Stavba domu je bezpochyby jednou z nejzásadnějších a nejnáročnějších životních etap. Zorientovat se ovšem ve světě současného stavebnictví protkaného přísnými pravidly a vysokými nároky je pro většinu stavebníků velmi komplikované. Konstrukční systém HELUZ přináší odpovědi na velké množství otázek a požadavků.

Podobně jako v dalších průmyslových odvětvích hraje i ve stavebnictví zásadní roli snižování spotřeby energií, v tomto případě potřebných pro provoz budov. Praktický dopad souvisí především s implementací energetické směrnice EPBD IIa EPBD III do tuzemské legislativy. Čeho se týká a co znamená pro českého stavebníka? A jaks jejím naplněním pomůže konstrukční systém?

Kolik je téměř nula?
Tuzemská legislativa od 1. ledna 2020 vyžaduje, aby každý nový rodinný dům byl budovous téměř nulovou spotřebou energie. Základní parametry téměř nulové budovy popisují výše zmíněné energetické směrnice (konkrétně EPBD II z roku 2010), které říkají, že se jednáo stavbu s velmi nízkou energetickou náročností (zkratka nZEB), jejíž potřeby jsou z velké části pokryty z obnovitelných zdrojů. Zda váš dům daná kritéria splní, o tom rozhodne porovnánís tak zvanou referenční budovou. V úvahuse bere také způsob vytápění, respektive faktor primární neobnovitelné energie. Velmi zjednodušeně řečeno, výpočetně je zvýhodněn nebo znevýhodněn daný zdroj energie podle toho, jak zatěžuje životní prostředí, respektive zda se jedná nebo nejedná o obnovitelný zdroj. Od loňska výpočet zohledňuje tzv. hodinový krok, díky čemuž se vypočtené hodnoty energetické náročnosti více přibližují dosahovanýmhodnotám reálných staveb při zvoleném typickém užívání budov. To je důležité zejména u budov s produkcí elektrické energie pomocí fotovoltaického systému. Do velmi přesného výpočtu dále vstupují například požadavkyna chlazení budovy, vliv solárních zisků, od roku 2022 je přísněji posuzován také tvar budovy.

Co je ovšem zcela zásadní; dům musí splňovat velmi přísné parametry tepelněizolačních schopností. Obálka domu, tedy stěny, střecha, okna a podlaha, musí minimalizovat úniky tepla v zimě, a zároveň zabránit přehřívání domuv létě. Což je možné jedině za předpokladu komplexního vyřešení veškerých konstrukčních detailů a eliminace rizikových míst obálky domu – tepelných mostů. Vlastnosti obvodové konstrukce ve všech jejích částech se stávají zcela zásadní pro naplnění kritérií udržitelného bydlení.

Stavba domu je komplexní úlohou architekta, stavebního inženýra a energetického specialisty, jejichž práce se doplňuje a neustále prolíná. Rodinný dům má být symbiózou estetiky, dispoziční logiky, správné orientace ke světovým stranám, efektivního vytápění a perfektně fungující obálky. Má být smysluplným celkem, jehož základem je do detailu promyšlený konstrukční systém se systémovým řešením veškerých detailů.

Zdroj: Heluz

Komplexní systém s jednovrstvým zdivem
Základním prvkem komplexního stavebního systému HELUZ jsou moderní cihly nabízející zájemcům o úsporné a kvalitní bydlení unikátní kombinaci výhod. Jejich masivní konstrukce zaručuje stěnám vysokou pevnost a únosnost, zároveň velmi dobrou tepelnou akumulaci, což oceníme v zimních měsících. V létě naopak přijde vhod ochrana před přehříváním, takže ušetříte nejen za vytápění, ale i za klimatizaci, a celoročně budeme kvitovat skvělé difuzní parametry udržující v interiéru ideální vlhkostní mikroklima.

Perfektní tepelněizolační vlastnosti cihel HELUZ umožňují realizaci pasivního nebo téměř nulového domu bez dodatečného zateplení – jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ 2in1 o tloušťce 500 mm vykazuje součinitel prostupu tepla U = 0,11 W/ m2K, nejnižší hodnotu mezi zdicími systémyna trhu. Eliminace dodatečného zateplení přináší stavebníkům řadu výhod – při srovnatelných nákladech jako u zateplovacích systémů získáváte masivní, velmi mechanicky odolnou konstrukci v celé její tloušťce. Odpadá riziko chyb při provádění zateplení. Cihla je materiál, jehož vlastnosti jsou ověřeny staletími – plně recyklovatelná a šetrná k životnímu prostředí.

3 57381

Bez tepelných mostů a přehřívání
Jenom nízký součinitel prostupu teplaU k úspěchu nestačí – teplo si hledá jakoukoliv nedokonalost v obálce domu a tou uniká. Konstrukční systém HELUZ je navrženv modulové návaznosti stěnových, příčkových nebo například stropních dílců, ale rovněž překladů či doplňkových tvarovek. Rozměrová provázanost a materiálová homogenita zaručují, že v obálce domu nevznikají žádné tepelné mosty.

HELUZ nemyslí jen na ochranu před úniky tepla, ale rovněž na potřebu ochrany domů před letnímpřehříváním. S rostoucími plochami zasklení je tato problematika čím dál výraznější a například energetický výpočet zohledňuje i nákladyna chlazení. Neutrácejte peníze za nákladnoua nezdravou klimatizaci, chraňte svůj dům pomocí předokenních žaluzií bezpečně instalovanýchv systémových překladech.

10 % NÁKLADŮ PRO 100% SPOKOJENOST

Deset procent – přibližně takovou část rozpočtu představují náklady na konstrukční systém. Případné cenové rozdíly jednotlivých stavebních systémů se pohybují v řádu několika procent z této částky, jsou tedy marginální vzhledem k celkové ceně domu. Myslete na to, že kon- strukční systém není místem pro kompromisy – chtějte osvědčené parametry a kvalitu, chtějte smysluplný celek.

 

www.heluz.cz

logo MessengerPoslat Messengerem