené bílou vnější ochrannou vrstvou, která umožňuje montáž na přímém slunci včetně montáže z lávek.Nejnovější desky pro fasádní systémy ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) spojují předností šedého a bílého polystyrenu. Tuto nejnovější desku tvoří izolační jádro šedého polystyrenu z nejvýkonnějších dostupných surovin, na které je přímo ve výrobě nalisována tenká ochranná vrstvička polystyrenu bílého. Tak je docíleno nejlepších izolačních vlastností desky a zároveň bílý povrch umožňuje jednoduchou aplikaci včetně možnosti montáže na přímém slunci, včetně lávek, což u šedých desek není možné.

První tvarovka v ČR pro standardní plochu ETICS

Desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) se vyrábějí jako tvarovka tj. v tvarovkových automatech. Tato technologie byla v ČR pro běžné fasádní desky použita vůbec poprvé (běžně se používá pro perimetrické desky pro SOKL a spodní stavbu) a deskám tak kromě možnosti unikátního „dvoubarevného“ provedení dává další výhodné vlastnosti.   

Základní vlastnosti desek ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)

Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,030 W/(m.K)

Použitím nejlepších šedých surovin a výrobou v tvarovkových automatech (jednotlivé desky nejsou řezány z bloku, ale lisovány každá samostatně) byla dosažena nejlepší izolační účinnost a deska ISOVER EPS GreyWall SP je tak v současnosti nejvýkonnější fasádní EPS deskou pro ETICS na trhu.

Desky ISOVER EPS GreyWall SP jsou opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel a stěrek.

Oboustranná vaflová struktura povrchu

Tvarovková výroba desek ISOVER EPS GreyWall SP umožňuje provádět oboustranný profilovaný povrch. Vaflová struktura zajišťuje dokonalé spojení s lepícími tmely a stěrkami, což je významné jak pro běžné zateplení, ale zejména pro systémy pouze lepené bez použití kotev, nebo pro systémy s těžkým obkladem.

Velmi dobrá přídržnost platí i pro základní ekonomicky zajímavé tmely a stěrky.

Desky ISOVER EPS GreyWall SP jsou opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro výbornou přídržnost lepidel a stěrek.

V tloušťkách až do 300 mm

Současné tvarovkové automaty ISOVER umožňují výrobu izolačních desek v tloušťkách až do 300 mm, což je vyhovující i pro zateplení vysoce úsporných staveb včetně nízkoenergetických a pasivních domů.

Ještě nižší nasákavost

Tvarovková výroba nových desek do forem umožňuje ještě lepší svaření jednotlivých polystyrenových kuliček (perlí) a tím se podobně jako u perimetrických desek pro sokl a spodní stavbu snižuje nasákavost a zvyšuje mrazuvzdornost. Konkrétně desky ISOVER EPS GreyWall SP dosahují nasákavosti max. 3% oproti běžným deskám ISOVER EPS 70F s nasákavostí max. 5%.

Ještě lepší mechanické vlastnosti

Nové desky ISOVER EPS GreyWall SP vykazují ještě lepší mechanické vlastnosti oproti běžným fasádním deskám EPS 70F. Konkrétně je pak deklarovaná pevnost v tlaku CS=80 kPa (oproti běžným 70 kPa), pevnost v ohybu BS=150 kPa (oproti běžným 115 kPa), pevnost v tahu TR=150 kPa (oproti běžným 100 kPa) včetně pevnosti ve smyku. Tyto vlastnosti jsou s výhodou využitelné pro zateplení velkých tlouštěk, nebo se zvýšeným mechanickým namáháním, nebo systémy prováděné jako pouze lepené bez použití kotev.   

Nářezy na rubové straně

Desky jsou opatřeny na rubové straně nářezy, které snižují riziko průhybu při výrobě i při aplikaci vlivem rozdílných teplot obou povrchů.

Nářezy na rubové straně pro omezení průhybu a napjatosti desky.

Závěry:

Nové izolační desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) znamenají další výrazný vývojový krok EPS izolantů pro fasádní zateplovací systémy ETICS. Spojují výhody šedých a bílých fasádních EPS desek tj. zejména vysokou izolační schopnost a jednoduchost provádění. S deklarovanou lambdou λD= 0,030 W/(m.K) jsou v současnosti nejvýkonnějšími EPS fasádními deskami na trhu.  Tvarovková výroba zaručuje další výrazná zlepšení, zejména další zlepšení mechanických vlastností (tlak, tak ohyb a smyk), snížení nasákavosti a související zvýšení mrazuvzdornosti. Výroba v tloušťkách až 300 mm vyhovuje požadavků i pro moderní vysoce úsporné stavby.  

FOTO: ISOVER

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem