Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových.

Vizualizace domu. Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)

Fáze 13: Konstrukce krovu

Konstrukce krovu v sobě snoubí moderní pojetí střechy s tradičními znalostmi a precizním řemeslem.

Stavba v současné době předchází od vyzdívek ke konstrukci dřevěného krovu. Nejprve je důležité osadit pozednice na asfaltový pás, aby nedocházelo k přenášení vlhkosti ze zděné konstrukce do dřeva, a následně je konturován krov. Spoje v konstrukci musí být pečlivě prováděny a krov musí být zavětrován. Na stavbě se použilo zavětrování krovu tzv. Ondřejským křížem, což je konstrukce bránící zkosení konstrukčních polí. Pro zajímavost dodejme, že označení daného typu konstrukčních prvků vychází z toho, že křesťanský mučedník sv. Ondřej byl pro svou víru ukřižován právě na takto uspořádaném kříži, připomínajícím písmeno „X“. Obdobné prvky se používaly a používají i v ocelových konstrukcích, anebo i v konstrukcích z litého železobetonu apod.

Konstrukce krovu v sobě snoubí moderní pojetí střechy s tradičními znalostmi a precizním řemeslem.  (Zdroj: Wienerberger )

Pohledové části krovu jsou předem hoblovány, aby povrchová úprava byla v dalším kroku jednodušší.

Z výše popsaného vyplývá, že obavy, zda střecha odolá silnému větru jsou liché. Navíc skládaná střešní krytina, v tomto případě navíc pálená, je schopna odolat nepříznivým povětrnostním vlivům. Dřevěná konstrukce střechy je náročná na preciznost zpracování a dotažení detailů, zamezení vzniku tepelných mostů apod. Správné využití všech těchto technologii a postupů zajistí certifikovaný projektant a plnění ohlídá stavební e4 dozor.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem